Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Berg Lions Club

Forsiden > Oslo > Berg Lions Club
Den 3. Lions-Bokauksjonen - 484 auksjonsbøker - 13. februar 2016.

Den 3. Lions-Bokauksjonen - 484 auksjonsbøker - 13. februar 2016.

Av alle våre 484 auksjonsbøker på den 3. Lions-Bokauksjonen lørdag 13. fabruar 2016 er nok "Bjørger" 1. utg den største sensasjonen.  Komplett sidetall. Hamsund, Knud Pedersen. 1878 eget forlag, Bodø. Senere brunt halvskinnbind med svært enkel gulldekor og 1878 preget på nedre kapitel. Bare svakt avfarget på utsatte steder. Materien ren og pen bortsett fra arkene fram til tittelbladet hvor det er enkelte svake bruksspor. ExLibris Max Lester på fordekkel, monogram med ML preget i gull midt på første friblad, biblioteknoter med blyant, utvisket eiernavn Otto Abrahamsen samt stempel fra Sundems boghandel på smusstittelbladet, friblad 2 blankt, tittelblad med stempel fra Sundems boghandel, friblad 3, dedikasjonsblad og friblad 4 blanke. Koster 45.000 kroner på antikvariat.net 

Fridtjofs saga. I omskrift i det nyere landsmaal. Utgit i tredje tilleggshefte til "Folkevennen" 1858              Aasen, Ivar     1858   Malling, Kristiania            Samtidig turkis halvsjirtingbind m enkel gulldekor. Bindet litt avfarget på utsatte steder. Materien m to mindre pletter på tittelbladet og de to siste bladene en anelse brunplettet, for øvrig ren

Norsk navnebog, Samling af mandsnavne og kvindenavne                     Aasen, Ivar     1878   Malling, Kristiania     Originalt mørke grønt helsjirtingbind med rik dekor i gull og sort. Bindet svakt avfargetet på utsatte steder og enkelte små pletter på fordekkel. Materien delvis revnet i øvre  indre fremre fals (skade). Materien litt løs på grunn av dette. For øvrig ren materie. Eiernavn med blyant

Norske hus, En billedbok                 Alnæs, Eyvind m fl.    1950   Aschehoug, Oslo        Originalt sort granitolryggbind m gullskrift. De dekorerte pappdeklene slitt langs kantene. Materien m svake bruksspor

Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre bind I og II                  Alsvik, Henning og Østby, Leif          1951   Gyldendal, Oslo            Originale røde halvskinnbind med enkel gulldekor. Pene

Islenzkar gatur                      Arnason, Jon  1887   Møller, Kaupmannahøfn      Samtidig skinnryggbind med enkel gulldekor. Ryggen litt avskrapet og liten slitasje i nedre kapitel. Materien med bruksspor særlig mest først og sist

Billedgallerie for fruentimmer, indeholdende levnetsbeskrivelser over berømte danske, norske og utenlandske fruentimmere. Anden deel (av 3)                        Birch, H. J.       1795   S. Poulsens forlag, Kiøbenhavn       Skinnryggbind uten tittel, skinnet sprukket i ytre fremre fals og ødelagt i kapitelene, forøvrig bare lite slitt. Materien med kun svake bruksspor. Navnetrekk og monogram stempel.

Klosterlasse, et bidrag til den Jesuitiske propagandas historie i Norden                       Brandrud, Andreas   1895   Steens, Kristiania      Samtidig mørk brunt halvsjirtingbind m  håndskrevet merkelapp på ryggen. Noe avfarget på utsatte steder. Materien ren, men med fuktskjold på friblad og svak skjold på bakre snitt. eiernavn

Lærebog i Arithmetik og Algebraens elementer,  tredie oplag                Broch, O.J.       1868   Werner, Christiania  Samtidig skinnryggbind m enkel gulldekor. Skinnet noe avskrapet på utsatte steder og fernissen lett sprukket. Materien ren, men brunet. Pent eiernavn

Skikk og bruk 2. oppl.                       Brøgger, Waldemar   1960   Cappelen, Oslo           Originalt skinnryggbind m rik gulldekor. Ryggen svakt avskrapet o kapitelene og  fordekkelet lett avskrapet i underkant. Materien med topp gullsnitt. Pen

Dr. Martin Luthers større Katechismus 2. oppl.                Bugge, F. Wilh.           1860   Gram, Christiania      Samtidig skinnryggbind med enkel gulldekor. Bindet lett avskrapet over det hele og litt slitte hjørner. Materien noe oppsprukket i fremre indre fals. Bakre snitt med svak fuktskjold og brunlig påvirkning fra permene foran og bak, for øvrig ren. Lengre hilsen på flyvebladet

Den norske familieret                       Collett, P. J.     1859   Tønsberg, Christiania           Originalt skinnryggbind med gulldekor. Ryggen litt avskrapet og krakelert, deklene litt slitt i hjørnene. Sprekk i nedre ytre bakre fals. Materien med gjennomgående understrekn inger med blyant og kommentarer sirlig innført med blekk. Eiernavn

Julefest, Norges røde kors                Coucheron, Vera        1962, 1965                Originale omslag med svak slitasje oppe og nede (1965) og noe slitasje i nedkant (1962)

Jordbeskrivelse  for den norske almue. Første afsnitt, Jordens naturbeskaffenhed. Tilleggshefte til folkevennen              Daa, Ludvig Kr.          1857            Malling, Kristiania     Samtidig blågrått pappbind m sjirtingrygg uten tittel. Sjirtingryggen bare lite slitt i kapitelene, deklene litt plettet og smutsig og slitt i hjørnene. Materien med enkelte bruksspor

Tids-tavler II, III og IV av 4              Daa, Ludvig Kr.          1873-76         Cammermeyer, Kristiania    Samtidige grå halvsjirtingbind m håndskrevede titler på ryggen. Bindene litt avfarget på utsatte steder, ryggen litt smutsig. Materien med bruksspor bare på de første og siste blader. To blader løse i III. Eiernavn i alle

Omrids af den norske poesis historie del I og II i et bind                        Dietrichson, L.            1866   Gyldendal, Kjøbenhavn        Samtidig olivengrønt sjirtingryggbind med enkel gulldekor. Sjirtingen ødelagt i kapitelene ellers mindre avfarget. Deklene med normal lagerslitasje. Materien ren men med 4 eiernavn

Troldtøj, folkesagn i nutidsliv                      Drachmann, Holger   1889   Bojesen, Kjøbenhavn            Samtidig skinnryggbind med enkel gulldekor. Ryggen nokså oppskrapet og ødelagt i nedre kapitel. Deklene slitt. Materien revnet i nedre indre fals og tendenser til revning i øvre bakre fals. Materien med noen få mindre brukspletter

Reisebok og skisser fra reiser i 1826 og nærmeste år gjennom deler av Østlandet, Vestlandet og Trøndelag                     Eckhoff, Mathias Wilhelm            1964   Norsk folkemuseum  Originalt brunt helskinnbind med 5 bind og pregning i mørk brunt. Med tilhørende lys grå sjirtingeske. Esken litt revnet i "falsene". Pen bok

Stor kokebok 20. økede utg.             Erken, Henriette Schønberg            1951   Aschehoug     Originalt skinnryggbind med gulldekor. Litt slitt på utsatte steder. Litt plettete på rygg og dekler. Materien har noen få sider med bruksspor

Kulturminder i ord               Falk, Hjalmar  1900   Aschehoug, Kristiania           Samtidig mørk grønt helgranitol biblioteksbind m gullskrift. Bindet noe avfarget på utsatte steder. Materien ren. Bibliotekstempel og lånekort

Mærkelige begivenheder af historien  (von Rappe: Geschichten aus der geschichte) tredie forøgede opplag                     Faye, George  1855            Wulfsberg, Drammen           Enkelt skinnryggbind uten tittel. Ryggen noe sprukket øverst, noen markhull. Deklene slitt. Materien med bruksspor og flere eiernavn, tegninger med mer på innsiden av deklene. Tittelbladet nokså smutsig.

Holbergs naturrett. Ded til Reidar Aulie                 Foss, Kåre       1934   Gyldendal, Oslo          Samtidig mørk brunt halvskinnbind m 5 bind. Liten skade i øvre kapitel ellers bare svakt avskrapet på utsatte steder. Materien trolig ubrukt

Lajla (andet oplag af "Fra Finmarken")                 Friis, J. A.         1890   Cammermeyer, Christiania  Samtidig rødt halvsjirtingbind m gulldekor. Ryggen litt bleket og smutsig, sjirtingen litt avfarget. Materien ren, men litt løs. Lite eiernavn

Skildringer fra Finmarken               Friis, J. A.         1891   Cammermeyer, Christiania  Samtidig mørk rødt halvsjirtingbind m enkel gulldekor. Bindet bare lite avskrapet på utsatte steder. Materien med enkelte bruksspor ellers pen

Til fjelds i ferierne eller jæger og fiskerliv i høifjeldene. 2den noget forøgede udgave                        Friis, J. A.         1887   Cammermeyer, Christiania     Samtidig grønt halvsjirtingbind m gulltekst. Bindet svakt avskrapet på utsatte steder. Svak skjold på fordekkel. Materien m bruksspor på første og siste side samt medbunnede omslaget, et par pletter på omslaget og tittelbladet, noen svake pletter på snittene ellers pen. Gave til Johan Nordahl (Brun Rolfsen) fra mor

Filmen dens midler og maal                        Gad, Urban     1919   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt brunflammete halvskinnbind m enkel gulldekor og tittelfelt i sjirting. Bindet nokså avskrapet på utsatte steder. Materien relativt ren

Den Ældre Eddas Gudesange                      Gjellerup, Karl           1895   Phillipsens, Kjøbenhavn       Samtidig mørk brunt helskinnbind m enkel gulldekor. Noe avskrapet på utsatte steder, skade i øvre bakre kapitel og markert mindre avskrapning på ryggen. Materien m to sider m bruksspor ellers ren

Sagaen om de norske Northrop-flyene på Island             Guhnfeldt, Cato         1981   Sem &Stenersen, Oslo           Samtidig rødt helsjirtingbind uten tittel. Bindet litt skjoldete enkelte steder. Materien pen. Omslaget medinnbunnet

Om Henry Drummond, kritik og forsvar                Hall, Birger     1891   Cammermeyer, Christiania  Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Bindet litt avfarget på utsatte steder, deklene med enkelte svake smussflekker. Materien ren

Elis saga, Strengleika and other texts. In Corpus Codium Norwegicorum Medii Aevi 4.. serie vol. 4               Halvorsen, Eyvind Fjell m fl. 1972               Originalt omslag i solid blå pappkassett. Ryggen litt brunet og lett skjoldet ellers pen, usprettet

Godmand, eller den norske børneven en læsebog for borger og allmueskoler             Hansen, M. C. 1836   R. Hviids Enkes forlag           Enkelt skinnryggbind. Rygg og dekler nokså slitt. Materien med gjennomgående svak fuktskjold innerst nederst, relativt lite bruksspor, men mange brettede hjørner. Inskripsjon på innsiden av fordekkel: Solie og Sanne faste skole 15.10.51

De mærkeligste tidragelser i verden siden Katharina den andens tronbestigelse. 2. udgave. 5 bøker i 2 bind (1086s)                Hanson, Peter Treschow       1832   Hviids, Christiania     Samtidige halvskinnbind med enkel gulldekor. Bindene litt avskrapet på utsatte steder, litt slitasje i noen dekkelhjørner. Materien generelt lite brunplettet, i 1 litt mer. Her er det også stor brun fuktflekk over en del blader samt et par blader med mindre avrevne biter og kommentarer i margen. Tittelside 1 og 4 nokså smutsige, nr 2 mangler

Hildinakvadet med utgreiding um det norske maal paa Shetland i eldre tid. Ded.: signert hilsen fra forfatteren               Hægstad, Marius       1900            Dybwad, Christiania Samtidig brunt halvsjirtingbind m gullskrift. Bindet noe avskrapet på utsatte steder og litt slitt i øvre kapitel. Materien ren

Anviisning til et velindrettet Landbrug for Bondestanden   2. oppl.                   Jensen, Jens Christian           1847   Schubothes, Kjøbenhavn            Enkelt skinnryggbind tittelfelt i papir. Lite slitt, hjørnene noe innbøyde. Materien nokså brunlig stedvis med noe pletter. Lite eiernavn på tittelsiden

Kristianiamysterier, Nyeste skildringer, Angivelig 76 historier, mange feilnummerert                       Julius (Muus, Rudolf V.)       uå (1901)            Lunds, Kristiania       Samtidig solid mørk brunt halvskinnbind m 4 bind og enkel gulldekor. Skinnet bare lite avskrapet og små svake pletter. Papiret på deklene litt slitt på utsatte steder, deklene litt innbøyde. Materien. Materien m få bruksspor. Smusstittelblad og tittelblad henger sammen

Om omgang med mennesker, Tredie opplag                     Knigge, Adolph          1800   Schultz, Kiøbenhavn Samtidig skinnryggbind med enkel gulldekor og tittel på skinnlapp. Ryggen med skader i kapitelene og sprekker i fernissen. Deklene overflateslitt og slitt i hjørnene. Materien svært løs og oppsprukket i bakre fals og frontispiece revet ut. Noen bruksspor. navn og andre skriverier på forsatspapiret

Det norske målstræv                        Knudsen, K    1867   Eget forlag, Kristiania           Mørk brunt halvskinnbind m enkel gulldekor. Bindet avskrapet på utsatte steder og litt slitt i dekkelhjørnene. Materien ren. Eierstempel på tittelblad

Ukast til en norsk Kirkeordinants 1604. Den norske kirkes mindeskrift ved reformationens 400-aars-jubilæum              Kolsrud, Oluf 1917            Dybwad, Christiania Samtidig skinnryggbind uten tittel. Bindet er litt avskrapet i ryggen og deklene er nedslitte i kantene. Materien er ren

Kampen for tilværelsen                   Krohg, Christian        1952   Gyldendal, Oslo          Originalt rødbrunt solid halvskinnbind med 5 bind og gulldekor. Ryggen og deklene svakt avskrapet. Materien ren

Martin Luthers liv fra vuggen til graven                Køstlin, Julius 1917   Cammermeyer, Kristiania    Originalt skinnryggbind m gulldekor. Ryggen noe bleket og avskrapet/småskadet i kapitelene. Sjirtingdeklene litt smutsig. Omslag med bilde medinnbunnet. Pen materie. Hilsen på flyvebladet

Norske Folkeviser       24+868s + 52s noter          Landstad, M. B.          1853   Chr. Tønsberg, Christiania   Originalt (?) halvskinnbind m rik gulldekor, bare svakt avskrapet, men noe småplettet. To av dekkelhjørnene svakt slitt. Materien nokså ren, men stedvis noen lysebrune pletter mot bakre snitt, noe mer på de første sidene

Lieder die Sarah Leander singt. 12 sanger med noter fra film og 12 portretter. Ded.: signert hilsen                        Leander, Sarah                                  Hefte med originalt omslag i farger. Svakt avskrapet i ryggen. Et lite eiernavn

Norske skuespillerkarrikaturer 10stk oppklebet på papp                       Lærum, Oscar            1894   Biglers, Kristiania      Originalt mørkerødt mappeomslag i helsjirting med dekor i mange farger. Omslaget har bruksspor og er noe avfarget  på utsatte steder og litt skadet i nedre kapitel. Mappeflappene er revet av. Den løse forsiden har en stor brett og et hjørne er noe krøllet.

Illustrirtes taschenwörterbuch Mythologie aller völker 2. aufl.               Minckwitz, johannes 1856   Arnold, Leipzig           Samtidig halvskinnbind med håndkrevet tittel. Bindet litt avskrapet med enkelte pletter. Deklene litt slitt i hjørnene. Materien med litt bruksspor og noe fuktskjolder i nedkant.

Den norske statsforfatningsret, Lærebog i.                        Morgenstierne, Bredo           1900   Steenske Kristiania   Sort halvskinnbind m gulldekor. Lakken litt avskrapet på utsatte steder og deklene litt slitt i hjørnene. Materien fast, men med en del understrekninger. Eiernavn

Edda-kvæde, Norrøne fornsogar på nynorsk                    Mortensson-Egnund, Ivar    1928   Det norske samlaget Originalt rødt helskinnbind m rik gulldekor og pregning på rygg og dekler. Ryggen med svake avskrapninger og små flekker, fordekkel m små avskrapninger , svakt skjoldet og en 1cm plett, bakdekkel m større vertikal avskrapning og merker etter mange ringpermer. Materien m for- og bakomslag medbunnet. Topp gullsnitt, resten maskinrevet. liten skade i øvre bakre snitt m små bretter, forøvrig pen materie

Reproductions antique brass work. 2 bestillingskataloger med priser fra Pearson Page Co.Ltd. Birmingham                     Pearson Page Co. Ltd.            u.å. og 1925               Originale sjirtingrygger med pappdekler med tittel i sort og pålimt fargebilde. Ytre falser litt oppsprukket i endene. Dekkelhjørnene noe slitt. Materien ominnbundet med messingskruer. (u.å.) første side noe smutsig resten pen ,(1925) første sider noe smutsig, siste sider litt skadet.

Oldnorske sagaer bind 1 av 12, Kong Olaf Tryggvesons Saga første deel av 3             Rafn, Carl Christian   1826   Popps, Kjøbenhavn   Originalt skinnryggbind med gulldekor og røde skinnlapper til tittelfelt og bind nr. Ryggen litt avskrapet på utsatte steder og slitt i øvre kapitel, forøvrig lite hylleslitasje. Materien ren og med svært få brune pletter. Eiernavn

Biblicher historicus               Schmidt, Johann Jacob          1740   Schuster, Leipzig       Originalt halvskinnbind med 4 bind og rik gulldekor. Ryggen nokså inntørket, oppsprukket og krakelert. Papiret på deklene nokså slitt. Materien relativt lite brukt men noen bruksmerker. De første og siste bladene nokså skitne og medtatte

Frenstilling af den norske politilovgivning             Schnitler, D.    1870   Steens, Christiania    Originalt sort halvskinnbind m gulldekor og 4 bind. Bindet noe avskrapet på utsatte steder, plettet fordekkel. Materien med få bruksspor. Navnestempel

Tre stammersmøte (om samkvemmet mellom nordmenn, samer og kvener)              Schøyen, Carl 1918   Gyldendal, Kristiania            Originalt blått halvsjirtingbind med gulldekor, litt avskrapet i hjørnene, materien ren. Bibliotekseksemplar

Norske strikkemønstre                     Sibbern, Annichen    1928   Grøndahl, Oslo           Originalt pappbind med sjirtingrygg m gullskrift. Ryggen litt oppsprukket i kapitelene og deklene med noen svake skjolder. Materien med ubetydelige bruksspor

Minneskrift om Einar Rose              Sissener, John            1971               Originalt blått helsjirtingbind uten tittel. Amatørbok med Innklebede bilder. Materien ren

Sandfærdige skrøner og sligt noget                        Skeibrok, M og Kittelsen, Th.            1891   Huseby, Kristiania     Originalt sjirtingryggbind m påtrykt forside og reklame på de tre andre. Ryggen bare lite avfarget, fordeklet med noen pletter og litt avfarging, reklamene er pene. Deklene litt slitt i hjørnene. Materien er ren.

Av Henrik Sørensens skissbøker                 Sørensen, Henrik       .(1955)                       Originalt hellerretsbind uten tittel med spiral og foromslaget medinnbunnet. Materien pen

Fransk aand og kunst. 3 av 4 bind. I. Fra gotik til klassicisme. II. Barok og klassicisme. III. Det store aarhundrede. Nr 1063   av 1710. også Samlede avhandlinger om nordisk kunst                  Thiis, Jens       1918, 1927, 1930, 1920      Gyldendal, Kristiania            Originale røde halvskinnbind med gulldekor, hvert bind med eget motiv i gull. Bindene noe bleket og litt avskrapet på utsatte steder og enkelte dekkelhjørner med litt slitasje. Materien pen med topp gullsnitt. Eiernavn.

Studentene fra aaret 1868, Biografiske efterretninger samlede i anledning 25aars studenterjubilæum. (184 omfattende CV'er)                     Thomle, E. A.  1893   Fabritius, Christiania            Samtidig mørk grønt halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Ryggen brunet og småskader i kapitelene. Antydning til revning nederst i ytre bakre fals. Deklene litt slitt i hjørnene. Materien ren. Eiernavn m blyant.

