Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Odal

Forsiden > Innlandet > Odal

Nyheter

Ny fil

Løvebrølet september 2015

Her kan du lese om de nye sjefene våre, Oles rapport fra Riksmøtet, DGs månedsbrev og mye mer!

Løvebrølet februar 2015

Her er det mye stoff om Lions Røde Fjær!

Løvebrølet mars 2015

Hvordan gikk det med Lions Røde Fjær?

Løvebrølet april 2015

Les om Tulipanaksjonen, forslag til styre og komiteer mm.

Løvebrølet november 2014

Her er det mye Lions Røde Fjær stoff, lionshistorie, reportasje fra Vesleblakken-forestilling, innsamling av klær il flyktningeleir mm.

Løvebrølet desember 2014

Les om Røde Fjær aksjonen, vaktlister til juletresalg, vår lionshistorie, lions tegnekonkurranse, De viktige årene, DGs brev og mye mer

Løvebrølet januar 2015

Les om da guvernørrådslederen besøkte oss, hvordan det gikk med nek- og juletresalget og Sør-Odal kommune har bevilget 2 kr per innbygger til Lions Røde Fjær!

Løvebrølet mai 2014

Her kan du lese om opplegget for tulipanaksjonen, vår lionshistorie, DGs brev, fyldig referat fra medlemsmøtet, innbydelse til fagdag og mye mer

Løvebrølet juni 2014

I juninummeret kan du lese om boka vi lanserer i juni og som blir en god inntektskilde for oss. Referater, intervju med vårt nye medlem, vår lionshistorie, DGs brev og om besøk i Zambia.

Løvebrølet september 2014

Her kan du lese om planlagte aktiviteter, distriktsleders månedsbrev, hvem roper vi hurra for og en litt "vovet" vits - og mye mer!

Løvebrølet oktober 2014

Stoff om Lions Røde Fjær, vår lionshistorie, DGs brev, DGs månedsbrev.

Løvebrølet januar 2014

Her kan du blant annet lese om hvordan nek- og juletresalget gikk, intervju med vårt ferskeste medlem, reportasje fra julemøtet, resultatet av tegnekonkurransen, løse nyttårsnøtter om mye mer!

Løvebrølet februar 2014

Les om vårt Maarudbesøk, mer om klubbens historie, informasjon fra distriktet, februarquizen og mye mer!

Løvebrølet mars 2014

Her finner du bilder og referat fra medlemsmøtet, intervju med vårt eldste medlem, nyttig informasjon fra distriktet, evaluering av nek- og juletresalget og mye mer.

Løvebrølet april 2014

Her kan du lese om tulipanaksjonen og klubbens opplegg, DGs brev, vår lionshistorie fortsetter, forslagene til styre og komiteer m.m.m

Løvebrølet for november 2013

Her finner du reportasje om lions- og sanitetsdamenes fellesprosjekt i høst, intervju med en av våre nye medlemmer, vi starter med første del av klubbens historie mm.

Løvebrølet for september 2013:

Her kan du blant annet lese om de nye sjefene våre, brønnprosjekter i Afrika. maledugnaden vår og mere til.

Løvebrølet for desember 2013

Et nytt kapittel i klubbens historie presenteres, videre kan du lese nytt fra distriktet, vaktliste for juletre- og neksalg, knekk julenøtter! ,- les møtereferat, intervju med nytt medlem, innbydelse til julemøtet mm.

Løvebrølet oktober 2013

I dette nummeret kan du blant annet lese om Venn av Lions, minneord over Harald Rogstad, om ungdomsutveksling og oversikt over distriktets tillitspersoner.