A Distriktsledelse | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt 104 H

Forsiden > Distrikt 104 H

A Distriktsledelse

Her finner du oversikt over distriktets ledelse og referater fra distriktsstyremøter og distriktsrådsmøter

Distriktsledelse 104H - Styre og Råd 2018/2019

Verv

Navn

Tlf.privat

Mobil

E-post

Klubb

DG-Distriktsguvernør

Øivind Martinsen

 

903 64 423

oemarti@online.no

LC Oslo/Haslum

VDG 1- Visedistriktsguvernør 1

Kari Kildahl

 

911 22 187

karik@oslomet.no

 LC Oslo/Nordstrand  

VDG-2 Visedistriktsguvernør 2

 

 

 

 

   

IPDG Forrige års distriktsguvernør

Bjørn Zarbell

 

484 31 113

bjorn.zarbell@lions.no

LC Oslo/Bøler  

DS Distriktssekretær

Terje Skudvig

 

906 12 790

skudvig@online.no

LC Haslum

DK Distriktskasserer

Janne Ellefsen

 

909 89 912

j-ellef@online.no

LC Oslo/Nordstrand  

Ass.DS/ITC/IKT

Bjørn Andresen

 

905 07 395

bjorn.andresen@jansaugen.no

LC Oslo/Bryn

Sone 1

Eric Knip

 

945 24 468

eric.knip@codanforsikring.no

LC Oslo/Røa

Visesoneleder

Ragnar Madsen

 

928 48 402 

ragnar.madsen@cox.no

LC Oslo/Slemdal 

Sone 2

Lars Ottesen

 

481 61 413

 l-ottersen@online.no

LC Oslo/Høybråten

Visesoneleder

Tom Olafsen Kinn

 

909 88 609 

tom55kinn@gmail.com

LC Oslo/Stovner 

Sone 3

Terje Lie

 

900 28 485

terje.lie@gmail.com

LC Oslo/Bekkelaget

Visesoneleder

Gunnar Bjørnbom 

 

948 40 064 

g-an-bjo@online.no 

LC Oslo/Bøler 

Sone 4

Bjarte Nygård Bjørndal

 

952 90 547

bjn-bjoe@online.no

LC Haslum

Visesoneleder

Ingrid Marie Liodden

 

950 21 525

inmari50no@yahoo.no

LC Bærum Verdande

 

 

 

 

 

 

Fagsjefer

GMT/Klubb- og  medlemsutvikling

Ketil Stuan (leder team)

 

474 77 190

ketil@jotro.no

LC Oslo/Nordstrand  

GLT/Opplæring

Rolf Norgren

 

977 94 987

rolf.norgren@outlook.com

LC Eiksmarka-Hosle

GMT/GLT team

 

 

     

 

Øystein Eek

67 14 41 65 

928 98 613

oystein.eek@kunnskapsforlaget.no

LC Eiksmarka-Hosle

 

Irma Huskic

 

930 31 627

irmafirma1988@gmail.com

LC Oslo

GST

Eva Kristine Jensen

 

911 13 199

eva@komplett-renhold.no

LC Oslo/Maud

YCEC ansvarlig for ungdomsutveksling

Lars Ottesen

 

481 61 413

 l-ottersen@online.no

LC Oslo/Høybråten

NAC-Leder forebyggende ungdomsarbeid

Finn Helge Hartmann

 

905 40 218

f-hartma@online.no

LC Oslo/Ekeberg

IRC-Leder internasjonalt arbeid

Jon Hanssen

 

976 85 748

jon.hanssen47@gmail.com

LC Oslo/Røa

           

PRC 

Jon Sigurd Vangsøy

 

920 21 209 

vangsoey@online.no

LC Oslo/Røa 

Revisor

Arild Hansen

 

922 29 223

arild.kristen.hansen@hotmail.com

LC Eiksmarka-Hosle