Norsk portæt-galleri. (kortfattede biografier af 48 forskjellige forfattere)                    Tønsberg, Chr.           1877   Tønsberg, Christiania            Samtidig brunt halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Bindet litt avskrapet på utsatte steder og litt slitt i hjørnene. Materien med bruksspor og tendenser til oppsprekking rundt siste ark. Et blad løst. Gaveinskripsjon

Moral for fruentimmer                     v. Runckel, Dorothee Henriette        1775   Thiele, Kiøbenhavn   Originalt halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Bindet ganske slitt med ødelagte kapiteler og sprukket i øvre og nedre bakre fals. Pappdeklene er overflateslitt og har slitte hjørner. Materien hel ,men med en del svake fuktskjolder. Lengre inskripsjon på flygebladet

Sange og rim for det norske folk. Tilleægshæfte til Folkevennens 3. aarg.         87s noter       Vig, Ole og Lindemann, L.M. 1854   Malling, Kristiania            Samtidig mørk blått halvsjirtingbind m gullskrift. Ryggen litt brunet og avfarget på utsatte steder. Materien litt brunet og plettet på de første og siste sider. En del forfatternavn påført med blyant, samt noen understrekninger i innholdsfortegnelse og register, forøvrig få svake bruksspor

Christelig  huus-postille eller betragtninger til hver søn- og hellig-dag i aaret. Andet oplag               Wexels, W. A.  1862   Cappelen, Christiania            Samtidig sort skinnryggbind med enkel gulldekor. Litt ødelagt i øvre kapitel ellers bare lite avskrapet. Deklene litt slitt i hjørnene. Materien ren bortsett fra de første bladene

Mythologisk haandbog, Karl Philip Moritz's gudelære i dansk bearbeidelse med et omrids af den norrdiske mythologi   4.oppl.                        Winther, Christian og Bloch, V.A      1872   P.G.Philipsens, Kjøbenhavn  Originalt rødbrunt helsjirtingbind med rik dekor i gull og pregning. Litt avfarget på utsatte steder, antydning til slitasje i øvre fremre fals og liten plett på ryggen. Materien ren med medbunnet omslag. Navnetrekk på friblad

Bibelen eller den hellige skriftindeholdende det gamle og nye testaments kanoniske skrifter tilligemed  det gamle testaments apokrysiske bøger 2. oppl.                                    1891   Det norske bibelselskab       Helskinnbind m gullskrift. Rygg og dekler med noen avskrapninger på utsatte steder. Deklene m rik gulldekor i endekanter og 1 cm av deklenes innside. Materien m helt gullsnitt trolig ubrukt. Forsatspapiret preget m Ellen Steensgaard 25 juli 1894 i gull.

Den Danske turistforenings aarskrift 1901-1904                                    1901-1904    Gad     Samtidig brunt  halvskinnbind m 4 bind. Svake bruksspor, men ryggen er litt bleket, har noen få skrapemerker og er litt smusset nederst. Papiret på deklene er litt slitt. Materien er pen

Den norske turistforenings aarbog for 1868. opptrykk 1943                             1943   Steenske, Christiania            Originalt pappbind m sjirtingrygg med tittel på påklistret papirlapp. Lappen litt løs og ødelagt. Materien trolig ubrukt med to hele foldekart. Pen

Draumkvedet                                    1974   Dreyer, Oslo   Originalt hellerretsbind m omslag i pappkassett. Omslaget bare svakt avfarget i kapitelene. Pen

Evangelisches Gesangbuchfür die provinz Sachsen.  15. aufl.                             1901   Karl Friese, Magdeburg        Originalt sort mykt skinnbind m gulldekor og messingspenne i sort futteral. Futteralet med litt lagerslitasje. Materien med helt gullsnitt. Pen

Illustreret familiebibel                                 1934   Cappelen, Oslo           Originalt helskinnbind med mørkebrune pregninger. Bindet er noe avskrapet og slitt på utsatte steder og litt sprukket i øvre og nedre falser. Materien er ren og pen, men litt sprukket i øvre bakre indre fals

Kraft og saftfulde kjerne af de Evangeliske Sandheder udtagen af Dr. Martin Lluthers Kirke- og Huus-postiller….  1. opplag?                            1834            Moe Christiansand    Originalt kalveskinnbind m finerdekler og 4 bind. Fremre dekkel delvis revnet defekte skinnspenner. En del blyantskriblerier av barn på ledige steder samt utledning av slekt på bakre friblad. Materien hel men slitt. Fuktskjolder i margen fremst og bakerst. kjøpt av Ole Jacobsen Bilstad 1836

Kunst i Trøndelag, nr 1345 av 2000                                  1945               Originalt skinnryggbind litt avskrapet og flekkete, deklene ubetydelig slitt. Materien stort sett bra

Rondane - Børgefjell - Ø. Pasvik / Norges nasjonalparker Bind 1-10: Stabbursdalen - Femundsmarka / Gutulia (2.oppl) - Gressåmoen - Rago / Ånderdalen - Øvre Dividal - Dovrefjell / Ormtjernkampen - Øvre Anarjokka - Jotunheimen                         1971   Lutherstiftelsen         Originale grønnflammete kunstskinnbind (nr 10 mørk grønn) m gullskrift. Bindene pene

Samtale i de Dødes Riige, Første Entrevue Imellem Den Kongel. Danske Vice-Admiral, Petrus af Tordenskiold og den viidt berømte Hollandske Admiral Martin Tromp (1745) Faksimile nr 52                            1960   Børsum, Oslo  Originalt brunt skinnryggbind m gulldekor. Bindet svært lite påvirket. Materien pen, men små svake skjolder i bakre snitt.

Stemninger fra norges kyst.                                     Mittet, Kristiania       Originalt pappbind m sjirtingrygg og dekor med bilde på frontdeklet. Ryggen noe avfarget i kapitelene og med en liten skade. Deklene med bruksslitasje (skjolder og slitte hjørner. Materien med noen smussflekker enkelte steder

Udkast til en alterbog og et kirke-ritual for Danmark 3 deler i ett bind 1. utg.                         1839   Schultz, Kjøbenhavn Samtidig sjirtingryggbind. Kapitelene nokså slitt og antydning til oppsprekking i fremre ytre fals. Pappdeklene slitt i hjørnene. Materien med noen lette blyantreker i margen. Fuktskjold i forsatspapiret ellers ren. Navnetrekk og rundt kirke stempel

Vor herres og frelsers Jesu Christi nye Testamente                                 1866   Grøndahl        Samtidig skinnryggbind med gullskrift. Slitt men hel og relativt fast. Materien litt brunlig. Navnetrekk

                                                           

Snorre Sturlessons Norske kongers sagaer 1, 2 og 3 i 1 Bind      (2) + XII + 365, (1) + IV + 228, X+ 386s   Aall, Jacob       1838/ 39       Guldberg & Dzwonkowski, Christiania    Samtidig halvskinnbind m rik gulldekor på ryggen. Skinnet avskrapet på utsatte steder med gullet i behold. Sprekk i ytre fremre fals øverst og på midten. Deklene nokså slitte i kantene og hjørnene. Materien relativt hvit, men svak brunlig aller øverst. Noen få små understrekninger. De siste 16 blader m fuktskjolder og litt brunet. to blader og bilde litt løs. Stålstikkene i del 2 og 3 har stor fuktskjold. Sprukket i indre falser. 7 stålstikk. bilde av Peder Clausøn og Tormod Tofæus, 4 plansjer. Navnetrekk.

Norsk grammatik,  2det oplag                     Aasen, Ivar     1899   Cammermeyer, Kristiania    Samtidig halvskinnbind med 4 bind og enkel dekor i gull og mørk brun. Bindet noe avskrapet på utsatte steder og to små rifter i øvre kapitel. Materien ren, men en del ark litt brunet. To eiernavn

Norsk maalbunad. Samanstilling av norske ord etter umgrip og tyding                        Aasen, Ivar     1925   Det norske samlaget Originalt omslag. Ryggen med liten rift nederst og noen pletter, omslaget litt frynsete med enkelte små rifter. Materien ren , men noe brun

Norsk ordbog med dansk forklaring. Tredie oplag                       Aasen, Ivar     1899   Cammermeyer Christiania   Originalt mørk grønt helskinnbind m gulldekor på rygg og dekler. Ryggen bleket og litt plettet med en skade i skinnet. Bindet litt avskrapet på utsatte steder. Materien pen men har noen blyantanmerkninger. Eierstempel

Mitt liv som polarforsker 3.opplag              Amundsen, Roald      1927   Gyldendal       Originalt brunt skinnryggbind m gullskrift og dekor på ryggen og m grønne sjirtingdekler. Litt bruksslitasje m mindre pletter og overflateskrapninger.

Nordostpassagen                  Amundsen, Roald      1921   Gyldendal, Kristiania            Originalt brunt skinnryggbind m gulldekor. Ryggen litt bleket og avskrapet på utsatte steder og deklene litt smutsige. Materien ren, men bruksmerker på baksiden av siste kart.

Nordvest-passagen               Amundsen, Roald      1908   Aschehoug     Samtidig brunt skinnryggbind m 4 bind og gulldekor på ryggen. 2 utbrettbare kart. Svakt avskrapet

Nordvest-passagen. Beretning om Gjøa-expeditionen 1903-1907                     Amundsen, Roald      1907   Aschehoug, Kristiania           Originalt rødt helsjirtingbind m rik gulldekor. Bare svakt avfarget, men noe bleket og ujevn rygg. Materien ren. 2 brettede kart med en liten rift i hver (1,5cm og 4 cm), lite eiernavn på smusstittelsiden

Sydpolen. Den norske sydpolsfærd med Fram 1910-1912. Bind I og II                        Amundsen, Roald      1912   Gyldendal, København            Originale blå helsjirtingbind med rik gulldekor og foto på fordekkel. Bindet er svakt brunet i ryggen og har en liten rift i øvre kapitel på bind 2, for øvrig bare lite avfarget på utsatte steder. Materien ren, men med rift og bretter i et kart og reparert i folden i et annet.

Syv-aars-krigen for 17de mai 1807-1814             Angell, H.        1914   Aschehoug, Oslo        Originalt gulbrunt helsjirtingbind m mangefarget dekor på fordekkel, ryggen med gulldekor og tittelfelt på rød bunn. Litt smutsig, litt avfarget på utsatte steder, små rifter i nedre kapitel. Fordekkel med noen brune pletter. Materien med enkelte bruksspor. Navnetrekk.

1.)Oberst Nikolaj Tidemands Optegnelser om sit liv og sin samtid i norge og Danmark 1766- 1828.       2.)Fra Aaret 1814, Den norske Marine umiddelbart efter Adskillelsen.     3.)Bevægede Tider. En fortælling fra 1814.   4)sirkusplakat og konsertplakat (fra Risør?)                  Anker, C. J.  /  Larsen, N. A.   / ukj.           1881/ 1881/ 1880  Malling Christiania    Samtidig skinnryggbind med gulldekor. Bindet nokså avskrapet på utsatte steder. Deklene svakt slitte i nedre hjørner. Materien 1.)m frontispiece av Tidemand og utbrettbart slektskart med en liten rift. 2.) m foromslag innbunnet.  4)noe frynsete i kanten (stammer trolig fra stortingsrepresentant Halfdan Torp, Risør)

Tordenskjold, historisk skildring                 Anker, Paul    1890   Hagerups, Kjøbenhavn         Samtidig blått halvsjirtingbind uten tittel. Ryggen er litt slitt i kapitelene og deklene litt slitt i kantene. Materien med enkelte brukspletter. Eiernavn

Norsk folkekunst, Kvinnearbeid nr 1652              Arneberg, Halfdan                Fabritius         Originalt lysebrunt helsjirtingbind med rød dekor. Smussomslaget noe slitt, sjirtingen litt avfarget i nedkant. Materien pen

Græsk-Dansk Ordbog til Brug for den studerende Ungdom, under de fortrinligste Hielpemidlers stadige Sammenligning med de vigtigste græske Forfattere                   Arnesen, Paul            1830   Gyldendal, Kiøbenhavn        Originalt helskinnbind m enkel gulldekor og tittelfelt i rødt og grønt..Litt sprukket i øvre del av ytre falser, tittelfeltet nokså avskrapt og ryggen lett krakelert. Brunflammete dekler med litt lageravskrapning. Hjørnene med bare lite slitasje. Materien med et par smårifter på flyveblad og friblad samt noen småbrettede hjørner. svak bruksslitasje. overlimt navnetrekk

Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m. der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse for Aaret 1836 og 37, i tidsfølgende Orden. I ett bind, 8. bind                     Arntzen, Karelius Augsut     1839   eget forlag, Christiania         Samtidig skinnryggbind m enkel gulldekor og tittel og bindlapper. Skinnet litt avskrapet på utsatte steder, litt smutsig og med to små markhull. Deklene m noe lagerslitasje. Materien stedvis m noen svake brune pletter.

De Norske Communers Retsforfatning før 1837              Aschehoug, T. H.        1897   Centraltrykkeriet, Christiania          Grønt halvskinnbind med 4 bind og gulldekor. Skinnet litt avskrapet på utsatte steder. Materien ren

Norges nuværennde statsforvaltning, bind 1-3, anden forøgede udgave                     Aschehoug, T. H.        1891-93         Malling, Christiania            Originale(?) halvskinnbind m 4 bind, gulldekor og tekstfelt og bindfelt i sort. Skinnet litt avskrapet på utsatte steder. Deklene litt slitt i underkant. Materien m blyantunderstrekninger enkelte steder. Eiernavn i alle

Islendinge Søgur bind 1-10 med 23 sagaer på norrønt mål                   Asmundarson, Vald.  1891-99         Reykjavik        Originale skinnryggbind m gulldekor og tittelfelt i sort og bindfelt i rødt. Bindene noe flekkete og litt avskrapet på utsatte steder. Materien stort sett ren

Blandt nordpolens naboer               Astrup, Eivind            1895   Aschehoug, K             Samtidig halvskinnbind m 4 bind , gulldekor og tittelfelt i sort. Bindet litt smutsig og plettete svakt avskrapet på utsatte steder. Materien ren med utbrettbart kart

Almeennyttig Alphabetisk Ordbog over de i danske Skrifter og i Omgangssproget meest brugelige, af fremmede Sprog laante, ord, Talemaader og Konstudtryk. Anden meget føkede og forbedrede udgave                      Baden, Jacob  1824   Brummer, Kjøbenhavn         Originalt helskinnbind dekor i gull og sort og tittellapp i mørk rødt. Deklene m gulldekor langs kantene og inskripsjon "Belønning for god flid og oppførsel". Bindet avskrapet på utsatte steder og litt krakelert i ryggen. Sprekk i øvre falser. Materien m revne i del av fremre fals og sprekk bakre. En del bruksspor og brune pletter. en del sirlig innskrevne kommentarer med svært liten skrift.

Wollständiges Deutsch-Dänisches Wörterbuch ausgearbeidet von einer Gesellschaft Gelerhrten unter aufsicht des Herrn Mag. Jacob Baden. Erster Theil A-L                     Baden, jacob  1798   Brummer, Kopenhagen        Originalt skinnryggbind m gulldekor og med brun tittellapp og sort bindlapp. Bindet litt avskrapet på utsatte steder, deler av tittellappen borte. Deklene nokså slitt. Materien fast og pent brukt, men noen bretter. Eiernavn revet bort, men våpenskjold trykket på tittelbladet.

Alaskadage,  med dedikasjon                       Bergendahl, Erling    1926   Some &Co, Oslo          Originalt mørk rødt helsjirtingbind m gulldekor. Svakt avfarget på utsatte steder, slitt i øvre og til dels nedre kapitel. Materien ren

Skisser i smug. Glimt fra livet på Grini                    Bratlie, Gunnar                      Gyldendal       Original pappinnbinding m brun tekst på fordekkel. Smussomslaget litt opprevet og med en fuktskjold øverst på ryggen. Materien pen

Brehm's Tierleben. Allgemeine  Kunde des Tierreichs bind 1-3. Säugetiere. 3. bearbeidede utg.                 Brehm, Alfred, E.       1890   Leipzig            Samtidig brune skinnryggbind m enkel gulldekor. Ryggen lett avskrapet, sprekk i en kapitel på hver bok ellers lite påvirket. Bind 3 mer avskrapet i bakre fals. Materien ren. Mange tegninger også i farger. exLibris Nordahl Rolfsen.

Tordenskiold, Populair-historisk fremstilling                    Carstensen, Wm. Og Lütken 1887   Bojesen, Kjøbenhavn            Originalt lys brunt halvskinnbind m rik dekor på rygg og dekler i gull, flerfarget våpenskjold og grått tittelfelt m gullskrift. En større og to småskader i overgangen fals kapiteler. Dekkelhjørnene nokså avskrapet og litt slitt. Materien m bruksspor. Lite navnetrekk på tittelbladet.

Morianen eller Holstein-Gottorpska huset i Sverige. Ny gjennemsedd upplaga. Del 3,4,5 og 6 i 3 bind                    Crusenstolpe, Magnus Jacob            1880   Bonnier, Stockholm   Originale røde helsjirtingbind med meget rik dekor i gull, sort og pregning. Bindene bare svakt avfarget på utsatte steder. Materien med svakt brunlig papir, rene

NRK's historie I-III                Dahl, Hans Fredrik    1999   Cappelen, Oslo           Originalt sort helsjirtingbind m sølvskrift. En liten rift i et omslag, 2 pletter/merker i nedre snitt. Trolig ubrukt.

Johan Sverdrup, Et storthingssbillede bind 2: Akershusrepræsentanten                     Dahl, Walter Scott     1902   Det Norske Aktieforlag, Kristiania            Originalt grønt helsjirtingbind m hvit tekst og dekor. Bindet svakt avskrapet i kapitelene, skriften på ryggen delvis skrapt bort (ikke preget). Materien pen

Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker. Et Bidrag til den norske Kunsts Historie. I-II (i ett bind)                    Dietrichson, L.            1878-79            Tønsberg, Christiania           Originalt grønt helsjirtingbind m rik dekor i gull og pregning. Bindet bare svakt avfarget på utsatte steder. Materien m svake bruksmerker på de første sidene ellers ren. Eiernavn.

Vor sømagts historie, En populærhistorisk fremstilling                Eidem, O. og Lütken, O          u.å.      Det nordiske forlag   Mørk blågrønt helsjirtingbind m rik gulldekor. Et par små avskrapninger ellers bare ubetydelig avfarget på utsatte steder. Materien ren.

Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norgeudtogsvis udgivne i Chronologisk orden: 1660-1813: Deel I: 1660-70., II: 1670-99., III: 1699-1730, IV: 1731-46, V: 1746-65, VI: 1766-1800, Innholdsfortegnelse 1660-1800, VI 1801-8, VII; 1808-1813. I tils. 26 bind (komplett)                 Fogtman, Laurids      1786- 1825   Gyldendal, Kiøbenhavn        Originale helskinnbind m gulldekor. Dekoren er litt forskjellig før og etter 1803. 5 av bindene er litt ødelagte i øvre kapitel og noen få hjørner er slitt. Generelt litt avskrapet på utsatte steder og tittelfeltet nokså krakelert på de eldste. Materien er generelt ren, men enkelte bretter kan forekomme. Lite diskret eiernavn i de fleste.

Johanne Luise Heiberg og Andreas Frederik Krieger En samling breve 1860-64.   bind I og II                     Friis, Aage og Munch, P         1914-15            Gyldendal, Kjøbenhavn        Samtidig sort helskinnbind m 5 bind og enkel gulldekor. Skinnet bare lite avskrapet, men temmelig brune, dekkelkantene slitt særlig i under og bakkant. Materien pen men med eiernavn i begge og hilsen.

Norges planter bind I og II              Fægri, Knut    1958-1960    Cappelen, Oslo           Originale lys brune halvskinnbind m rik gulldekor. Bindene svakt avskrapet på utsatte steder. Deklene litt slitt i underkant. Materien ren, men noen få små pletter i bakre snitt.

De gamle kniplingers historie                      Gram, Irma     1921   Aschehoug, Kristiania           Originalt kremgult helsjirtingbind m  gullskrift i ryggen og preget frontdekkel.  Smussomslaget nokså frynset øverst og brunet i ryggen. Sjirtingen pen. Materien ren

Tysk-norsk Haand-ordbog               Hanson, Peter Treschow      1840   Guldberg & Dzwonkowski, Christiania        Samtidig skinnryggbind m gulldekor. Skinnet noe skrapet på utsatte steder og ryggen litt krakelert. Deklene slitt i hjørnene. Materien med noen bruksspor og sprukket i indre fremre fals. Navnetrekk klippet bort

"For Alle". 1905 og 1907. Norsk kalender udgivet med Almanakekspeditionens tilladelse af Chr.s. Journalistklub ved..  8. og 10. aargang                    Helgeby, P. og Daae, Peter    1904   Stamnes, Krisitania   Originale røde helsjirtingbind med tekst og tegning i sort. 1905 med fuktskjold på bakdekkel, 1907 med rift i nedre kapitel, litt plettet og smutsig samt litt slitte hjørner. Materien for 1905 med fuktskjold på de bakerste reklamebladene ellers rene bind. to annonser klippet ut fra begge bindene.

