Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Berg Lions Club

Forsiden > Oslo > Berg Lions Club
Lions-Bokmarkedets historie

Hans Hofgaard himself!!

Lions-Bokmarkedets historie

I 1976 ble Bruktbokmarkedet til Lions Club Berg i Oslo arrangert første gang. 35 voksne menn i alderen 56 til 90 år samler hele året inn bøker. Bøkene bringes til Bakkehaugen hvor klubben disponerer en stor bunker. Der blir bøkene sortert og lagret frem til Bokmarkedet holde på  Vestre Aker SkoleUllevålsveien 37. I år skjer dette lørdag den 2. t.o.m. søndag den 10. november 2019. 

Berg Lions høyt verdsatte seniormedlem Hans Hofgaard forteller følgende historie fra starten av Bruktbokmarkedet: "Vårt første bokmarked (ideen kom fra medlemmet Dagfinn Brøther) ble avholdt, 13-21/11 1976, i det som var et vellokale vis-a-vis Samvirkelaget  og vi fikk låne et lite kjellerlokale (lavt under taket) til lagring av bøker. Til Lions første marked ble medlemmene anmodet om å skaffe ca. 50 bøker hver (tanken var å først og fremst å ta fra egne hyller og Brøther bidro selv med et betydelig antall bøker). Det ble laget flyveblad som medlemmene selv distribuerte i distriktet, og hang opp på stolper o.l.. Etter markedet satt vi igjen med 8-10 kasser som ble lagret. Vi solgte bra med bøker, anslagsvis 7-8000 bøker, var storfornøyde med resultatet, og satt igjen med netto ca. kr. 18. - 19.000.  Etter markedet satt vi igjen med 8-10 kasser som vi fikk lagre på stabburet på Berg Gård. Markedet i år (2017) blir vårt 42. Dengang var bruktboksalg noe som var forbeholdt antikvariater og bruktbutikker. Senere har mange andre kommet etter."

Inntektene fra markedet går uavkortet til hjelpetiltak i nærmiljøet, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. til seniorsentrene og sykehjem i bydelen, speideren, menighetenes ungdomsarbeide, Beito-leiren, Lions førerhundskole, øyeklinikker i Uganda og Malavi, og en masse andre tiltak.

Når Bokmarkedet starter har klubben ca. 2.200 banankasser med bøker. Det er over 60.000 eksemplarer. I løpet av året får klubben inn over dobbelt så mange bøker. Bøkene sorteres i mange kategorier, bl.a. kunst, historie, krig, barnebøker, hobby, sport, religion, romaner, pocketbøker i alle varianter på mange språk, men mest norsk og engelsk, lyrikk, kokebøker, ordbøker. Bøker for enhver som liker bøker. Nesten nye bøker, godt brukte bøker og gamle bøker for samlere. Til sammen er bøkene sortert i 30 kategorier. I tillegg er det noter, plater, CD/DVD og musikkassetter.

Etter èn uke skiftes de fleste av de usolgte bøkene ut. Fredag kveld bæres det inn nye, friske bøker inn og settes i hyllene. Salget av disse bøkene starter lørdag morgen. Dette setter selvfølgelig kundene pris på. Markedet har mange kunder som kommer igjen år etter år. Noen er profesjonelle, mens andre bare er lidenskapelig opptatt av å lese bøker.

Vestre Aker Skole er en viktig samarbeidspartner for Lions Club Oslo/Berg. Klubben låner gymsalen på skolen i nesten 14 dager. Lokalene er godt egnet for formålet. Lions støtter også skolens arbeid for elevene.  

I fjor deltok Hans Hofgaard (se bildet rett under denne teksten) aktivt på Bruktbokmarkedet for 42. gang.  Han har deltatt i alle årene Bruktbokmarkedet har funnet sted. Hofgaard  har i alle år vært en energisk og entusiastisk  ildsjel! 2017-årgangen blir den 42. for Hofgaard!