The viking dscovery of America.  Eks. nr 1149                  Hødnebø, Finn og Kristjasson, Jonas           1991   Royal ministry of foreign affairs            Originalt sjokoladebrunt helskinnbind m gulldekor, plastomslag og helt gullsnitt i kassett. Bindet trolig ubrukt, men kassetten er skjoldet etter fuktpåvirkning.

Norsk Skulesoga bind I 1739-1827 og bind II 1814-42              Høverstad, Torstein  1918, 1930    Steenske, Oslo            Samtidig halvsjirting/halvgranitolbind m gullskrift. Bindene noe avfarget på utsatte steder. Materien pen/pent brukt

Pelsjegerliv blant Nord-Kanadas indianere, 1. utg  debutbok                 Ingstad, Helge            1931   Gyldendal, Oslo          Lys brunt halvskinnbind med to bind, men uten tittel. Ryggen noe plettet. Materien m rift i et bildeblad ellers ren

Illustreret norsk literaturhistorie bind I, II-1 og II.2                     Jæger, Henrik 1896   Hjalmar Bigler, Kristiania     Originale røde halvskinnbind m litt gulldekor og 4 bind. Bare lite avfarget på dekkelpapiret. Materien m topp gullsnitt, ren med unntak av tynne kulepennstreker på forsatspapiret i siste bind.

Norges historie bind 1 og 2             Keyser, R        1866   Malling, Kristiania     Samtidige halvskinnbind m enkel gulldekor. Skinnet noe flekket/skjoldet og stripet etter bøyinger. Deklene med litt lagerslitasje. Materien ren med unntak av tittelbladet i bind 1 og skjold i øvre snitt. To eiernavn

Conversations=Lexicon, eller encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning foreekommende Gjenstande, Navne og Begreber…..Oversat efter den tyske Originals tredie Oplag, med adskillige Forandringer og Tillæg, af H.A. Kofod  Bind 2-20  (Danmarks første leksikon)                    Kofod, H. A.     1817-24         Saldin, Kjøbenhavn   Originale halvskinnbind med gulldekor og tittelfelt i rødt og bindfelt i grått/sort. Bindene litt småskrapet i ryggen og bind 2 med rift i fremre øvre fals, 11 og 13 med skader i øvre kapitel. Deklene slitt i hjørnene. Materien stort sett ren, men det er registrert noen få fuktskjolder og områder med svake brune pletter.

Vore Høvdinger, Portrætter av berømte nordmænd                    Koht, Halvdan            1914   F Brun, Trondhjem   Lys brunt halvskinnbind m litt gulldekor. Skinnet noe avskrapet på utsatte steder, enkelte pletter. Materien ren men enkelte små pletter på bakre snitt. Eiernavn

Gamle klosterruiner: Undersøgelser i Trondheim, Lyse, Hovedø, Selje, Nonnesete, Stavanger Domkirke                  Krefting, O, m fl.        1890- 96            Foreningen til norske fortidsmidesmærkers bevaring     Beige halvlerretsbind m 2 grønne tittelfelt. Ryggen noe slitt og plettet, deklene moderat slitt. Materien stedvis noe brunlig. Eierstempel. Stort format.

Griniboken bind I og II                     Lange, August og Schreiner, Johan  1946   Gyldendal, Oslo          Originale brune halvskinnbind m dekor i gull og sort med smussomslag. Skinnet bare svært lite avskrapet. Smussomslaget brunet i ryggen, enkelte pletter og litt frynsete i kantene. Materien ren , men litt smutsig i snittene (II)

Early Icelandic manuscripts i facsimilie vol. V: Bergsbók             Lindblad, Gustaf        1963   Rosenkilde, Copenhagen      Originalt blått omslag litt slitt i kapitelene. Materien ren, men løsnet fra omslaget i overkant. Ded.: med takk fra forfatteren

Stortinget og Statsraadet 1814- 1914 efter offentlig foranstaltning. Bind 1 del 1 og 2 Biografier.                Lindstøl, Tallak          1914   Steenske, Kristiania       Samtidig mørk grønt skinnryggbind m gullskrift. Noe avfarget og litt avskrapet. Deklene slitt i kantene. Materien med bruksspor, første og siste blad reparert i begge. Eiernavn m blyant i begge

Fremmedord-Bog, eller kortfattet Lexikon over fremede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser.                 Meyer, Ludvig            1844   Schubotes, Kjøbenhavn            Originalt skinnryggbind m rik dekor i gull. Ryggen avskrapet på utsatte steder og litt krakelert. Deklene slitt i kanter og hjørner. Materien nokså ren, et blad nesten løsrevet og tendenser til oppsprekking i nedre del av indre fremre fals. Eiernavn og lite initialstempel.

Eventyrlige sagn i den ældre historie. Ded.: signert hilsen til Nordahl Rolfsen             Moe, Molkte   1906   Malling, Kristiania     Samtidig mørk rødt halvgranitolbind m enkel gulldekor. Bindet bare lite avfarget på utsatte steder. Materien ren . Nordahl Rolfsens ExLibris.

Fram over Polhavet I og II               Nansen, Fridtjof         1897   Aschehoug, Kristiania           Samtidige mørk røde halvskinnbind m rik dekor i gull og pregning. Ryggene bare lite avfarget, deklene litt plettet, ubetydelig avfarget. Materien løs, stedvis bare hengende i tråder, bare mindre bruksspor, 1 av 3 foldekart m 1 cm rift. Eiernavn.

Gjennem Kaukasus til Volga                        Nansen, Fridtjof         1929   Dybwad, Oslo Originalt gråbrunt helsjirtingbind m gulldekor også på fordekkelet. Bindet med litt fargeendringer og med noen få små mørke pletter. Ryggen litt brunet og antydning til slitasje i kapitelene. Materien ren

Nord i tåkeheimen. Faksimile                      Nansen, Fridtjof         1988   Ringstrøms antikvariat, Oslo            Originalt blått helsjirtingbind med gulldekor. Omslaget litt smutsig med to rifter og krøll øverst på ryggen. Materien pen

Paa ski over Grønland                      Nansen, Fridtjof         1890   Aschehoug, Kristiania           Samtidig sort halvskinnbind m gulldekor. Ryggen hel, men noe avskrapet på utsatte steder og lakken noe krakelert, to hjørner litt slitt. Materien noe løst og et ark nokså løst. Noen brune pletter som øker på mot for og bakside og mot falsene. 4 utbrettbare fargekart/plansjer satt inn bakerst i tillegg til de innbunnede som er delvis avskåret i snittingen. Begge kartene m liten rift og bretter. To eiernavn.

History of the war in the peninsula and in the south of France 1807-1814,   bind I-V (complete)               Napier, W.F.P 1864   Widdleton, New York    Originale halvskinnbind med 5 bind og rik ryggdekor i gull. Bindene bare litt avskrapet på utsatte steder. Materien med topp gullsnitt, pen/svake bruksspor

Breve fra Grev H. H. von Essen til H. K. H. Kronprins Carl Johan, inneholdende Bidrag til Norges og Sveriges historie 1814-1816                      Nielsen, Yngvar         1867   Dahl, Christiania        Samtidig skinnryggbind uten tittel. Bindet med lagerslitasje på rygg, dekkelkanter og hjørner. Materien litt oppsprukket i indre falser. Noen kommentarer med blyant. Litt brunet tittelblad. Navnetrekk med blyant

Reisehaandbog over Norge 10de. Omarbeidede og betydelig forøgede udgave. 1 oversiktskart og 25 detaljkart               Nielsen, Yngvar         1903            Cammermeyer, Christiania  Originalt mørk rødt helsjirtingbind m gulltekst og pregning. Bindet noe avfarget på utsatte steder. Materien med lite bruksspor, men noen kart har rifter, ett mangler

Oberst Nissens kart over det sydlige Norge                       Nissen             1905   Aschehoug     Originalt skinnryggbind m gulldekor, men uten rygg tittel. Det myke skinnet er noe avskrapet, men sjirtingdeklene er bare litt avfarget. Det er for hand påført kartbladnavn og hvilke amt kartbladet inneholder. To navnetrekk.

Lande og folk. Geografien i skildringer og livsbilleder.   Bind I og II                   Nordahl Rolfsen, Johan         1910-11         Cammermeyer, Kristiania            Originale grønne helsjirtingbind med rik gulldekor. Noe avfarget på utsatte steder. Antydning til skade i øvre kapitel. Materien ren. Navnestempel på tittelbladene

Vegas reise omkring Asia og Europa. Tilligemed et historisk tilbageblik paa tidligere reiser langs nordkysten af den gamle verden                   Nordenskiøld, A. E. (ved B. Geelmuyden)   1881   Malling, Kristiania     Samtidige sorte halvskinnbind med 4 bind og gulldekor. Bindene nokså avfarget på utsatte steder. Ryggen på bind I sprukket i nedre fremre fals og skadet i øvre kapitel. Øvre kapitel i bind II er slitt. Deklene er noe avfarget og hjørnene er litt slitt. Materien med enkelte bruksspor på de første og siste sider, resten rene.  6+3 utbrettbare kart hvor 2 er reparert og et med fuktskjold

Landabrigdi eller de Gamle Norske Loves bestemmelser for tilfelde af forandringer i landeiendomsforholdene med oversættelse i vestlandsk bygdemaal samt nogle bemerkninger om landbo-forholdenes historie                        Oftedahl, S. N.            1856   Beyer, Bergen            Samtidig sjirtingryggbind. Bindet noe slitt i kapitelene og dekkelhjørnene. Materien litt plettet mest mot start og slutt

Norges fugle I-III i Norges virveldyr, II                   Olsen, Ørjan (Collett, R)        1921   Aschehoug, Kristiania           Originale grønne helsjirtingbind m gulldekor. Ryggen bleket, svakt ruglet og litt smutsig. Materien ren. Et blad med liten avrevet bit.

Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge i trende afdelinger. Andet oplag. + medbundet: Geographisk Oplysning til Cartet over det nordlige Norge i tvende Afdelinger. 1. opplag                   Pontoppidan, C. J.      1797, 1795    Schultz, Kiøbenhavn Samtidig halvskinnbind m enkel gulldekor og tittelfelt i grønt. Ryggen litt avskrapet på utsatte steder, deklene litt slitt i kanter og hjørner. Litt smutsig overflate. Materien ren

Lexicon over alle de fremmede ord og udtryk der jevnligen forekomme i det Danske sprog i enhver gren  af videnskaberne og kunsterne med hosbeføiet oversættelse og udtale              Primon, Carl Friedrich          1807   Solbin, Kjøbenhavn   Samtidig skinnryggbind m enkel dekor og tittelfelt på skinnlapp. Skinnet litt revnet i fremre fals og litt skadet i bakre. Deklene litt slitt i kantene og med innvendige pletter. Materien litt smutsig og brunlig med svake fuktskjolder og enkelte små bretter. To eiernavn.

Danmarks og Holsteens flora, første deel               Rafn, Carl Gottlob      1796   Kiøbenhavn   Originalt halvskinnbind med gulldekor og sort skinnlapp med tittel. Ryggen litt avskrapet og noe smutsig, deklenes papir med lagerslitasje og hjørnene litt stuket og slitt. Materien fast og pen

Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg bind 1-5                    Ranke, Leopold von   1877   Dunker &Humblot, Leipzig            Samtidig sort skinnryggbind m enkel gulldekor og pregning. Ryggen bare svakt avfarget enkelte steder. Deklene med bare lite lagerslitasje og enkelte innbøyde hjørner. Materien trolig ubrukt. Ren bortsett fra noen få små svake flekker i nedre snitt og tittelbladet i nr 1 som er litt brunplettet.. Pene

Historisk indledning til Grundloven                        Sars, J. E.         1882   Folkeskriftselskabet, Kristiania        Originalt grått helsjirtingbind m rik dekor i gull og sort. Bindet bare ubetydelig avfarget på utsatte steder. Materien pen m unntak av noen få lyse gule pletter på fremre og bedre friblad og tittelbladet. Pent navnestempel på fremre friblad

Strafferettens alm. Del. Forelæsninger af kst. Prof. Dr. jur. H. Scheel afholdte 1896/97, 784s                       Scheel, H.        1897   Christiania            Håndskrevede forelesninger innbunnet i samtidig halvskinnbind m enkel gulldekor og med svart tittelfelt. Ryggen noe avskrapet og tittelfeltet nokså oppsprukket. Deklene slitt i kantene. Materien håndskrevet med en rekke understrekninger og kommentarer flere eiernavn

Utsigt over det norske havnevæsens historie til 1914                 Smith, Gabriel            1923   Aschehoug, Kristiania           Mørk rødt halvskinnbind m gullskrift. Ryggen litt avskrapet. Materien m rift i forordsbladet og litt bortrevet på innholdsbladet, en blyantkommentar og et par streker samt noen svake røde haker. Eierstempel på smusstittelblad

Garibaldi og hans alpejægere                      Sommerschield, Paul            1864   Anderse, Trondhjem Samtidig halvskinnbind m gulldekor. Avskrapet på utsatte steder, litt slitt i hjørnene, et markhull. Materien med bare få brukspletter. Eiernavn.

Samling af Norge vedkommende Kgl. Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve m.v. for Tidsrummet fra 1660 til 1813, forsaavidt de kunne ansees at være af Vigtighed for den Lovstuderende og den juridiske Embedsmand i Almindelighed. Udtogsviis udgiven af…                 Stang, F. og Dunker, B.      1838   Dahl, Christiania        Samtidig skinnryggbind m gulldekor. Ryggen avskrapet på utsatte steder og gullet borte. Deklene litt slitt i kanter og hjørner. 4 små markhull. Materien stedvis med noen brune pletter. Indre falser sprukket

Gjennem det mørke fastland eller Nilens kilder, rundt Æqvatorial-Afrikas store indsøer. nedad Livingstone-floden til Atlanterhavet. 1. - 2.del.                        Stanley, Henry M.      1878   Malling Kristiania      Originale grønne helsjirtingbind m dekor i mørk rosa, fiolett, gull og sort. Bindene litt avskrapet på utsatte steder. Tendens til slitasje i øvre kapiteler. Materien m bare få svake bruksspor. Foldekart m liten rift. Lite diskret eiernavn m blyant

Samlinger til den Danske historie, Bind 1 del 1-3 og bind 2 del 1-3                  Suhm, P. F.      1779-84         Godiche, Kiøbenhavn            Originale(?) helskinnbind m gulldekor. Bindene noe skjoldet i ryggen og svakt avskrapet på utsatte steder. Bind 2 er halvveis revnet i bakre fals nedre del, her er også deklene slitt i hjørnene. Materien er ren.

Taler holdte i Storthinget 1851 - 1881. Udg. i udvalg tilligemed en del foredrag ved folkemøder og politiske banketter.             Sverdrup, Johan            1882   Gyldendal, Kjøbenhavn        Samtidig mørk grønt halvskinnbind med 4 bind og gulldekor. Bindet med bare svake bruksmerker. Materien med enkelte bruksflekker, resten ren. Eiernavn på tittelbladet

Nyt land. Fire aar i arktiske egne bind I og ii                     Sverdrup, Otto           1903   Aschehoug, Kristiania           Samtidige halvskinnbind m dekor i gull og sort. Bindene er noe avskrapet på utsatte steder, og noe smutsig. Tekstfeltene på sorte skinnlapper er nesten helt avfarget. Materien med få og små bruksspor. Kartet over frams rute er krøllet og med rifter. eiernavn med blyant i bind I

Under russisk flag                 Sverdrup, Otto           1928   Aschehoug, Osdlo      Originalt skinnryggbind m gulldekor på rygg og fordekkel. Ren og pen. 2 exLibris

Udsigt over den norske rets historie, forelæsninger. Del 1 og 2 i et bind                      Taranger, Absalon     1898   Cammermeyer, Christiania            Samtidig sort halvskinnbind m enkel gulldekor. Bindet uten avfargninger, men ryggen bleket. Tittelbladet for bind 2 reparert, resten av materien er pen

Veiledning til det danske monarkies statistik. 2.den udgave. Utbrettbar tabell over landkrigsmagtens styrke.                   Thaarup, Friderik      1794            Kiøbenhavn   Halvskinnbind m enkel ryggdekor og tittelfelt i grønt. Bindet litt smutsig og avskrapet på utsatte steder, litt skadet i øvre kapitel. Dekkelkantene og hjørnene litt slitt. Materien med unntak av tittelbladet, ren. Foldetabellen m en liten rift.

Norges statisitik                     Tvethe, M. Braun       1848   Tønsberg, Christiania           Originalt skinnryggbind m pen gulldekor. Ryggen bare lite avskrapet på utsatte steder, deklene slitte i hjørnene. Materien med en fuktskjold på de siste sider, 8 blad med dårlig pairkvalitet (brunplettet), plett i bakre snitt, kommentarer til en tabell ellers med få bruksspor

Følgerne af 9. juni. Medbunnet Varme piller til brug imod de kolde rivninger, som Novemberforeningen fremavler. Udg. af en niendejuniforening                        Vullum, Erik/ Jaabæk, Søren            1883/ 1880  Dagbladet, Kristiania            Samtidig skinnryggbind m gulldekor. Skinnet noe skrapet på utsatte steder. Materien  brunlig og svakt brunlig, ren

Min son på galejan eller en ostindisk resa, innehållande allahanda bläckhornskram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i decemb. 1769, och återkom dersammastädes i jun. 1771. (etter å ha vært i China)  1. - 2.delen. 132+120s samt:  Strödda anmärkningar under en utländsk resa. (europeiske byer)  80 s                         Wallenberg, Jacob     1781   Joh. Christ. Holmberg            Samtidig mørk brunt skinnryggbind m tittel i gull på lys brunt felt. Kapitelene og deklene nokså slitte, dekkelhjørnene noe slitte. Indre fremre fals noe sliten. Materien svakt brunplettet og med bruksspor. Enkelte småbretter. Noen skrevne kommentarer. del 2 s 79-82 håndskrevet. Forsatspapiret sammenlimt for å skjule eiernavn og kommentarer.

a.s. Norsk Varekrigsforsikring av 1938. Stiftelse, virksomhet og avvikling                                 1960   Oslo     Originalt blått helgranitolbind m gull skrift på rygg og fordekkel. Trykt som manuskript. Pen

Bidrag til en norsk befolkningsstatistik  Innledning til tabeller indeholdende resultaterne af folketællingen i Norge 1876                                  1882            Ringvold, Kristiania   Samtidig sort skinnryggbind m enkel gulldekor uten tittel. Ryggen slitt i kapitelene og svakt krakelert, deklene slitt i hjørnene. Materien pent brukt

Bosettingskart over Norge                           1955   Statistisk sentralbyrå            16 brettede kart og forside i originalt kartongomslag. Omslaget litt brunet og med lagerslitasje. Kartene pene

Den norske sjøfarts historie bind 1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1 og 3-2.                             1935   Steenske, Oslo            Originale blå helsjirtingbind m rik gulldekor. Ryggen svakt bleket og litt avfarget på utsatte steder, enkelte med uregelmessig overflate. Materien ren

Gyldendals illustrerede verdenshistorie I-VI i 3 bind                              1919 -1922   Gyldendal       Originalt mørk blått halvskinn m rik gulldekor. Bind 1 bleket og litt avskrapet på utsatte steder og slitt i øvre dekkelhjørner, bind 2 litt oppskrapet på kapitelene, bind 3 noe avskrapet og litt bleket. Materien pen, to originalomslag medinnbundet i bind 1.

Halden festningen og byen. I Norske minnesmerker                               1963   Aschehoug, Oslo        Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor. Lite avfarget men litt smutsig med litt innbøyde hjørner. Materien pen

Kong Christian den femtes norske lov  (av 1687) 1118s + register                              1833   Cappelen, Christiania           Samtidig helskinnbind m enkel gulldekor og tittel i gull på grønn lapp. Noe avskrapet på utsatte steder. Krakelert tittelfelt og 1,5cm sprekk i øvre fremre fals. Materien ren

Oslo og Aker kommuners forstadsbanekomite. Nnstilling fra det tekniske arbeidsutvalg sept 1937                                    1937   Gundersen Oslo            Originalt omslag, litt smutsig og med små bretter rifter i kanten. Materien ren. 7 foldede karter m smårifter i nedre feste på de fleste. Hilsen på tittelbladet

Paul Christian Holsts efterladte optegnelser om sit liv ig sin samtid. (statsraad)                                 1876   Malling, Christiania   Originalt mørk grønt halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Ryggen bleket. Materien med noe brune pletter ujevnt fordelt, mest på tittelbladet

Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie. bind 1, 2, 3, 5 610+ 649+ 635+ 717s                    1833 - 1938  Lundh, Christiania    Samtidige skinnryggbind noe ødelagte i øvre kapitel, 3. bind også med sprekker i falser og rygg. Deklene slitte i kantene og hjørnene. Materien stort sett bra men ujevne på grunn av fuktpåvirkning. Enkelte fuktskjolder og brukspletter samt tendenser til brune pletter kan forekomme

The dream city. A portfolio of Photographic Views of the World's Columbian Exposition. Mange fotografier m forklaring. (bla vikingskipet)                            1893   Thompson, St. Louis  Samtidig skinnryggbind m 4 bind. Bindet er nokså slitt i hjørner og kapitel. Materien er noe løs og med bruksspor og noen rifter

                                                           

Aall. Breve fra slekten Aalls arkiver 1738-1905   363s               1948   Dreyer, Oslo   Originalt beige sjirtingryggbind m enkel gulldekor. Ryggen svakt brunet og smutsig. Materien pen.

Agder. Rodals-ætta    86s      Fillingtveit, Terje       1954               Originalt hvitt omslag. Omslaget er noe slitt i kantene og litt smutsig. Materien m en kommentar ellers ren.

Akershus amt. Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse          (2)334s          Vibe, Johan     1897   Norli, Kristiania         Samtidig brunt halvskinnbind m gulldekor. Bindet litt avskrapet på utsatte steder, ryggen litt plettet. Materien med bruksspor på de første bladene ellers ren. Utbrettbart kart med en liten rift

Andebu bygdebok,  I av III, Kultrurbind    (16)598s       Gallis, Arne     1975               Originalt helstriebind m litt dekor i brunt og gull. Pen, men kartet mangler

Arnesen. Familien Arnesen (Holst) fra Schlesvig-Holstein           (2)74  Tandberg, Elisa         1948   Grøndahl Oslo            Originalt lyseblått omslag. Ryggen bleket ellers pen. Materien usprettet. 3 foldede slektstrær

Asker, Bidrag til bygdas gårdshistorie,  2.utg.        (6)473s          Torgersen, Halvard   1941   Grøndahl Oslo            Originalt blått sjirtingryggbind m bilde på fordekkel, litt avfarget og smutsig. Materien pent brukt. Et utbrettbart kart

Bergen. Norges kirker i serien Norske minnesmerker.  Bind I og II        179(19 + 310s          Lidén, Hans Emil       1980, 1983    Gyldendal, Oslo            Originale grønne helsjirtingbind m rik gulldekor og smussomslag. De hvite smussomslagene litt smusset. Bindene trolig ubrukte. Stempel fra forleggeren i bind 2

Beskrivelse over Bratsbjerg amt og Scheens bye. Faksimileutgave nr 187                    von Løvenskiold, Bartholomæus Herman   1958 (1784)             Originalt mørk brunt skinnryggbind m gulldekor. Svakt avfarget i hjørnene. Materien ren, men to blad skadet i hjørnet.

Brattås i Rakkestad , Halvor Olsen Lille Brattås og Mari Rolfsdatter Deres etterslekter 1626-1968  (2)272s          Flakstad, Ottar og Hansen, Truls            1969               Originalt brunt kunstskinnbind m litt gulldekor. Ubetydelig avfarget. Materien med bruksspor enkelte steder. S 3 og 6 m brune flekker etter produksjonsfeil

Buskerud Amt, jubilæumsskrift 1814-1914          (4)417(8)s                1914               Originalt mørk grønt helsjirtingbind m gulldekor. Bindet bare ubetydelig avfarget på utsatte steder. Materien pen. Foldekart

Da Kristiania var smaaby, Erindringer       (4)161s          Mørch, Edv.    1901   Aschehoug, Kristiania           brunt halvsjirtingbind m gullskrift. Litt avfarget på utsatte steder. Materien m små bruksspor. Eiernavn

Danmarks Adels aarbog 1888         (20)450s       Hiort-Lorentzen, H. R. og Thiset, A.  1888   Trydes, Kjøbenhavn Originalt rødt helsjirtingbind med rik dekor i gull og blindpreg. Bindet er litt bleket og  sterkt oppskrapet med tendenser til oppsprekking i kapitelene. Papiret sprukket i indre falser. Materien nokså løs, men med relativt lite bruksspor.

Danmarks Adels aarbog 1895         (21)499s       Hiort-Lorentzen, H. R. og Thiset, A.  1895   Trydes, Kjøbenhavn Originalt rødt helsjirtingbind med rik dekor i gull og blindpreg. Bindet er litt bleket og  sterkt oppskrapet med tendenser til oppsprekking i kapitelene. Papiret sprukket i indre falser. Materien nokså løs, men med relativt lite bruksspor. Frontispiece og tre bilder er løse.

Danmarks Adels aarbog 1910         (26)613s       Hiort-Lorentzen, H. R. og Thiset, A.  1910   Trydes, Kjøbenhavn Originalt rødt helsjirtingbind med rik dekor i gull og blindpreg. Helt gullsnitt. Bindet er nokså flekket av fuktskjolder. Materien nokså løs, men med relativt lite bruksspor. Et våpens kjold er limt inn.

Det gamle Christiania 1624-1814, anden omarbeidede og forøgede udgave  (16)435s       Daae, Ludvig  1891   Cappelen, Christiania            Originalt gult helsjirtingbind med rik dekor i rødt, mørk blått, gult, gull og preging. Bindet bare svakt avfarget på utsatte steder, svakt slitt i øvre kapitel og litt smutsig. Materien ren men litt løs med utbrettbart panoramabilde

Det gamle Christiania, m signert takkekort            (16)96s          Berg, Arno      1965   Dreyer, Oslo   Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Smussomslaget litt slitt i kantene og bleket i ryggen. Bindet litt avfarget oppe og nede. Materien pen. Navnetrekk

Det gamle Trondhjem. Byens historie fra dens anlæg til erkestolens oprettelse. 997-1152   268s   Mathiesen, Henr.       1897   Cammermeyer, Kristiania       Samtidig skinnryggbind med enkel gulldekor. Ryggen lett overflateskrapet og med små krakeleringer, mer skrapet i kapitelene. Deklene til dels svakt slitt i kantene (papiret borte). Materien med noen få svake bruksspor. Utbrettbar tegning før tittelbladet og kart over Nidaros bakerst

Det tyske kontor i Bergen, Tegninger med beskrivelse    (6)297(5)s    Koren-Wiberg, Christian      1899   Griegs, Bergen           Samtidig mørk grønt helsjirtingbind m gullskrift. Bind og materie pent brukt

Eidanger-Porsgrund 308s   Knudsen, Finn C.       1932   Dyring, Porsgrund    Originalt rødbrunt helgranitolbind m gullskrift på ryggen. Noe avskrapet på utsatte steder, liten rift i nedre fremre ytre fals. Materien litt løs på grunn av skade i øvre indre fremre fals for øvrig pent brukt.

Eker, Træk av en storbygds saga (opptrykk)        (4)656s          Johnsen, Nils  1979 (1914) Werner, Kristiania    Originalt grågrønt helsjirtingbind m gullskrift og foto på fordekkel. Bindet bare ubetydelig avfarget. Materien trolig ubrukt

En gammel slekt fra Askim  (Nordre Kolstad)       134s   Aaser, Magna                         Originalt blått helsjirtingbind m gullskrift på fordekkel. Bindet litt avfarget på utsatte steder. Materien pen

Evje og Hornnes bind 1 Kultursoge            562s   Uleberg, Olav O.         1990               Originalt brunt kunstskinnbind m enkel gulldekor. Svakt avskrapet i nederkant, for øvrig pen

Familien Collett og Christianialiv i gamle dage      (10)487s       Collett, A.        1915   Cappelen, Kristiania Originalt mørk grønt sjirtingryggbind m rik gulldekor. Ryggen litt bleket og avskrapet på utsatte steder. Materien meget pent brukt. Enkel hilsen

Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for aarene 1837 - 1886          (4)561s                      1892   Christiania Magistrat            Originalt sjirtingryggbind med pappdekler. Ryggtittelfeltet noe medtatt. Pappdeklene litt slitt og med få pletter. Ryggen litt slitt oppe og nede. Indre fremre fals litt oppsprukket nede. En større rift på  to kart. Materien svakt brunlig. 3 kart

Fredriksvern og Stavern      (4)372s          Hals, Nils red. 1926               Originalt lys brunt helsjirtingbind m gulldekor. Bindet litt smutsig og svakt skjoldete. Materien pent brukt

Frogn bygdebokverk bind II, III, IV 360+ 405+ 256s       Dørum, Knut, Holm, Christian Hinze           1999, 1996, 2000     Frogn kommune            Originale mørke blå helsjirtingbind m sølvskrift og pregning. Omslagene m smårifter i øvre kapitel på III, ellers pene og trolig ubrukte

Førde Bygdebok. Gardssoge og soga om folket. Bind II     654s   Førsund, Finn Borgen           1992   Førde kommune        Originalt mørk rødt kunstskinnbind m enkel gulldekor. Omslaget med en liten rift og småriftet/krøllet i øvre kapitel. Materien med en liten svak plett i bakre snitt ellers pen

Galtungslekten          136s   Galtung, Johan           u.å.                  Blått helsjirtingbind m tittel på papirlapp. Bindet litt slitt på utsatte kanter. Ren materie i skrivemaskin type.

Gamalt or Sætesdal,  I, II og III i et bind 1. utg.      217 + 199 + 159s     Skar, Johannes           1903, 1907, 1908     Eige forlag (del I), Norli, Kristiania (del II og III)        Samtidig mørk brunt halvskinnbind m gulldekor. Ryggen nokså bleket, svakt avskrapet og øvre kapitel med en liten skade. Deklene svakt avskrapet men tendenser til slitasje i hjørnene. Materien ren, men I har relativt brune blader og III nor lysere brun, mens II er grei

Gamle Chrisitania-billeder   (6)420s          Collett, A.        1893   Cappelen, Christiania           Samtidig sort halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Litt avskrapet på utsatte steder, dekkelhjørnene litt slitt. Tendenser til sprekk i indre fremre fals. Materien pent brukt

Gamle Christiania billeder, ny udgave        536s   Collett, A.        1909   Cappelen, Christiania           Originalt lysebrunt halvskinnbind med rik gulldekor. Lett avskrapet på utsatte steder, liten rift i øvre ytre bakre fals. Materien pent brukt, rundmaleriet skjevt brettet. Svakt navnetrekk m blyant

Gausdal bygdehistorie bind 1 av 6 135s   Bergersen, Ole Fredrik og Hofset, Ellen Høigård   1987               Originalt mørk grønt kunstskinnbind med gulldekor. Smussomslaget med bare ubetydelig slitasje på utsatte steder. Materien trolig ubrukt

Gjøviks bys historie gjennom 100 år. På fedres gamle veier       496s   Mollgard, Reidar        1960               Originalt rødt kunstskinn halvbind m enkel dekor i sort og gull. Trolig ubrukt

Glemmen Bygdebok  677s   Thowsen, Elsa            1992               Originalt rødt granitolbind m gulldekor. Nedre dekkelhjørner støtt. Ubetydelig brukspåvirkning bortsett fra noe skjevlest

Gloppen-Breimn bygde og Ættesoga I og II. I Nordfjord fraa gamle dagar til no, II Dei einskilde bygder      (7)318+ (12)643s   Aland, Jacob   1935                        Originalt pappomslag. Slitt i kapitelene, flekket og litt smutsige omslag. Omslaget løst i I. Materien relativt ren, ubeskåret. Et foldet kart

Hadeland, Land og Toten, Oppland fylke V (Norske gardsbruk bind 15)          (3)679-1344(8)s                 1957   Norske gardsbruk, Oslo            Originalt skinnryggbind m dekor i sort og gull. Ryggen litt brunet og oppskrapet på utsatte steder

Halden, Festningen og byen i Norske Minnesmerker       (12)464s       Riksantikvaren          1963   Aschehoug, Oslo        Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor m smussomslag. Omslaget litt frynset i topp og bunn. Materien pen

Hammerfest 1789-1914      (16)358s       Sivertsen, Jørgen       1973               Originalt blått kunstskinnbind med gulldekor. Smussomslaget med bare et par mindre rifter på bakdeklet. Materien ren

Hardanger historielag. Tidsskrift 1910, 1944, 1946-52. (9 årganger)                          1910, 1944-52          Norheimsund            1910: originalt hefte m papiromslag, nokså slitt omslag. Materien m enkelte bruksspor. 1944-52: originale hefter m pappomslag, litt slitt i rygger og kanter enkelte steder. Få bruksspor

Haugum i Inderøy. Gårds og slektshistorie for      75s + mange tabeller           Haugum, Gerd           1962               Originalt hvitt omslag m tittel skrevet for hand. Omslaget litt smutsig og litt skadet i nedre kapitel, litt krøllete nederst. Materien med enkelte understrekninger og rifter i bakre snitt.

Hemneboka, bygdebok for Hemne prestegjeld Bind II: Bygdesoga frå 130-1940       400s   Aune, Kolbjørn          1979   Hemne Bygdeboknemnd            Originalt mørk blått kunstskinnbind m enkel gulldekor. Omslaget med litt bruksslitasje og svak fuktskjold. Øvre kapitel har fått liten stukning. Materien ren

Herøyboka, Bygdesoga  I og II og Landslag og folkeliv      509+ 653+ 503s       Rabben, Arne 1972, 72, 1970         Herøy sogelag            Originale brune kunstskinn halvbind m enkel gulldekor. Pene

Herøyboka, Gardar og folk  I, II og III  2. oppl.       680+ 642+ 618s       Rabben, Arne 1979, 81, 83  Herøy  sogelag           Originale brune kunstskinnbind enkel gulldekor. I og II trolig ubrukte, Bind 3 litt avfarget på utsatte steder og materien m svake bruksspor enkelte steder.

Hitra, øya og folket bind I og II        434(2)+ 422(4)s      Fugelsøy, Maurits      1958-62                     Originalt brunt skinnryggbind m gullskrift. Bindene bare svakt avfarget og materien pen. Foldekart

Hole Bygdebok III og IV        716+ 1032s   Bakke, Gudmund       2004-2006    Hole kommune          Originale mørk røde helsjirtingbind m omslag, gullskrift og pregning. Liten rift i nr III. Materien trolig ubrukt

Hvaler bygdebok. Gårder og slekter. Bind 1 Kirkøy          961s   Høibo, Gudrun           1980   Hvaler kommune      Originalt mørkeblått kunstskinnbind m gulldekor. Pent. Omslaget med en 2cm og flere små sprekker og bretter i over og underkant. Materien pen. To eiernavn. Løst utbrettbart kart.

Klykkenslekta fra Overhalla (særtrykk av årbok for Namdalen)            114s   Flotten, Olav   1964               Originalt omslag, stiftet. Materien pen

Kristianias Historie. utgitt til 300-aarsjubileet 1924.  Bind I-V  av 5      tils 2819s       Bull, Edv. m fl.            192-28           Cappelen, Kristiania            Originale strieryggbind m enkel brun dekor. En svak skjold på ryggen av I, bare lite lagerslitasje på dekkelkantene. Materien ren. Noen avisutklipp. Eiernavn i fire.

Kristiansands historie I, II 2. oppl. og III    (7)605+ (9)604+ (3)702s  Steen, Sverre, Tønnessen, Joh. N.     1973-1974    Christiansands sparebank            Mørk brune halvskinnbind m gulldekor og omslag. Omslaget m enkelte små rifter og pletter/skjolder. Materien trolig ubrukt.

Land, Boka om Land bind 6 Skogbrukshistorie     479s   Bjørlien, Ole Helmer Engelien          1994               Originalt mørk blått kunstskinnbind m gulldekor og smussomslag. Omslaget litt påvirket øverst . Materien trolig ubrukt

Land, Boka om Land bind 8, Nordsinni: grend-bosted-familie    751s   Ødegaard, Svein-Erik            1997               Originalt mørk blått kunstskinnbind m gulldekor og smussomslag. Materien trolig ubrukt

Lardal bygdebok bind III, Gårdshistorie for Styrvold og Hem Kirkesogn                       Wasberg, Gunnar Christie    1976               Originalt brunt kunstskinnbind m gullskrift. Pen

Levanger Historielag. Årbok 1981 (opptrykk), 1983-2014. (33 årganger)                              1983-2014                1983-89 Originale omslag med tittel og  tegninger i sort. 1981 og 1990-2014 Originale mørk blå kunstskinnbind m mye gulldekor. Alt tilsynelatende ubrukt, men enkelte med få lagermerker på dekkelkanter/hjørner. Pene

Liers historie, gårdshistorie bind 1 av 6     (13)414s       Fladby Rolf     1953               Originalt brunt halvskinnbind m enkel gulldekor. Litt avskrapet på utsatte steder. Materien meget pent brukt

Linderud og Slægterne Mogensen og Mathiesen  278(14)         Steffens, Haagen Krog          1899   Fabritius, Kristiania  Samtidig halvsjirtingbind m gullskrift. Sjirtingen noe avfarget på utsatte steder. Øvre kapitel slitt. Deklene litt avfarget på kantene. Materien med mørkeblått snitt og to utbrettbare plansjer, to med rettelser. Ut over dette relativt ren, men noe løs.

Mandal. Det tidligere Mandal prestegjeld  443s               1969   Mandal og Marnadal sogeboknemnd         Originalt brun og sortplettete kunstskinnbind m gulldekor. Litt avskrapet på utsatte steder. Materiene med noen få understrekninger med blyant. To brettede kart. Eiernavn.

Narviks historie bind I og II 468(3)+ 456s           Ytreberg, Nils A.         1953               Originalt rødt halvsjirtingbind m gulldekor. Ryggen nokså bleket. Bindene noe avfarget og svakt slitt på utsatte steder. Materien litt skjevlest og bind I litt løst, for øvrig pent brukt. Foldekart

Nes, Vestagder. Selands-ætta           120s   Seland, Hans og Serena        u.å.                  Mørk blått helgranitolbind m gullskrift. Litt avfarget i kapitelene ellers pen

Norddal bygdebøker I og II, Ættebok, Hus og heim - Gard og grend      (8)493+ 502s           Tafjord, Leonhard     1952, 1966                Originalt brunt halvsjirtingbind (I) og helsjirtingbind m gullskrift/gulldekor. Bind I nor avskrapet på utsatte steder og tendens til små rifter. Deklene litt smutsige (I) og flekkete (II). Materien m bruksspor(I) og svake bruksspor(II). Utbrettbart kart

Norderhov. En fremstilling av herredets utvikling til 1914         (18)664s       Steinhamar, August  1914               Originalt mørke grønt helsjirtingbind m rik gulldekor. Bindet ryggen litt bleket og slitt ved kapitelene. Fordekkel nokså smutsig og litt slitt i nedre hjørne. Materien med små bruksspor og litt løst. En lengre hilsen på smusstittelbladet

Nord-Odal Bygdebok. Gards og slektshistorie. Bind  I, II, III og IV           574 +668 +619 +520          Kirkeby, Birger          1969, 71, 73, 76            Nord-Odal kommune            Originale rødbrune, brune skinnryggbind m grønne sjirtingdekler og gullskrift. Bind 4 litt avskrapet i ryggen, de andre med bare lite avfarging i hjørnene. Materien trolig ubrukt, men noen få bretter er observert.

Norges kirker: Akershus 1 og 2,  i Norske Minnesmerker            290+ (4)413s           Christie, Sigrid og Håkon      1969   Land og Kirke, Oslo            Originale grønne helsjirtingbind m gulldekor og omslag. Omslagene litt brunet og m ubetydelige rifter. Sjirtingen svakt avfarget oppe og nede. Materien pen

Norges kirker: Østfold 1 og 2,  i Norske Minnesmerker    (12)262+ (4)361s   Christie, Sigrid og Håkon      1959   Land og Kirke, Oslo   Originale grønne helsjirtingbind m gulldekor og omslag. Omslagene litt brunet og m ubetydelige rifter. Sjirtingen svakt avfarget oppe og nede. Materien pen

Norsk slekstkalender, Bind I, II og III. Norsk slektshistorisk forening                 Flood, Ingeborg, Finne-Grønn m fl., 1949, 1951, 1979            Cammermeyer, Oslo Originale sorte granitolryggbind (I og II) eller helgranitolbind (III) m emblem i gull på fordekkel og omslag. Deklene svakt avfarget i hjørner/kanter. Omslagene med enkelte små rifter. Bind II er noe smutsig.  Materien ren

Norsk slektshistorisk litteratur utkommet 1942-48. Særtrykk av norsk slektshistorisk tidsskrift       -          Raabe, Gustav E.        1942-48            Cammermeyer, Oslo Brunt helsjirtingbind m gullskrift. Bindet litt avfarget på utsatte steder. Materien ren med alle omslagene medbunnet

Norske Gardsbruk, Buskerud bind 2: Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Nedre og Øvre Eiker 736s   Granum, Svein           1991   Granum, Krøderen            Originalt mørk rødt kunstskinnbind m gulldekor. Litt svak innbinding i nedre hjørner ellers pen

Norske Gardsbruk, Buskerud bind 3: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nes, Ål       816s   Granum, Svein           1995   Granum, Krøderen            Originalt mørk rødt kunstskinnbind m gulldekor. pen

Norske Gardsbruk, Buskerud bind 4: Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal       856s   Granum, Svein           1995   Granum, Krøderen            Originalt mørk rødt kunstskinnbind m gulldekor. pen

Norske slægter 1915            (12)240s       Steffens, Haagen Krog          1915   Gyldendal, Kristiania            Samtidig hellerretsbind m tittelfelt i grønt og gull. Ryggen noe smutsig og tittellappen litt avskrapet. Materien litt løs, men ren. Originalomslaget medbunnet. Ex libris

Oppdalsboka, historie og folkeminne bind 1 og 2 367+ 398s     Rise, Ola J.       1947   Johan Grundt Tanum, Oslo  Originale lyse blå sjirtingryggbind m smussomslag. Omslaget med enkelte små rifter nederst. Hilsen i bind 1. Pen

Or soga um Jelsa-prestarne 255s   Mauland, Torkell       1911   Stavanger Aftenblad Samtidig halvsjirtingbind m enkel gulldekor svakt avfarget på utsatte steder. Materien nokså ren foruten noen få rettinger.

Orkanger-boka. Historiebok for Orkedalsøren og Orkanger        447s   Hoff, Håkon    1945               Originalt rødt halvskinnbind m enkel gulldekor. Bindet er noe avskrapet på utsatte steder og ryggen litt smutsig og slitt i nedre kapitel. Materien ren, men liten rift i fremre og bakre indre fals. Blyanthenvisning på smusstittelbladet

Orning. Slægts-krøniker  nr 462     298+ 192s     Grønvold, Fr.  1924   Dybwad, Christiania Samtidig halvskinnbind m enkel gulldekor. Ryggen  lett brukspåvirket, Hjørnene og papiret på deklene med tendenser til slitasje. Materien ren, men det ene foldede skjemaet med rift

Porsgrund porselænsfabrik 332s   Bøe, Alf           1967   Tanum, Oslo   Originalt grønt helsjirtingbind m litt gulldekor. Litt skrapet på bakdeklet. Materien pen

Porsgrund. Et hundreaars minde 1807-1907      186(7)s          Lund, Carl      1907   Dyring, Porsgrund    Originalt olivengrønt helsjirtingbind m dekor i grønt og gull på fordekkel, litt smutsig. Ryggen uten tittel. Nokså avskrapet på utsatte steder med antydning til småskader. Materien noe løs i deler av bindet, her har bladene blitt litt frynsete i nedkant. Noen bruksspor

Porsgrunns historie bind 1  633s   Tønnessen, Joh. N.     1956               Originalt helstriebind m grønn dekor og smussomslag. Omslaget noe smutsig og skjoldet men relativt lite slitt. Materien ren

Ranas Historie 1890-2005. Malm makt og mennesker    701s   Slottemo, Hilde Gunn            2007               Originalt gressgrønt helsjirtingbind m gullskrift. Materien m små brune pletter jevnt fordelt i øvre snitt. Trolig ubrukt

Refil. Bunad. Tjeld. Middelalderes billedtepper i Norge.  I Fortidkunst i norges bygder Kunstindustrimuseet Serie II, publikasjon II      117(2)s            Engelstad, Helen       1952   Gyldendal, Oslo          Samtidig halvgranitolbind uten tittel. Ubetydelig plettet og avskrapet på pappens sidekanter. Materien ren, men med to små pletter ved bakre snitt.

Rogalendingar og ætter I. 50 biografiar og 79 ættelister 188s   Aurenes, Ola  1948   Cmmermeyer            Originalt pappbind med rødt tekstfelt og gullskrift. Fordekkelet med en større plett, kapitelene svalt avskrapet. Materien ren. Hilsen på flyvebladet

Ryfylke. Soga um Strand + Koll-ætti i Ryfylke        414s +21s      Barkved, Holger + Steinnes, Asgaut            1939, 1925    Dreyer, Stavanger            Originalt grått helsjirtingbind m sort dekor. Ryggen litt slitt i kapitelene ellers bare lite avfarget. Liten rift i sjirtingen på bakre dekkel. Materien ren. + Originalt hefte med grått omslag signert på omslaget. Svakt avrundede hjørner.

Rygge bind I, gårder og slekter, bind II bygdehistorien inntil 1800       63+515s        Flood, Ingeborg, Opstad, Lauritz      1957   Rygge sparebank            Originale rødbrune skinnryggbind m enkel gulldekor. Ryggen bare lite avfarget på utsatte steder. Fordekkel på bind II m røde striper fra avfarget skinn. ExLibris

Rælingen I, Trekk av bygdehistorien          756s   Dørumsgard, Asbjørn           1955               Originalt lys grønt helsjirtingbind m enkel gulldekor og tittelfelt i grønt. Med pent smussomslag. Trolig ubrukt

Rødenes, nedlagte boplasser i Rødenes     288s   Haugen, Oskar           1991               Originalt mørk rødt kunstskinnbind m gullskrift. Svak plett på fremre dekkel forøvrig pen

Røros kobberværk 1644-1894       (10)543s       Dahle, H.         1894               Originalt mørkebrunt helsjirtingbind med dekor i blindpreg og gull. Bindet noe avfarget på utsatte steder samt en del pletter med papir og smuss. Materien med bare noen få brukspletter. Eiernavn

Røsæg- og Torkelsrudfolket (Østfold: Mellom moen, Røsæg, Westby, Grini, Tolfsby og Torkelsrud, Kampenes, Røsæg)      545s   Spydevold, Olav            1942               Originalt mørk grønt halvsjirtingbind m enkel gulldekor. Sjirtingen bare lite avfarget og papiret med noen få merker. Materien meget pent brukt. Hilsen på forsatspapiret

Samene i Susendalen (Hattfjelldal)            244s   Marek, Vàclav            1992               originalt brunt kunstskinnbind med gullskrift på rygg og fordekkel. Lys blågrått omslag med bilde fra stedet. Materien trolig ubrukt. Pen

Sandar. Grend og gård 1850-1970 bind I, II og III           375+ 368+ 367s       Møller, Vilhelm          1977-85                     Rødt, olivengrønt og mørkeblått kunstskinnbind m gulldekor. Pene. Ded.: signert personlig hilsen fra forfatteren i bind III og hilsen fra forfatteren i bind I. s 209-224 x2 og 225-240 mangler.

Sande i Vestfold, Sandeboka, bygdebok for Sande i Vestfold      867s   Mørch, Andreas         1939               Solid originalt halvskinnbind m enkel gulldekor. Rygg og hjørner noe avfarget. Materien ren, men svak brett på de første bladene. 2 kart

Schibsted-slekten, Opptegnelser over        54s      Mortensen, Harald    1985 (1941) Schibsted, Oslo          Originalt mørke blått kunstskinnbind m dekor i rødt og gull. Trolig ubrukt, pen

Segner fraa Vaagaa 1. utg Debut    346s   Kleiven, Ivar  1894   Det norske samlaget, Kristiania       Samtidig grønt halvsjirtingbind med gullskrift. Bindet bare med en liten  klem i øvre kapitel. Materien med noen understrekninger og ?.Kartet mangler. Nordahl Rolfsens ExLibris

Selje, Nord- og Sør-Vågsøy, II Gards og ættesoga. I serien Nordfjord frå gamle dagar til no Bind II-5-2        403s   Aaland, Jacob 1943               Originalt omslag med fuktskjold, frynsete i nedkant, rifter i deklene og brunet rygg. Materien m svak fuktskjold nederst og litt smutsig i bakre snitt, ellers ren.

Sirdal, Gard og ætt.  Bind IV 436s   Seland, Per     1988   Sirdal kommune        Helt kunstskinnbind m gullskrift, nedre dekkelhjørner litt stuket. Materien pen

Skogn Historie, Bind IXa: Midt-Skogn         294s   Berre, Ivar      2001   Levanger bygdeboknemnd  Originalt brunt kunstskinnbind m gullskrift og smussomslag. Pen

Skogn Historie, Bind VII: Gårds og kulturhistorie Nesset gnr 1-19         512s   Kjønstad, Liv Sofie m fl.        2011   Levanger bygdeboknemnd            Originalt brunt kunstskinnbind m gullskrift og smussomslag. Materien m fuktpåvirkning i øvre hjørne de siste 60 s. Ellers pen.

Skogn Historie, Bind XII: Øvre Skogn, Gårds og slektshistorie for Gnr. 44-68, 69/6, 129, 131 og 132           476s   Berre, Ivar      2007   Levanger bygdeboknemnd       Originalt brunt kunstskinnbind m gullskrift og smussomslag. Pen

Skogn Historie, Bind XIII: Husmannsplasser i Levanger og Frol  312s   Johansen, Per Anker 2009   Levanger bygdeboknemnd  Originalt brunt kunstskinnbind m gullskrift og smussomslag. Pen

Slekten Herlofson gjennom 400 år. Med slektstavlebind (7)246s          Diesen, Einar 1973               Lys brune skinnryggbind m gullskrift og våpenskjold på deklene. Sjirtingdeklene med en del småspettete avfarging, Materien trolig ulest

Slekten Holmsen 300-årsjubileum 1634-1934 fotografisk opptrykk    (33)99s          Jølsen, Gudrun           1934/ 1972              Blått kunstskinnbind m sølvdekor.

Slekten Meidell, materiale til slektsbok med tilleggshefte            269+ 43s       Meidell, Sigurd          1950, 1964                Originalt lys grått omslag. Pent brukt

Slektsbok for Elsebutangen og Strandskogen       120s   Elsebutangen, Aslaug og Jens          1976               Mørke blått kunstskinnbind m gullskrift og plast smussomslag. Pen

Slægten Aall   (6)544s          Steffens, Haagen Krog          1908   Centraltrykkeriet, Kristiania            Originalt rødbrunt helsjirtingbind m tekst og våpenskjold i gull. Ryggen noe bleket og bindet litt avfarget m enkelte pletter

Slægten Schønning 1599-1899 + Nordlands-slegten Schønning i 360 år         123 + 180s    Schønning, Jakob       1899, 1928    Grieg, Bergen + Malling, Oslo  Originale pappomslag. I: nokså slitt i kantene og mangler bakomslag. Materien litt slitt i kantene, nesten gjennomgående fuktskjold og noen få tilføyelser m blyant. II: pappen oppsprukket og med mangler i ryggen, deklene med mindre krøller og rifter. Materien med enkelte tilføyelser med blyant.

Smaalenes amt. Norske gaardnavne. Faksimile     (12)448s       Rygh, O.          1961 (1897) Børsums         Originalt blått helsjirtingbind m gullskrift. Ryggen noe bleket og helt ubetydelig avfarget. Materien trolig ubrukt

Solas Eldste historie  284s   Skarstein, Atle og Hansen, Tor Erik 2008   Skalden, Stavanger   Originalt foliert pappbind m bildedekor. Pen

Stamtavle over familien Jarmann nr 91 av 150 eks.        118s   Bergwitz, Joh. K.         1963               Originalt typografisk omslag. Pen.

Stange bygdealmenning i fortid og nutid  223s   Olafsen, O. og Saxlund, M.    1922   Norsk skoletidende, Hamar  Originalt grått pappbind litt slitt i kantene og med svak fuktskjold. Ryggen bleket og svakt skjoldet. Materien med utvendig brunlig fuktskjold i øvre hjørne ellers ren.

Stavanger bys historie 1536-1814. En by i kamp            (5)524s          Elgvin, Johannes        1956   Stabenfeldt, Stavanger         Originalt skinnryggbind m gulldekor. Smussomslaget med rift i ryggen og litt frynsete oppe og nede. Pent bind. Materien m svak fuktsprut nederst på bakre snitt, for øvrig ren.

Stavangers historie i middelalderen           (4)265s          Brøgger, A. W.            1915   Dreyer, Stavanger     Samtidig mørk grønt halvgranitolbind m gullskrift. Helt ubetydelige avskrapninger, men en cm rift i øvre bakre ytre fals. Materien med en del diskrete blyantunderstrekninger og noen kommentarer

Sunndalsboka bind VI, Tid som var. Bygdahistoria fram til 1840           397s   Sande, Jostein            1981               Originalt brunflammete kunstskinnbind m enkel gulldekor. Pen

Svalbards historie     494s   Arlov, Thor B. 1996   Aschehoug, Oslo        Originalt mørk blått helsjirtingbind m hvit tekst og smussomslag. Omslaget bare lite påvirket. Pen

Svalbards historie 1596-1965, bind I-III   1527s Hoel, Adolf      1966   Kihldal, Oslo   Originale mørk blå skinnryggbind m lys blå sjirtingdekler. Ryggene m ubetydelige avskrapninger og deklene svakt smutsig/skjoldete enkelte steder, litt avfarget i nederkant. Materien meget pent brukt

Sør-Audnedal Bygdebok I og II       399+ 540s     Vigeland, Nils P.         1970   Sør-Audnedal bygdesogelag            Originale olivengrønne kunstskinnbind m gulldekor. Bindene litt slitt i kapitelene og  noe oppsprekking i falsene (spesielt I). Materien ren i I og ren men med enkelte kommentarer og tilleggskriftbakerst i II. II er også litt smussig i bakre snitt.

Sør-Varangers historie         887(19)s       Lunde, Aage   1979   Sør-Varanger kommune       Originalt halvskinnbind m gulldekor på fordekkel. Hjørnene bare lite avskrapet. Omslaget med noe rifter og bretter på utsatte steder. Materien pen

Telemark fylke I og II (Norske gardsbruk bind 12 og 13)           1660(7)s                   1955   Norske gardsbruk, Oslo        Originalt skinnryggbind m dekor i sort og gull. Ryggen litt brunet og oppskrapet på utsatte steder (I) og II noe oppskrapet. Materien ren ,men I litt løs

The skolt lapp community Suenjelsijd during the year 1938. Acta Lapponica V. ded.: signert hilsen fra forfatteren          90(65)s          Nickul, Karl            1948   Geber, Stockholm      Originalt linbind m brun dekor og tittelfelt i brunt skinn m gullskrift. Bare få små bruksspor. Utbrettbart kart m 2 cm rift

Time,  Gards- og ætte soge   474s   Aurenes, Ola og Undheim, Roald     1973               Originalt brunt kunstskinnbind m gulldekor. Nedre dekkelhjørner stuket og et skadet. Materien pen, 3 løse brettede kart

Time. 1.  Fram til 1987.  2. Bilete gjennom 100 år            366 + 251s    Aarrestad , T. m fl. /Hetland, Tom   1987, 1993    Time kommune            Originale røde kunstskinnbind m sølvdekor og litt gulnet smussomslag. Pene bind. 1. Omslaget m et par små rifter og krøller i overkant.  2. Omslaget med en rift i nedkant. Eiernavn på smusstittelbladet.

Tingvoll og Straumsnes. Bygdehistorie del III, Kyrkje og skule   592s   Lamvik, Martin          1977               Originalt rødt halvskinnbind m gullskrift. Pen

Tromsø bys historie. Bind I-III         (8)776 + (8)649 + (8)797s            Ytreberg, N. A.            1946-71         I: Tell, Oslo, II og III: Nordbye, Tromsø            Originale granitolryggbind m dekor i sort og gull. Alle er noe avfarget på det sorte og noe smutsig nederst på ryggen. Bind I har små rifter nederst på fremre fals. Materien med bare svært få brukspletter

Trondheim bys historie I-IV av 4                Schreiner, Johan, red.           1955-1962                Originalt lys brunt halvskinnbind m litt gulldekor og tittelfelt på grønn bunn. Deklene bare med ubetydelig avskrapning av papiret i nedkant. Materien pen med omslaget medinnbunnet

Tune. 1. 1537-1800, m 2 foldede kart.  2. Gårdshistorie del 1 m 4 foldede kart          322+ 612s     Eliassen, Scen G. /Grøndahl, Ulf       1978, 1980            Tune kommune         Originale mørke blå skinnryggbind m gullskrift og rød dekor på deklene. Smussomslaget på 1 litt plettet og med to små rifter og bretter øverst, på 2 med noen rifter og bretter. For øvrig bare litt klempåvirkning på deklenes øvre og nedre kanter. Materien ren.

Tvedestrand. Oksefjorden og dens beboere fra de eldste tider  224s++           Tjøstolvsen, Clemet                           Lys blått originalomslag med bilde. Ryggen litt slitt i kapitelene og deklene litt smutsig og svakt plettete. Materien m skjold nederst bakerst, ellers pent brukt

Verdalsboka. Ras i Verdal Bind A    607s   Walberg, Øystein       1993   Verdal bygdeboknemnd      Mørk brunt kunstskinnbind m gulldekor. Øvre fremre fals har fått en liten skade og nedre hjørner med svak avfarging. Ellers er boka

Voldasoga 1800-1945.  Holmgang ved havet 1838-1914  Ded.: signert hilsen            344s   Nerbøvik, Jostein       1997               Originalt sort kunstskinnbind m gullskrift. Omslaget med stor rift øverst på ryggen eller pen. Materien trolig ubrukt. Ded.: Signert hilsen fra forfatteren.

Volda-soga.Gardar og slekter. Bind 1 og 2 av 3     463+ 566s     Årviknes, Per 1970-71         Volda bygdeboknemnd        Originale grønne helgranitolbind med gulldekor. 1 litt avskrapet på utsatte steder, 2 pen. Materien ren, men 2 har en liten skade på 5 blad i bakre snitt

Våre forfedre: Asdal, Friis, Thom, Bugge,Holst       (4)235s          Bugge, Mogens          1939   Cammermeyer, Oslo originalt omslag som imidlertid mangler, for øvrig pent brukt

Øksnevad. Min slekt,   nr 101          54s      Øksnevad, Arnt          1933               Originalt mørk blått helgranitolbind m tittel i gull på fordekkel. Materien pen

Øvre Telemarkens historie i det 17. aarhundrede           298s   Qvislilng, J. L.  1906   Nilssen, Skien Senere mørk grønt granitolryggbind m gullskrift. Ubetydelig avfarget. Materien med stor til dels rosa fuktskjold i nedre hjørne i mesteparten av boka

Øyslebø. Gard og ætt.  Bind I og II   671 + 681s    Sveinall, Paal  1976   Marnardal sogenemnd         Originale brune kunstkinnbind m gulldekor. Bindene bare svakt avfarget samt en liten skade i kapitelene. Materien nesten revnet ved s 673 og 257 i bind II, 4 steder er det registrert kommentarer m kulepenn, for øvrig ren.

Ålesund økonomisk og kommunal historie  I og II            459+ 864s     Thorson, Odd 1948-52         Ålesund kommune    Originale sjirtingryggbind m dekor i gull og rødt. Bindene bare svakt avfarget. Materien pen

Ålesunds historie bind I og II iett bind       (4)272s          Bugge, Kristian          1923   Ålesund kommune    Mørk brunt samtidig halvskinnbind m 4 bind og enkel gulldekor. Materien ren. Pen

                                                           

Akademisk revy  1. og 2. årgang. 1-5 1918 (4 hefter), 1-6 1919  (fortsettelsen av Minerva)                        Mæhle, Eyvind           1918-1919            Kristiania       Stiftet enkeltnummer med omslag. Omslaget litt smutsig, men materien nokså ren, men med enkelte eselører

Allers håndbøker, 35 små håndbøker i 2 bind      48s x 35                     1925-28                     To like brune solide halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Ryggen med enkelte pletter. Materien med for og bakomslag medbunnet. To reparerte blader for øvrig ren, men litt mye kuttet i overkant. Eierstempel og signatur m blyant på noen omslag

Budstikken, et Ugeblad af statistisk-oekonomisk Indhold 2. og 3. Aargang, 1820 nr 1-6,9-14,17-20,25-32,37-38,43-48,51-52,55-56,59-62,65-66,69-70,73-74,77-78,95-98. 1821 nr3-4,7-8,11-24,27-32,67-80,83-96(16s borte),99-104 i 2 bind                    Stoud Platou, L. m fl., Berg, J. C. m fl.         1821, 1822    Grøndahl, Christiania            To like skinnryggbind nokså slitte og med skriblerier på innsiden av fordeklene. Materien velbrukt med enkelte rifter og løse blader. Flere sider enn angitt kan være borte

Dansk Folkeblad udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug 8. aargang nr 1-63                Allen, C. J.        1843   Kjøbenhavn   Samtidig sjirtingryggbind uten tittel. Bindet bare ubetydelig slitt. Materien med noen svake brune pletter på de første sidene og mot toppen.

Det Norske Geografiske Selskabs Aarbog IX 1897-1898 (40)197s                   1898   Haffner og Hille, Kristiania   Samtidig halvskinnbind m strekdekor i gull. Slitt i nedre kapitel og litt slitt i hjørnene. Materien ren, men et blad revet over

Edda bind 3-12 i 10 bind                Gran, Gerhard            1915-20         Aschehoug, Kristiania           Samtidige brune halvskinnbind m gullskrift. Ryggene med mindre skraper og noen få bind m litt slitte hjørner. Materien trolig ubrukt

EDDA, Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Bind 1-3 (1914 hefte 1-4 og 1915 hefte 1-2)  Ded.: signert hilsen fra Francis Bull i bind 1            (2)552s+ (2)376s+ (4)372s          Gran, Gerhard, Bull, Francis 1914, 1915    Aschehoug, Kristiania           Samtidige røde halvsjirtingbind noe avfarget og til dels bleket. Materien med enkelte blyantstreker og svak fuktskjold i nedre hjørne. Reklame og omslag medinnbunnet i alle. ExLibris Francis Bull

EXLEX Skandinavisk vittighetsukeblad 1919 nr 1- 14 samt 1920 nr 9                        Blix, Ragnvald            1919   Kristiania       Stiftet enkeltnummer m omslag.1919-3 m løst omslag, -5 mangler 8 sider, -7 mangler helt. Alle bladene litt slitne i kantene

EYR, Et medicinsk tidsskrift bind 4 og 7    (8)360 +  (8)372s                1829, 1832    Poppe, Christiania     Skinnryggbind m spor etter ryggtittel og dekor. 4 med sprekk i nedre fremre fals, ormehull, 7 slitt i kapitelene, begge slitt i hjørnene. Materien ren

Folkevennen Aargang 12-16. 13 og 16 m utbrettbart kart.  I 5 bind     (4(596s+ (4)688s+ (4)476s+ (4)564s+ (4)576s                       1863- 1867            Selskabet for folkoplysningens fræmme    Samtidige sorte skinnryggbind m gulldekor. Bindene noe avskrapet på utsatte steder. Materien ren, i 15 og 16 stedvis noe brunlig. Eierstempel

Folkevennen aargang 17-25. Tilleggsbind 1872: H. Mohn: Om vind og vejr, Meteorologiens hovedresultater, M. Irgens: Jæderen, forsøg til en landbrugsbeskrivelse,Robert Collett: Rugekasser for vore nyttige smaafugle, deres indretning og beeboere.  Tilleggsbind 1875: O. Daupell: Ryes, Schleppegrells og Helgesens liv. Didrik Schnitler:(1874) Det første aarhundrede af den norske hærs historie. (foldekart) P. Hjelm-Hansen: Om Nordamerika. C Hauch: Søstrene paa Kinnekullen, et dramatisk eventyr i tre akter.  Tilleggsbind for 1875: W.M. Schøyen: De for ager, eng og have skadeligste insekter og smaakryb. W.M.Scgøyen (1876): De i husene skadeligste insekter og midder der angribe og bederve vore...                                1868- 1876   Selskabet for folkoplysningens fræmme    Samtidige like brune skinnryggbind m gulldekor. Bindene bare lite avskrapet og bare få hjørner slitt. Nr 19 m rift i øvre del av fremre fals og noen små bretter. Nr 22, tillegg 1872  med enkelte brune pletter, 21 m to markhull. Materien stort sett pen

Folkevennen aargang 1-8. i 8 bind . Bind nr 4 med 2 tillægshæfter Eilert Sundt: Giftermaal i Norge og Dødeligheden i Norge. Nr 5 m 3 tillægshæfter: Bertning om Christianias Almueskolevæsen, Anders Fryxll: Gustav Vasas historie, Fr.Chr Schübeler: Havbog for almuen, Kjøkkenhave. i 8 O. Rygh: Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Skalde Ravn.   (4)300s+ (4)332s+ (4)388s+ (4)384(234)(4)206s + (4)411, 46,(41) 192, 32s+ (4)466s+ (4)492s +539(4)(4)(div.),39s                 1852-1859    Selskabet for folkoplysningens fræmme            Samtidige like skinnryggbind m enkel gulldekor alle slitt i hjørnene.  Materien ren bortsett fra noen få blyantstreker og noen få brukspletter enkelte steder.  1 revnet i  øvre bakre og nedre fremre falser, øvre kapitel skadet.  eiernavn, i 7 er falsene nesten revnet og øvre kapitel litt skadet. i 8 er fremre fals nesten helt revnet og øvre kapitel litt skadet. 4 og 7 m eierstempel

Folkevennen Aargang 9-11. i 5 bind . Tilleggsbind 1860: Joh. Aug. Wiertsching: Reise-dagbog på skibet Investigator på dets Nordpol-expedition for at opsøge sir John Franklin (m foldekart m 1cm rift), Eilert Sundt: Egdes dagbok i udtog. Tilleggsbind 1862: En tylvt forelæsninger bunnet sammen med 1872 H.Mohn Om Vind og vejr.       (4)534s+  (16)208, 184s+ 676s+ (4)580s + (6)248, (8)304s             1860-1862    Selskabet for folkoplysningens fræmme              Skinnryggbind m enkel gulldekor, alle slitt i hjørnene. Materien ren bortsett fra noen få blyantstreker og noen få brukspletter enkelte steder.9  med bakre dekkel løst og  fremre fals revnet. Øvre kapitel skadet. Tillegg: revnet bakre fals og rift i fremre kapitel. 10 m revner øverst og nederst i falsene, markspor, papiret sprukket i indre falser. 11 papiret sprukket i indre fremre fals

Folkevennen ny række bind 1-15 i 19 bind. Tilleggsbind: L.Daae:Historiske skildringer I (1873) og II (1878). Tilleggsbind: J. Utheim: Fra fremmede lande,Reisebilleder og geografiske skildringer (1878), Amund. Helland: Om jordklodens bygning (1878). Tilleggsbind: B. Geelmuyden: Vor tids geografiske oppdaglser fremstillede i korthed med 4 utbrettkart (1880). nr 4 med tilleggshefte: H. Rasch: Iagttagelser og undersøgelser især angaaende østersavlen paa en reise langs kysten af Stavangers, Søndre Bergenhus og Romsdals amter sommeren 1878 (1880). Tilleggshefte: W. Shakespeare Kjøbmanden i Venedig, et skuespill (H.Lassen) (1882), Macbeth (H.Lassen) (1883), L. Daae: Ludvig Holberg (1886), Lochmann: Om næringsmidlerne (1886), Nr 7 m Tilleggshefte: O. P. Monrad: platons Kriton m innledning og anmærkninger (1883), En liden krands til Luthers minde (1884), nr 8 m Tilleggshefte: U. Landmark: Fra Madagaskars Vestkyst (1884), Nr 11 m tilleggshefte: Sophus Tromholt: Omrids af astronomien m utbrettkart (1887), Nr 14 m tilleggshefte: W.M. Schøyen: Menneskets viktigste Indvoldsorme og deres udviklingshistorie (1890).                           1877- 1891   Selskabet for folkoplysningens fræmme         Samtidige like brune halvskinnbind m gulldekor. Bindene litt plettet og bare lite avskrapet. Materien stort sett ren

Folkevennen Ny række nr. 16-22 og aargang 47 og 48 i 9 bind.  Tillæg i nr 21: Folkelæsning nr 1,2,3 og 4 (1897): H. Mohn: Om polarforskning, Kristine Bonnevie: Træk af livet under havflaten, P. Engelbrethsen: Edison,  W. Coucheron-Aamot: Tordenskiold. nr 5 (1898): H. Chr. Gelmuyden: Vort Øie                                  1892- 1900   Selskabet for folkoplysningens fræmme    .    Samtidige sorte like skinnryggbind m gulldekor. Bindene svakt avfarget på utsatte steder. Noen få hjørner slitte. Materien pen

For Kirke og Kultur,  Bind 1, 6-16, 18-36 tils 30 bind                  Bruun, Christoffer, Klaveness, Thv., Berggrav-Jensen, Eivind, Gleditsch, J.            1894- 1929   Steens, Kristiania      Samtidig uniforme sorte halvgranitolbind m enkel gulldekor. Avfarget i kapiteler og kanter. 4 mindre lagringsskader for øvrig bra. Materien pen

Forsikringstidende 1. - 4. Aarg. I 1 bind                 Skabo-Brun, H.           1897-1900    Christiania     Samtidig sort halvskinnbind m gulldekor Ryggen litt avskrapet på utsatte steder, hjørnene litt slitt. Materien med enkelte understrekninger og brett etter postforsendelsen, ellers ren

Fra Fysikkens verden, årgang 1-9 i 3 bind                        Hylleraas, E.A.            1939-1947    Grøndahl, Oslo           Uniforme samtidige mørk brune solide halvskinnbind m 5 bind og gullskrift. Foromslag medinnbunnet og liten hilsen m blyant i bind 1. Pene

Historisk Archiv,  Et månedsskrift for polulaire Skildringer af historiske personer og begivenheder bind 1869-1, 1870-1,2, 1871-2, 1872-1,2, 1873-1,2 i 8 bind                  Petersen, Johan og Granzow, Frederik        1869-1873    Wøldike, Kjøbenhavn           8 like originale helsjirtingbind med gulldekor og pregede for og bakdekler. 1869- 1 med helt og 1873-1 med delvis revnet sjirting i bakre fals. Alle med slitt eller skadde kapiteler. Bare få dekkelhjørner slitt. Materien nokså ren, men 1869-1 og 1871-2 litt skadet i bakre snitt, og 1870-1 en del brunflekket i øvre og bakre snitt. Alle med eiernavn

Karikaturen 1. aarg. Nr 1-13                       Mossin, Ove    1917   Kristiania       Stiftet enkeltnummer med omslag. Omslaget med noen få bretter og små rifter. Løse enkeltblader i nr 8,9,10,11

Kringsjaa  bind 3, 7, 8, 9, 10            560+952+952+ 952+952s Lyche, H. Tambs        1893, 1896, 1897     Norli, Kristiania         Uniforme samtidige halvskinnbind m 4 bind, gulldekor og tekst på sort bunn. Ryggen litt skrapet, plettet og smutsig med tendens til sprekker i kapitelene på 1 og 4, hjørnene litt slitt. Materien ren

Kunst og kultur 1921- 30 og 1932-35 i 9 bind                Fett, Harry og Shetelig, Haakon       1921-1935    Gyldendal, Kristiania/Oslo   Uniforme solide brunflammede halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Ryggene variabelt bleket med enkelte pletter og avskrapninger. Materien ren

Norsk maanedsskrift for Literatur, Kunst og politik, bind 1 og 2                        Meidell, D       1884-85         Fabritius, Kristiania  Samtidige halvskinnbind m enkel gulldekor. Lakken krakelert og mye av gullet borte, ett markhull. Deklene noe slitt. Materien med noen få bruksspor og pletter på de første og siste ark i bind 2, bind 1 pen

Norsk matematisk tidsskrift årg. 9-16 i 2 bind                  Lange-Nielsen, Fr      1927-1934    Grøndahl, Oslo           Samtidige uniforme brunflammete halvskinnbind m 4 bind, gulldekor og tittelfelt i sort. Skinnet bare lite avfarget. Materien ren

Nyt tidsskrift,  1-4 aarg.        (4)620+ (4)636 + (4)634 + (4)636s        Sars, J.E. og Skavlan, Olaf      1882-1885    Centraltrykkeriet, Kristiania            Like originale brune helsjirtingbind m rik dekor i gull og rødt. Bindene med tendenser til sprekking i kapitelene, men ellers bare lite avfarget. Materien i 1 er helt revnet og dermed litt slitt i kantene på enkelte blad, for øvrig ren materie

Samtiden 1909-1923 i 15 bind                  Gran, Gerhard            1909-23         Aschehoug, Kristiania           Mørk røde til brune helsjirtingbind m litt gull dekor. Ryggene lite til noe bleket. Materien tilsynelatende ubrukt. ExLibris TH Bull

Simplicissimus,  ganze 1. jahrg. 1896 (3 bände), 1897-1, 1898-1, 1905-3, 1906-2,4, 1907-1   in 9 bände.  (Bilder av bl.a. Olaf Gulbrandsson)                                    1896-1907    München        Halvsjirtingbind m originale forsidetegninger (unntatt 1907) varierende fra noe litt slitt med enkelt noe frynsete blad (1,3,5,7) til helt/svært løs frynsete materie (2,6,9), enkelte blader kan være helt/delvis borte.

St. Hallvard bind I-V, 1915-23                                1915-23         Aschehoug, Kristiania           Brune halvskinnbind med gulldekor. Ryggene litt oppskrapet, deklene med noen få små skader i kantene og litt skrapet i hjørnene. Pen materie. Nederst på ryggen er det preget Else Mustad i gull

Syn og segn. Prøvenr (1)(nov.1894), 1. årg. (1895) nr 3,4,5,6,7 (mars-des.) + deler av 3, 4,5 og 7. 1903 nr 2,3,4,5,7,8,9,10 (av10) +del av 9. 1906 1,2,3                             1894, 1895, 1903, 1906      Det Norske Samlaget Kristiania       Hefter m originale omslag. Usprettede. 1894: løst omslag og litt frynsete. De andre. Med rifter i falsene for øvrig hele, men litt slitt, dubletter dårligere til dels materie. Rifter kan forekomme

The Studio fra 1903 III (vol 30 no 127-130) til 1908 I (vol 43 no 179-182)  14 bind                                  1903-8           London           An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art. Samtidige skinnryggbind m gulltekst og dekor. De fleste oppfliset øverst på ryggen, 3 bind m større skader i ryggen  Ryggene bleket og flekket. Noen bind har enkelte løse reproduksjoner. 1846 m noe slitt hel rygg, noe brunlig fast materie, navnetrekk.

Verden venter, organ for fred og samfunds-rettferdighet.  1. aårg. 1-10, 2. årg. 1-6               Olden, O. F.     1922-1923    Stavanger       Stiftet enkeltnummer med bare overskrift. Bare enkelte små rifter og eselører. Alle med brett etter postforsendelse. 1923-6 mer brettet

Vinduet, tidsskrift for litteratur. årgang 1-15                    Stang, Nic       1947-61         Gyldendal       Røde helgranitolbind m gullskrift. Materien trolig ubrukt. Forside medinnbunnet for nr 1. Pene

                                                           

Gårdsklokken  1. utg.  Ded.: signert hilsen 221s   Aadahl, Thorvald       1941   Aschehoug, Oslo        Originalt omslag m brett og liten rift i nedre kapitel. Svakt smutsig. Materien ren.

Gesandten,  drama i 4 akter, trykt som manuskript         112s   Aall, Herman Harris  1916   Kristiania       Mørk blått halvsjirtingbind m enkel gulldekor. Innb. Av Th. Tandberg. Bortsett fra overstrøket hilsen fra forfatteren og eiernavn på tittelbladet ren og pen.

Menneskenes datter  1. utg.  Ded.: signert personlig hilsen        219s   Aall, Marna     1931   Cammermeyer, Oslo Originalt omslag. Litt smutsig og frynsete i kantene, litt ødelagt i nedre kapitel og rifter i ytterste deler av falsene. Materien med bare noen få svake bruksspor

I Skumring og Daggry. Skisser : Moderne interesser, Ingrid, En Kvinde, Lamme Malene, Skomager bliv ved din læst.  1.utg.        (4), 108s            Agerup, Benedicte  (Mathilde)        1889   Malling, Kristiania     Originalt olivengrønt helsjirtingbind med rik dekor i gull, sort og pregning. Bindet litt avfarget på utsatte steder og svak tendens til slitasje i nedre kapitel og et hjørne. Materien med enkelte brukspletter. Skjevlest. Eiernavn

Ener Tuve, Første bog Olaug, Anden bog Guldborg.   1. utg.  Ded.: signert hilsen innlimt på smusstittelbladet        238s   Ansteinsson, Ove       1910            Aschehoug, Kristiania           Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor. Ryggen litt bleket, bare lite avfarget, men antydning til litt slitasje i kapitelene. Bakre dekkel med noen små pletter. Materien med få små brukspletter, smusstittelbladet litt løst øverst.

Fra Hovedstaden i Syttiaarene.       156s   Aubert, Elise  1892   Malling, Kristiania     Originalt mørkebrunt helsjirtingbind m rik dekor i sort, gull og pregning. Bindet bare ubetydelig avfarget i kapitelene. Materien pen. Foromslaget som frontispiece.

Tidens tegn   1. utg.  102s   Aubert, Elise  1906   Aschehoug, Kristiania           Originalt mørke rødt helsjirtingbind m dekor i gull og sort. Ryggen med en plett og svakt bleket, bare svakt avfarget i kapitelene. Materien ren, men litt skjevlest. Foromslaget medbunnet

Fra de Gamle Prestegaarde. Anden forøgede udgave      (6) 248s         Aubert, Elise  1909   Aschehoug, Kristiania           Originalt mørk grønn helsjirtingbind m dekor i gull og grått. Bindet bare ubetydelig avfarget, men nedre kapitel litt skadet og øvre svakt slitt. Materien ren med medinnbunnet foromslag. Svakt skjevlest

Guds dom.  Ded.: signert hilsen på smusstittelbladet.  1. utg.      189s   Balstad, Stein 1934   Nordli, Oslo    Originalt grønt helsjirtingbind m gulldekor. Pen. Materien  trolig ubrukt

Det hendte i Paris, byen og mennesker jeg møtte. Ded.: Signert hilsen på flyvebladet            196s   Bang, Erna Holmboe u.å.      Dreyer, Oslo            Originalt lys blått sjirtingryggbind m enkel gulldekor. Svakt avfarget i kapitelene, deklene m svak lagerslitasje. Materien ren

Kjærlighetens legende. Ded.: Signert inskripsjon på smusstittelbladet   1. utg.            109s   Bjerke, Ejlert  1937   Aschehoug, Oslo        Originalt omslag. Noe krøllet i nedre kapitel ellers enkelte bretter. Materien ren

Halte-Hulda,  andet opplag. 153s   Bjørnson, Bjørnstjerne          1869   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt rødt helsjirtingbind m ril dekor i gull, sort og pregning og gullsnitt. Ryggen bleket og avfarget på utsatte steder. Deklene pene, men med litt innbøyde hjørner. Materien noe brunplettet i starten og slutten. Eiernavn på fribladet.

Kongen  1. utg.          206s   Bjørnson, Bjørnstjerne          1877   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt blått helsjirtingbind m rik dekor i gull, sort og pregning. Små rifter i nedre falser, litt slitt i kapitelene og dekkelhjørner ellers noe avfarget  på utsatte steder. Bakre dekkel noe plettet. Materien m helt gullsnitt, litt brukspåvirket og stedvis litt brunplettet. Eiernavn på fribladet

Leonarda   1. utg.      119s   Bjørnson, Bjørnstjerne          1879   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt grønt helsjirtingbind med rik dekor i gull, sort og pregning. Bindet er noe avfarget på utsatte steder. Fordekkel svakt skjoldet/plettet, hjørner støtt.  Materien med helt gullsnitt, enkelte bruksspor. Navn på flyvebladet

Laboremus   1. utg.   166s   Bjørnson, Bjørnstjerne          1901   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt lys grått helsjirtingbind med rik gulldekor. Bindet svakt avfarget på utsatte steder. Materien pen. ExLibris på flyvebladet

Helga. Et billede fra Trøndelagen  1. utg.   (2) 255s         Bojer, Johan   1895   Malling, Kristiania     Samtidig halvskinnbind m 4 bind og ryggdekor i gull og brunt. Ryggen noe avskrapet og slitt i øvre kapitel og  dekkelhjørnene. Materien ren

Den siste Viking  1. utg.        324s   Bojer, Johan   1921   Gyldendal, Kristiania            Originalt mørk grønt helsjirtingbind m gulldekor. Bindet svakt avfarget på utsatte steder, enkelte små lagermerker på bakdekkel. Materien pent brukt, men med enkelte bretter. Eiernavn på smusstittelbladet

Når alt kommer til alt  1. utg.           205s   Borgen, Johan            1934   Gyldendal, Oslo          Originalt gråbrunt helsjirtingbind m enkel dekor i gull og brunt, brune tittelfelt og vareomslag.  Ryggen med to små brune pletter, vareomslaget litt brettet o overkant, brunet rygg med en fuktplett. Materien ren, eiernavn på flygebladet og smusstittelbladet.

Guld, skuespill i tre akter.     104s   Broch, Just      1884   Aschehoug Kristiania            Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Ryggen litt skadet i nederste del og brunet ellers lite avfarget. Materien ren, men med et par bretter. Signaturstempel på fem steder

Morgendæmring.   Debut  1. utg.    (18) 312s      Bull, Jacob B.  1879   Cappelen, Christiania           Samtidig mørk brunt skinnryggbind m gulldekor. Ryggen bleket og litt avskrapet, deklene med litt innbøyde hjørner og en liten skade øverst på fordekkelet. Materien pent brukt

Dyveke i Norge 1. utg. Ded.: Signert søt hilsen til Sophie Parelius på fribladet.            325s   Bull, Jacob B.  1901   Norske Aktieforlag, Kristiania            Originalt mørkebrunt helsjirtingbind m rik dekor i sort og gull. Noe avfarget på utsatte steder og tendens til slitasje i øvre kapitel. Materien med svake bruksspor på de første sidene resten ren, men liten (2cm) revne nederst indre fremre fals. Gullbelagt mønstret forsatspapir

Mellem Fjeldene, smaafortællinger    1. utg. og  Folk fra dalen, smaafortællinger   1. utg. , Norske folkelivsbilleder  II og III i ett bind     (2)150(2), (2)182(2)s    Bull, Jacob B.  1895, 1897    Malling, Kristiania     Samtidig halvskinnbind m 4 bind og ryggdekor i gull og brunt. Bindet litt avfarget på utsatte steder og slitt i ett dekkelhjørne, flekk nederst på fordekkelet. Materien m enkelte bruksspor, et bilde løst. Stort ExLibris C Gulbranson

Han som valte skogen  1. utg.  Ded.: Signert meget personlig hilsen på fribladet         152s   Børli, Hans      1946   Aschehoug, Oslo        Originalt grønt skinn(?)ryggbind m enkel gulldekor og tittelfelt i rødt. Svakt avskrapet på utsatte steder. Materien ren

Hvite skygger på svart bunn. Bilder fra en reise. 1. utg.  Ded.: Signert hilsen på forsatspapiret         95s      Carling, Finn  1976   Gyldendal, Oslo            Originalt turkis helsjirtingbind m enkel gulldekor og tittelfelt i rødt med originalt omslag. Bindet pent. Omslaget litt avfarget på utsatte steder, litt slitt i øvre kapitel og en liten bit bortrevet på bakre dekkel. Materien pen

Polemiske sonetter. Debut  1. utg.   96s      Caspari, Theodor       1880   Cammermeyer, Christiania  Samtidig lys brunt sjirtingryggbind m tittel på papirlapp. Bindet bare svakt avfarget i kapitelene. Tittelbladet litt plettet, resten ren. Navnestempel på tittelbladet

Berghauptmann Martin Haller 1. utg. Ded.: Signert hengiven hilsen på smusstittelbladet     123s   Caspari, Theodor       1936   Olaf Norli, Oslo            Originalt omslag. Noe krøllet i nedre kapitel og litt smutsig på fordekkelet. Materien ren

En arbeider. Skuespill i tre akter    75s      Dietrichson, L.            1875   Cappelen, Christiania           Samtidig mørk brunt halvskinnbind m gulldekor. Ryggen litt avskrapet og bleket, litt skadet i øvre kapitel, liten sprekk i øvre fremre fals. Materien ren bortsett fra tittelbladet og siste side. Lite eiernavn med blyant

Gamle Dage, Erindringer og tidsbilleder  1. utg.    (12) 440s      Dunker, Conradine B.           1871   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt (?) skinnryggbind m tre bind uten tittel på ryggen, men med tittel og dekor i blindtrykk på fordekkelet. Deklene i papirovertrukket sjirting. Ryggen ødelagt i øvre kapitel. Deklene slitte i hjørnene og papiret slitt bort i kantene. Materien med store sprekker (nesten helt revnet i fremre fals, etter 12 og 24 s, et par nesten løse blader og noen få bretter, stedvis litt brukspletter. Eiernavn.

Alter og fane.  Ded.: signert opprop            68s      Dørumsgard, Asbjørn           1938   Wigaard, Oslo            Originalt omslag med antydning til bretter og en liten (3mm) rift i nedkant. Materien usprettet

Fortid.  1. utg.   Ded.: signert ønske på forsatspapiret      200s   Egge, Peter     1939   Gyldendal, Oslo          Originalt mørk blått helsjirtingbind m gulldekor. Ryggen bleket for øvrig bare ubetydelig avfarget. Materien ren, men svakt skjevlest. Foromslaget lagt ved løst.

Gamle hus i Vågå.  2. oppl.    89s      Egner, Thorbjørn      1944   Halvorsen       Originalt mørk brunt helskinnbind m gulldekor. Skinnet lett skrapet på utsatte steder. Materien ren med medbunnet for og bakomslag

Kong Saul. Folkespel i fire vendigar og ein etterbolk.  1. utg.  Ded.: Signert hilsen       208s   Eldegard, Sigurd       1904   Aschehoug, Kristiania            Originalt omslag slitt i kantene og rifter i ytre falser. Omslaget er noe løst øverst. Materien med gjennomgående svak skjold øverst, tydelig skjold over dedikasjonen.

Der Stenene Taler   1. utg.   130 (1)s         Falkberget, Johan      1933   Aschehoug, Oslo        Originalt grønt helsjirtingbind m gulldekor. Pen. Materien  trolig ubrukt

Nattens Brød, An-Magritt  1. utg.     529s   Falkberget, Johan      1940   Aschehoug, Oslo        Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor bare svakt avfarget på utsatte steder. Ryggen svakt bleket. Tre små svake skjolder. Materien ren. Inskripsjon på fribladet

I lyset fra min bergmannslampe   1. utg.   319s   Falkberget, Johan      1948   Aschehoug, Oslo        Originalt mørk blått pappbind m gulldekor på rygg og fordekkel. Bindet bare svakt avfarget i kapitelene. Materien fast og pen

De Svake   1. utg.  Debut      (2) 178s         Fangen, Ronald          1915   Erichsen, Kristiania   Originalt lysegrønt helsjirtingbind m gulldekor, avfarget på utsatte steder, litt plettet på deklene. Materien med enkelte bruksspor.

En blandet buket,  Dikt        (2) 75s           Fjørtoft, Laurits          1918   Gunleikson, Risør       Originalt blått helsjirtingbind med gulldekor. Bindet avfarget i kapitelene ellers bare svakt avfarget på utsatte steder, enkelte svake skjolder på fordekkel. Materien med et par bruksspor. Omslaget medinnbunnet

Fra Agdesiden, Skildringer og Optegnelser 1. utg.            (2) 153 (1)s  Flood, Constantius     1877   Malling, Christiania   Originalt brunt helsjirtingbind med rik dekor i gull og rødt. Bindet noe avfarget på utsatte steder og to hjørner litt innbøyd. Gullet litt rødmet. Materien pen. Lite eiernavn på flyvebladet

Smaastykker 1. utg. og Fra Agdesiden, Skildringer og Optegnelser 1. utg.         (2) 153 (1), (2) 199s           Flood, Constantius     1880   Malling, Christiania     Samtidig mørk brunt halvskinnbind m enkel gulldekor. Ryggen litt krakelert og avskrapet på utsatte steder, et hjørne svakt slitt. Materien med bruksspor bare på få steder

I Havskjærene, Fortællinger og Skildringer  1. utg.           (2) 235 (1)s  Flood, Constantius     1882   Malling, Christiania   Samtidig mørk brunt halvskinnbind m enkel gulldekor. Ryggen litt krakelert og avskrapet på utsatte steder, to hjørner svakt slitt. Materien med bruksspor bare på få steder. Xylografert tittelside

Familien i Lyvik, En fortælling for ungdommen  1. utg.    205(3)s          Flood, Constantius     1897   Malling, Kristiania     Originalt lyseblått helsjirtingbind m gullskrift også på fordekkel. Ryggen noe brunet, slitt i øvre kapitel, avfarget i nedre. Bindet for øvrig bare lite avfarget. Fordekkel med en plett. Materien ren. ExLibris

Fra Ishavets Kyster, Fortællinger fra Nordland og Finmarken    (4) 255s         Furø, J 1886   Cammermeyer, Kristiania    Originalt blått helsjirtingbind m rik gulldekor. Ryggen litt slitt i kapitelene og avfarget på utsatte steder. Deklene med enkelte pletter. Materien med bare få brukspletter. Eiernavn

Fjellkongen   1. utg.   160s   Fønhus, Mikkjel         1930   Aschehoug, Oslo        Originalt grønt helsjirtingbind med gulldekor. Bindet svakt avfarget på utsatte steder. Materien med få brukspletter. Skjevlest.

Gaupe 1. utg. Ded.: Signert hilsen   128s   Fønhus, Mikkjel         1966   Aschehoug, Oslo        Originalt papirbind m dekor. Lett avskrapet i kapitelene og svakt brunet rygg. Materien pen

Det hendte i Virdalsfjellet  1. utg. Ded.: Signert hilsen     137s   Fønhus, Mikkjel         1970   Aschehoug, Oslo        Originalt papirbind m dekor. Lett avskrapet i kapitelene og litt brunet rygg. Materien pen

Uforsonlige  1. utg.    210s   Garborg, Arne            1888   Philipsen, Kjøbenhavn         Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor. Ryggen nokså bleket, noe smutsig nederst og med en lys og tre mindre mørke pletter, deklene svakt smutsige ellers bare lite avfarget på utsatte steder. Materien ren bortsett fra svak fuktskjold på to blad

Hos Mama  1. utg.      409s   Garborg, Arne            1890   Philipsen, Kjøbenhavn         Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Bindet litt avfarget på utsatte steder og med tendens til slitasje i kapitelene og dekkelhjørnene. Materien med få brukspletter. Eierstempel og svakt eiernavn med blyant

Trætte mænd  1. utg. 1. oppl.           349s   Garborg, Arne            1891   Aschehoug, Kristiania           Samtidig rødt halvskinnbind m gullskrift. Skinnet noe lett avskrapet og noe smutsig, hjørnene litt innbøyd og slitt. Materien med brukspletter, to nesten løse blad. Smusstittelbladet nesten løst. Eiernavn

Haugtussa, Forteljing  1. utg.            223s   Garborg, Arne            1895   Aschehoug, Kristiania           Originalt pappbind m sjirtingrygg uten tittel. Bindet er litt slitt på utsatte steder. Materien er noe løs, men med lite bruksspor

Læraren, eit spel i fem vendingar  1. utg.   227s   Garborg, Arne            1896   Aschehoug, Kristiania           Samtidig rødt halvskinnbind m dekor i gull og sort. Ryggen svakt avskrapet på utsatte steder, dekkelhjørnene litt slitt. Materien med en plett i bakre snitt ellers ren, Eierstempel og eiernavn med blyant

I Helheim (Haugtussa II)  1. utg.     272s   Garborg, Arne            1901   Aschehoug, Kristiania           Samtidig mørk brunt halvskinnbind m ryggdekor i gull og sort. Bindet bare lita avfarget på utsatte steder. Materien ren

Fjell-luft og andre smaastykke   1. utg.       146s   Garborg, Arne            1903   Aschehoug, Kristiania           Originalt lyseblått helsjirtingbind m rik gulldekor. Ryggen noe brunet med1 cm rift i nedre bakre fals, for øvrig litt avfarget på utsatte steder, fordekkelet har en brunlig skjold og de øverste hjørnene er innbøyd og litt skadet. Materien er ren, men en utbrettet krøll på siden med innholdsfortegnelsen. Eiernavn.

Heimkomin son  1. utg.         191s   Garborg, Arne            1908   Aschehoug, Kristiania           Samtidig lys brunt halvskinnbind m gulldekor. Skinnet svakt skrapet og litt smutsig. Materien ren, men har 4 stempler fra Vestheim skole og et eiernavn.

Ramakvædet, Eit gamalindisk dikt. Supprimert utgave    (8) 177s         Garborg, Arne            1922   Aschehoug, Kristiania           Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Bindet litt avfarget i kapitelene og nederkanten. Materien pen

Goethe's WerkeVollständige Ausgabe letzter hand,  bind1-29 og 43-59+ innholdsfortgnelse                       Goethe            1827-42         Cotta'schen Buchhandlung, Stuttgart u. Tübingen        Samtidige like halvskinnbind m gulldekor og tittel på grønn lapp. Ryggen lett påvirket av tidens tann. Bare bind 1, 45   med små sprekker i ytre falser. Hjørnene slitt. Materien stort sett ren, men enkelte fuktskjolder, blyantstreker på friblad og brune pletter(spesielt 26, 29  kan forekomme. Innbunnet hos Beichmann, Christiania (56-59). Chr. Willers preget m gull i bitte små bokstaver på alle unntatt 56-59

Krønike-Riim til Børne-Lærdom      (20)(2) 167s Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin            1829   Wahlske, Kjøbenhavn           Samtidig mørk brunt halvskinnbind m enkel dekor. Ryggen nokså avfarget m to små rifter i øvre kapitel, et dekkelhjørne med antydning til slitasje. Dekkelkantene m lagerslitasje. Materien m svake brune pletter og enkelte bruksspor. To eiernavn

Lørdagskveld  1. utg.  Ded.: Signert hilsen 182(2)s          Hagen, Ingeborg Refling       1933   Aschehoug, Oslo        Originalt papirbind. Ryggen noe slitt i kapitelene, fordekkel nokså frynsete og med smårifter i bakkant. Materien med ubetydelige bruksspor. Signatur på smusstittelbladet

Kornmo  1. utg.  Ded.: Signert hilsen          94(1)s            Halvorsen, Finn         1919   Erichsen, Kristiania   Originalt papirbind. Ryggen litt slitt og brettet i kapitelene og deklene m bretter i nedkant. Materien ren. Signatur på smusstittelbladet

Fra det moderne Amerikas aandsliv  1. utg.                      Hamsun, Knut           1889   Phillipsens, København        Senere mørk brunt helsjirtingbind m enkel gulldekor. Svakt avfarget på utsatte steder. Materien med enkelte brukspletter, fuktpletter på to ark samt en liten hjørneplett over 4 ark. fire ark med reparert rift, flere registreringsmerker m blyant, lite navnestempel bak på flyvebladet

Pan, af Løjntnant Thomas Glahns papirer  1. utg. 241s   Hamsun, Knut           1894   Phillipsens, København        Originalt mørk grønt helsjirtingbind m rik gulldekor. Ryggen halvveis revnet i nedre bakre fals og 1 cm i de andre. To dekkelhjørner m svak slitasje forøvrig noe avfarget på utsatte steder. Materien ren , men antydning til svak fuktskjold nederst i bakre snitt. 3 cm svake rifter i papiret i nedre indre fals. Skjevlest. Eiernavn på fribladet

Børn av tiden  1. utg.            448s   Hamsun, Knut           1913   Gyldendal, Kristiania            Typografisk pappbind m sjirtingrygg uten tittel. Ryggen slitt i kapitelene og med rifter oppe og nede. Deklene litt slitt i hjørnene og øverst på bakre. Materien med bare få bruksspor. ExLibris på fordekkel

Bjørger  1. utg.           komplett sidetall       Hamsund, Knud Pedersen   1878   eget forlag, Bodø       Senere brunt halvskinnbind m svært enkel gulldekor og 1878 preget på nedre kapitel. Bare svakt avfarget på utsatte steder. Materien ren og pen bortsett fra arkene fram til tittelbladet hvor det er enkelte svake bruksspor. ExLibris Max Lester på fordekkel, monogram med ML preget i gull midt på første friblad, biblioteknoter m blyant, utvisket eiernavn Otto Abrahamsen samt stempel fra Sundems boghandel på smusstittelbladet, friblad 2 blankt, tittelblad med stempel fra Sundems boghandel, friblad 3, dedikasjonsblad og friblad 4 blanke.

Noveller, gamle og nye. Bind 1 : En hverdags historie, drøm og virkelighed, Den magiske nøgle, Kong hjort.           (2)289(1)s    Heiberg, Johan Ludvig            1833   Reitzel; Kjøbenhavn  Samtidig brunt halvskinnbind m 3 bind og gulldekor. Ryggen svakt avfarget på utsatte steder, deklene slitt i nedre hjørner. Materien ren bortsett fra 4 blader m noen få  brune pletter fra søl. Eiernavn på flyvebladet.

Fremmede, nye noveller      209(2)s          Hilditch, Jacob            1893   Gyldendal, Kjøbenhavn        Samtidig blått sjirtingryggbind m enkel gulldekor svakt avfarget på utsatte steder, ryggen svakt brunet. Materien ren

I solnedgangens skjær   1. utg. Ded.: signert hilsen          114s   Hogstad, Øyvind        1919   Erichsen, Kristiania   Originalt blått helsjirtingbind m gullskrift på rygg og dekkel. Materien med få svake bruksspor. Signatur på flyvebladet

Jonsoknatt  1. utg. + hefte "En kort redegjørelse av forfatteren"            303 + 8s         Holm, Hans-Henrik    1933   Gyldendal, Oslo          Originalt helstriebind m dekor i grønt og brunt. Pen.

Nordlyset 1. utg.  Ded.: Signert hilsen         228s   Horne, Ben     1936   Aschehoug, Oslo        Originalt lys grått helsjirtingbind m påtrykk i sort og rødt. Ryggen litt brunet, bindet m enkelte brune pletter. Materien med noe få bruksspor. Skjevlest. Signatur på flyvebladet

Digte  1. utg.   178s   Ibsen, Henrik 1871   Gyldendal, København         originalt rødbrunt helsjirtingbind m rik gulldekor og pregning. Materien helt løs, fremre fals m lang sprekk, ryggen helt bleket og kapitelene litt slitt. Materien m helt gullsnitt, enkelte bruksspor på de første bladene ellers ren. Hilsen på flyvebladet

Kejser og Galilæer, Et verdenshistorisk skuespill   1. utg. 512s   Ibsen, Henrik 1873   Gyldendal, København         Originalt rosa helsjirtingbind m rik gulldekor og pregning. Ryggen helt falmet, deklene delvis falmet, svak tendens til slitasje i nedre hjørner, noe skjoldet og smutsig. Materien med helt gullsnitt, sprukket i falsene, brukspletter på to sider, 6 blader m liten brett i nedre hjørne. hilsen på fribladet

Et Dukkehjem   1.utg                        Ibsen, Henrik 1879   Gyldendal, København         Originalt lys gult helsjirtingbind med rik dekor i gull og sort, svakt avfarget på utsatte steder, svakt plettet på bakdekkel. Materien m helt gullsnitt, noe plettet på fremre og bakre friblad smittet over på det nærmeste bladet, forøvrig svært få svake lysebrune pletter. Navnetrekk på friblad

Samlede Værker, mindeudgave,  bind 1-5             Ibsen, Henrik 1907   Gyldendal, Kristiania            Originale mørk blå helsjirtingbind m rik dekor i sort, grått og gull. Bindene bare lite avfarget på utsatte steder. Materien ren

Fruen fra havet, skuespill i fem akter.  1. utg.   Bygmester Solness, skuespill i tre akter  1.utg.  John Gabriel Borkman, skuespill i fire akter  1. utg.             223s + 220s + 245s Ibsen, Henrik 1888,  1892, 1896    Gyldendal, København         Samtidige grønne helsjirtingbind m gullskrift. Bindene bare lite avfarget på utsatte steder. Byggm. Solness med litt skadet rygg.   Materien ren, men skjevlest. Hilsen på tittelbladet i to.

Den unge Herman Bang  1. utg. + Den miskendte Herman Bang  1. utg. Begge med ded.: Signert hilsen     174s + 232s  Jacobsen, Harry         1954  1961   Hagerup, Kjøbenhavn          Heftet med originalt omslag. Litt slitt i nedkant, (1961) omslaget  med tendenser til å løsne. Noen streker med blyant av redaktøren

Fraa Bygdom.   Debut.  Andra upplaget.     131s   Janson, Christopher  1866   Giertsen, Bjørgvin      Originalt mørk grønt helsjirtingbind m rik dekor i gull og pregning. Bare svært lite avfarget på utsatte steder. Materien ren m helt gullsnitt, hel mørk grønn lesetråd. ExLibris Anders Grøndahl. Pen!

Garman & Worse  1. utg.      363s   Kielland, Alexander L.           1880   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt rødbrunt helsjirtingbind m gulldekor på rygg og fordekkel. Bindet slitt i kapitelene, dekkelhjørnene og tre steder i fremre fals. Ellers nokså avfarget og med svake skjolder og litt innbøyde hjørner. Materien med noe få svake bruksspor, men med to nesten løse blad. Skjevlest

Profssoren, komedie i fire akter.  1. utg.     143s   Kielland, Alexander L.           1888   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt rødbrunt helsjirtingbind m enkel gulldekor på rygg og dekkel. Ryggen noe bleket, kapitelene nokså avfarget for øvrig lite avfarget. Materien med bare få svake bruksspor. Helt rødt snitt. Skjevlest.

Mennesker og dyr   1. utg.   248s   Kielland, Alexander L.           1891   Gyldendal, Kjøbenhavn        Originalt brungrått helsjirtingbind m gulldekor på rygg og fordekkel. Øvre kapitel svakt slitt, for øvrig noe avfarget på utsatte steder. Materien ren, men litt skjevlest

Omkring Napoleon  1. utg.   (6)468s          Kielland, Alexander L.           1905   Gyldendal, Kristiania            Originalt grønnflammet helsjirtingbind m rik gulldekor. Bindet noe avfarget i kapiteler og dekkelhjørner, svak skjold på fordekkel. Materien ren, men enkelte pletter i det røde bakre snitt.

Den Siste Gjest, drama fra barokkens første år  1. utg.     (4)404s          Kinck, Hans E.            1910   Aschehoug, Kristiania           Originalt grønt helsjirtingbind m rik gulldekor. Bindet bare meget svakt avfarget i kapiteler og hjørner. Materien ren. Foromslaget medinnbunnet. Eiernavn.

Mot Karneval  1. utg (4)400s          Kinck, Hans E.            1915   Aschehoug, Kristiania           originalt grønt helsjirtingbind m rik gulldekor. Ryggen med tendenser til slitasje i nedre kapitel for øvrig litt avfarget på utsatte steder. Materien ren. Eiernavn

Renæssanse Mennesker, Historien om Niccolo Machiavelli   1.utg.         (10)336s       Kinck, Hans E.            1916   Aschehoug, Kristiania            Originalt lysebrunt helsjirtingbind m rik gulldekor. Ryggen med 1,5cm rift i øvre fals og små rifter i øvre kapitel. Ryggen litt bølget. Bindet for øvrig bare lite avfargt. Materien med bare få små bruksspor, men sprekk i papiret i fremre fals. Eiernavn

Sneskavlen brast, Bygderoman fra slutten av 70-aarene I, II og II  1. utg.        (6)273 + (2)300 + (2)230 s           Kinck, Hans E.            1918            Aschehoug, Kristiania           Samtidige like røde helsjirtingbind m enkel gulldekor. Bindene ubetydelig avfarget i ryggen, skjold på ryggen av bind 1. Materien ren med unntak av et par bruksmerker i nr 1 og brunet avisanmeldelse i nr 3. Eiernavn i alle

Foraaret i Mikropolis. Legende Særtrykk av Samtiden  Ded.: Signert hilsen      33s      Kinck, Hans E.            1920               Papiromslag, noe frynsete i kantene, liten rift i de første bladene. Materien ren, men lett brunet i kantene

Vestlandsnoveller, Bibliofilutgave nr 156 av 475 109(2)s          Kinck, Hans E., Astrup, Nikolai         1942   Forening for norsk bokkunst            Originalt rødt halvskinnbind m enkel gulldekor. Skinnet lett skrapet på utsatte steder. Materien ren. Eiernavn

Digte  1. utg. Debut   (2)120(1)s    Kjerulf, Theodor        1848   Johan Dahl, Christiania         Samtidig halvskinnbind m rik gulldrkor på ryggen. Lakken nokså krakelert og avskrapet på utsatt steder. Hjørnene slitt og innbøyd. Materien med noen bruksspor og blyantskribbel på bakdekkel. Fremre fals med liten sprekk i papiret

Fra den gamle by og andre skildringer  1. utg.      198s   Krag, Thomas P.        1892   Aschehoug, Kristiania           Originalt lysebrunt helsjirtingbind m enkel gulldekor. Bindet noe avfarget i kapitelene og hjørnene, ellers bare lit avfarget, liten skade nederst på fordekkel. Materien pen

Holmerne de graa  1. utg.     241s   Krag, Vilhelm 1905   Aschehoug, Kristiania           Samtidig grønt halvsjirtingbind m enkel gulldekor. Sjirtingen litt slitt i kapitelene og et hjørne for øvrig litt avfarget på utsatte steder deklene med litt lagerslitasje. Materien m enkelte bruksspor

Fra det blaa Bryggerhus, af en digters optegnelser   1. utg.  Ded.: signert hilsen         (2)227s          Krag, Vilhelm 1911   Aschehoug, Kristiania            Originalt omslag. 3 cm lang revne nederst på fremre fals. Fordekkel og rygg m skitne skjolder. Materien nokså skjoldet og plettet

Paa forpost, Billeder fra 70-aarene  1. utg.            359s   Kristofersen, Kristofer          1892   Gyldendal, Kjøbenhavn        Samtidig sort halvskinnbind m fire bind og gulldekor. Skinnet bare lite avskrapet på utsatte steder, ryggen bleket, øverste to hjørner litt slitt. Materien ren, men litt skjevlest. ExLibris på fordekkel

Nils Holgersons underbara resa genom Sverige del 1      førsta til tionde tusendet     237(2)s          Lagerløf, Selma          1906   Bonnier            Samtidig brunlakkert sjirtingryggbind med gullskrift. Lakken litt avskrapt på utsatte steder. Materien m få brukspletter, litt skjevlest. Eiernavn

Nils Holgersons underbara resa genom Sverige del 2      førsta til adertonde tusendet          486(2)s          Lagerløf, Selma          1907   Bonnier            Originalt grønt helsjirtingbind med illustrasjon og tekst i gull, svart, hvitt og rødt. Litt brunlig rygg, litt slitt i kapitelene forøvrig lite avfarget. Materien ren. Eiernavn med blyant

Gaa Paa  1. utg           344s   Lie, Jonas        1882   Gyldendal, København         Originalt sjokoladebrunt helsjirtingbind med rik dekor i gull og sort, litt avfarget på utsatte steder. Lys rosa forsatspapir m fiberstruktur. Materien ren med åremønstret snitt, svakt plettet i bakre snitt, litt skjevlest. Navnetrekk på fribladet datert oktober 82

Dyre Rein, En historie fra oldefars hus  1. utg.      256s   Lie, Jonas        1896   Gyldendal, København         Originalt olivenbrunt helsjirtingbind m rik dekor i gull , sort og pregning. Bindet bare ubetydelig avfarget på utsatt steder. Materien m noen få små bruksspor samt litt skriblerier på friblad. Litt skjevlest. Eiernavn

Østenfor sol, Vestenfor måne og bagom Babylons taarn!  1-12. tusinde            159s   Lie, Jonas        1905   Gyldendal, København         Originalt lys gult helsjirtingbind med rik dekor i gull. Pen. Hilsen på friblad

Streif  1.utg.  Debut   152s   Lie, Mons        1894   Aschehoug, Kristiania           Originalt brunt helsjirtingbind m gullskrift, bare svakt avfarget i nedre kapitel. Materien ren. 2 ExLibris og et eiernavn

Remeni. Forvaagede nætter. En fortælling fra Paris 1. utg. + En forbryders bekjendelser  1. utg. + Om Hundrede aar, Lystspil i tre akter  1. utg.  I ett bind          107s + 85s + 124s    Lie, Mons        1895, 1896, 1900     Aschehoug, Kristiania           Samtidig brunt helgranitolbind m tittel i gull. Bindet helt ubetydelig avfarget, Materien i 1 er ren, men m 2 små rifter og en liten plett, 2 m noen brukspletter og 3 er ren. 2 ExLibris

Hugtekne  1.utg.  + Naar vanlukka er ute, ei soge (sertryk av Hugtekne) + Ungdomsminne, forteljing (sertryk av Hugtekne) i ett bind 255(1)s + 33s + 46s       Løland, Rasmus         1897, 1898, 1897     Bertrand Jensen, Kristiania/Oslo/Kristiania         Samtidig sort halvskinnbind m gulldekor. Ryggen ødelagt i øvre kapitel og slitt i hjørnene, for øvrig  litt avfarget. Materien ren, men med noen få små bretter i 1, ren, men nokså brun i 2 og 3.

Seierherren og andre noveller  1. utg. Ded.: signert hilsen.         165(2)s          Magnus, Peter           1952   Gyldendal, Oslo          Originalt omslag, ryggen svakt skjoldet, litt slitasje i kapitelene. Deklene m litt bretter og et par små rifter. Materien usprettet

Den evige krig   1. utg. Ded.: Signert personlig hilsen       314s   Mathiesen, Sigurd     1921   Aschehoug, Kristiania           Originalt grønt helsjirtingbind m gulldekor. Bindet bare svakt avfarget i kapitelene. Materien ren

Det gama riket, roman 1. utg. Ded.: signatur         208s   Moberg, Vilhelm        1953   Bonnier, Stockholm   Originalt omslag. Ryggen litt brunet og svakt skjoldet nederst, nedre kapitel med en liten rift og brett. Materien ren. Eiernavn

Digte,   andet oplag   (2)165(2)      Moe, Jørgen    1858   Steensballe, Christiania        Originalt mørk grønt helsjirtingbind m gullskrift og preget dekor. Sjirtingen med noen bitte små rifter for øvrig svakt avfarget på utsatte steder. Materien m helt gullsnitt, ren, men med enkel vertikal brett over noen blader bakerst. Eiernavn

Samlede skrifter bind 1 og 2           (6)442(2)s + (4)306s         Moe, Jørgen    1877   Cammermeyer, Christiania  Samtidig mørk brunt skinnryggbind m 4 bind og gulldekor. Ryggen bleket, enkelte små skraper på utsatte steder, svakt skjoldet. Enkelte dekkelhjørner svakt slitt. Materien md bare få svake bruksspor i bind 1. Lite eiernavn m blyant.

I Sing Sing fængsel  1. utg.   (2)175s          Mortensen, Andreas 1902   Steenske, Kristiania  Originalt olivengrønt helsjirtingbind m gulldekor. Pen.

Paa ymse gjerdom, songane åt Savalguten   1. utg. Debut                       Mortenson, Ivar         1889   Gjærder, Tynnset      Skinnryggbind, avskrapet i ryggen. Materien litt brunlig en del kommentarer/oversettinger med blyant av Riksarkivar Asgaut Steines

Or Duldo, draumkvæe  1. utg.                      Mortenson, Ivar         1895   Bertrand Jensen, Kristiania Samtidig mørk grønt helsjirtingbind m sort skrift. Ryggen litt bleket. Materien med svak skjold på de første bladene, resten ren

Digte, gamle og nye  1.utg. + Nye Digte  1. utg. i ett bind (6)283s + (3)148s   Munch, A        1848, 1850    Johan Dahl, Christiania og Tønsberg, Christiania     Samtidig mørk brunt skinnryggbind m 4 bind og gulldekor. Ryggen noe avskrapet på utsatte steder og med 5cm rift i fremre fals. Dekkelhjørnene slitt. Materien m rift i øvre del av fremre fals. I 1. er materien svakt brunlig med svake fuktskjolder over ca 15 blader. materien i 2 med noen få bruksspor og brune pletter i bakre snitt

Søndagsposten  1. utg.  Ded.: signert hilsen           204s   Nielsen, Otto  1967   Cappelen, Oslo           Originalt turkis pappbind m smussomslag. Omslaget med en liten bit borte og noen små rifter øverst. Bindet litt avfarget i nedre kapitel og hjørner. Materien pen

De røde Dråber, Drama  1. utg.       106s   Obstfelder, Sigbjørn  1897   Gyldendal, Kjøbenhavn        Senere privat halvlerretsbind m tittelfelt på lerretslapp. Ryggen litt brunet, plett på bakdekkel. Materien m to brukspletter ellers ren. Navnestempel.

Samlede værker bind  1-26 (unntatt 10, 14, 22)             Oehlenschläger, Adam          1841-46         forfatterens/ Høsts forlag, Kiøbenhavn            Samtidige sorte halvskinnbind m rik gulldekor på ryggen. Bind 24 m skade i øvre kapitel, de andre m lite til noe avskrapet i kapitelene, småskader i ryggen på 15, 21, 23, 26.Hjørnene slitt og til dels bøyde på de fleste. Materien nokså løs i 15, for øvrig med enkelte bruksspor i noen og gjennomgående svake bretter i 6, 8, 9, 16 og 24. svært lite brune pletter. 1-9 innbunnet hos Fischer, Christiania

Intermesso, roman   1. utg.  Ded.: Signert hilsen på smusstittelbladet   227s   Omre, Arthur 1939   Gyldendal, Oslo          Originalt turkis hellerretsbind enkel rød dekor. Ryggen falmet og en svak skjold øverst på ryggen. Materien ren.  "Fra forleggeren" preget på smusstittelbladet.

Mikkelfanten, roman  1. utg.  Ded.: Signert privat hilsen på smusstittelbladet 224s   Omre, Arthur 1955   Gyldendal, Oslo          Originalt lys brunt helsjirtingbind m tittel i blått. Liten plett på ryggen. Pen

Solrenning  1. utg.     215s   Orheim, Matias          1916   Lunde, Bergen           Samtidig (?) grønt halvsjirtingbind m enkel gulldekor. Sjirtingen bare lite avfarget i kapitelene og hjørnene. Materien m en liten rift i papiret i fremre fals, ellers ren

Lillemor, Fortællinger  1. utg.           (4)279s          Paulsen, John 1889   Schubothes, Kjøbenhavn     Originalt rødbrunt helsjirtingbind m rik dekor i gull, sort og pregning. Ryggen litt bleket og tendenser til ørsmå rifter i øvre kapitel. For øvrig litt avfarget på utsatte steder. Materien m brukspletter på 6 sider og noen svake brune pletter i bakre snitt. Hilsen på fribladet

Statsraadinden. Kristiania-interiør fra april 1884, og Tilsidst. Novellette.  1. utg.         92s      Quivis (Schjøtt, Mathilde)    1887   Cammermeyer, Kristiania       Originalt brunt helsjirtingbind m dekor i sort og gull. Bindet bare lite avfarget i hjørner og kapiteler. Materien med påskrift om hennes familietilknytning med blyant på tittelbladet, for øvrig ren, men litt brunlig papir. Lite navnestempel på friblad

Private håndskrevne dikt (39 dikt fra han var 17-26år, se oversikt)                Rolfsen, Nordal          1865-74                     Dagbok helsjirtingbind uten tittel, men med enkel gulldekor. Bindet litt slitt i kapitelene og hjørnene. Sjirtingen sprø. Rifter/sprekker i falsene, noen pletter på fordekkel. Materien pent skrevet m enkelte brukspletter.

Guten og Grenda, dikt  1. utg.          81s      Sande, Jacob  1945   Gyldendal, Oslo          Originalt omslag. Bindet litt ufriskt med bretter i nedkant og liten fuktskjold på ryggen. Materien ren med hilsen på flyvebladet.

Broder lystig, en spillemands historie  1. utg.        230s   Scott, Gabriel  1909   Aschehoug, Kristiania           Originalt kremgult helsjirtingbind m rød og sort dekor. Bindet med bare svak avfarging i hjørner og kapiteler, men litt smutsig med svake skjolder og avfarget rød dekor på ryggen. Materien m spor etter bruk ett sted. Eiernavn.

Det spøker, Historier fra det gamle prestegaardskjøkken.  1. utg.           241s   Scott, Gabriel  1911   Aschehoug, Kristiania           Originalt skinnryggbind m pappdekler. Ryggen uten tittel, noe skrapet, men bare en liten rift i nedre kapitel. Deklene slitt i hjørnene. Materien med enkelte svake bruksspor. Sirkulasjonsliste innlimt på fordekkel

Kilden eller brevet om fiskeren markus.  1. utg.   212s   Scott, Gabriel  1918   Aschehoug, Kristiania           Samtidig solid mørk grønt halvskinnbind m enkel gulldekor. Ryggen brunet, rygg og dekkelhjørner bare lite avskrapet. Materien med en liten plett over to blader og liten skade i nedre snitt for øvrig ren og fast

Rettens folk, En historie om et mord  1. utg.  Ded.: signert hilsen på smusstittelbladet           176s   Singdahlsen, O Lie     1913   Norli, Kristiania            Samtidig brunt halvskinnbind m enkel gulldekor. Skinnet noe avskrapet på utsatte steder og et par pletter på ryggen. Materien med noen bruksspor

Vestanfor havet, dikt frå krigstida  1. utg. Ded.: signert hilsen med takk til Johan Borgen      131s   Skard, Sigmund         1946   Gyldendal, Oslo            Originalt omslag, litt brettet i kapitelene og enkelte små rifter i deklene. Materien ren

Fest i Port des Galets  1. utg. Ded.: signert privat hilsen   213s   Skouen, Arne 1947   Aschehoug, Oslo        Originalt strieryggbind m tittelfelt i blått og med gullskrift. Bindet og materien rene, men skjevlest

Nyaarshelg, forteljing  2. uppl.         156s   Stauri, Rasmus           1915   Gunleikson, Risør       Originalt mørk rødt helsjirtingbind m rik gulldekor. Bindet litt stuket i nedre fremre fals og liten skade i øvre fremre fals/fordekkel. Bakdekkel m svake skjolder, for øvrig litt avfarget på utsatte steder. Materien ren m omslaget medinnbundet

Trolovelses-spørsmål, en fortælling  1. utg.            167s   Steinhamar, Aug.       1890   Omtvedt, Kristiania   Originalt grønt helsjirtingbind m gulldekor. Bindet svakt avfarget på utsatte steder, litt plettet på fordekkelet. Materien m enkelte mindre brukspletter

ISIS-sløret, mysteriedrama i 5 akter  1. utg.  Ded.: signert takk fra forfetteren 161s   Steinsvik, Marta         1921   Norli, Kristiania         Samtidig mørk rødt helsjirtingbind m gullskrift. Bindet bare lite avfarget. Materien m bruks anmerkninger noen steder.

Med helskru  1. utg. Ded.: signert hilsen    175s   Storhaug, Åge            1966   Hjemmenes, Oslo       Originalt lys blått sjirtingryggbind m gullskrift og originalt omslag. Ryggen litt avfarget og bleket gjennom omslaget. Omslaget noe frynsete i kantene. Materien ren men skjevlest

En negerhelt, en beretning fra negerslaveriets tid           (2)534s          Stowe, Harriet Beecher         uå        Tvedte, Kristianssund          Originalt blågrønt helsjirtingbind m rik dekor i rødt, brunt og gull. Bindet med antydning til slitasje i øvre kapitel for øvrig bare svært lite avfarget. Materien ren

Rugda trekker, roman  1. utg.  Ded.: signert hilsen           183s   Sundvor, Pål  1964   Gyldendal, Oslo          Originalt olivengrønn pappinnbinding m enkel gulldekor på rød bunn og smussomslag. Omslaget med svak bretting i kapitelene. M aterien ren

Operasjon Friendship  1. utg. Ded.: signert hilsen med takk       147s   Svensen, Knut           1974   Cappelen, Oslo           Originalt omslag m en svak brett i ryggen. Materien pen

Bak rapportene. Ny rapport fra "nr. 24" i Kompani Linge. 1. utg.  Ded.: signert hilsen            220s   Sænsteby, Gunnar     1985   Aventura, Oslo            Originalt sort helsjirtingbind m sølvskrift og smussomslag. Omslaget med småbretter i overkant. Materien ren.

Frithjofs Saga.  oversatt av H. Foss  2. opplag         (12)198s       Tegnér, Esaias           1827   Winther, Christiania Samtidig skinnryggbind m hvitt tekstfelt og enkel gulldekor. Lakken avskrapet i falsene og lettere krakelert. Skade i nedre kapitel, tittelen uleselig. Liten sprekk i nederste del av fremre ytre fals. Dekkelhjørner og kanter slitte. Materien m spor av ormehull, brukspletter og enkelte bretter litt oppsprukket i indre falser. Nokså brun og krøllete i snittene. Fribladene m skriblerier og rifter.

Følgesvenden  1. utg.            235s   Thomassen, Gustav E            1918   Erichsen, Kristiania   Samtidig rødt helsjirtingbind m enkel gulldekor. Bindet bare ubetydelig avfarget, men med noen svake pletter på fordekkel. Materien ren, men noen blader m små bretter. 2 ExLibris

Laurdagskveld til støls,  spelstykje. Andre utgaava           87s      Tvedt, Jens     1892   Litlere, Bergen           Samtidig halvskinnbind uten tittel, men med klistrelapp fra Boksamlinga aat bondeungdomslaget Ervingen. Ryggen med ormehull nederst. Materien noe brun og med bruksspor. Tre eierstempler og stor utlånslapp på fordekkel.

Kong Sverres Saga, Umskrivi for "Den 17de mai"   Uvanlig        404s   ukjent 1899   trykt i Oslo Prenteverk         Samtidig rødbrunt halvsjirtingbind uten tittel. Bindet er litt avfarget på utsatte steder. Materien ren, men noe brun og en del understrekninger med blyant av navn gjort av Riksarkivar Asgaut Steinnes

Nei, ikke det, historier  1. utg.          139s   Ulven, Tor      1990   Gyldendal, Oslo          Originalt sort helsjirtingbind m grønn skrift og smussomslag. Omslaget svakt smutsig med en liten rift (5mm) øverst på ryggen. Pen.

Samlede dikt  1. utg. 511s   Ulven, Tor      2000   Gyldendal, Oslo          Originalt lysegrått bind m smussomslag. Materien m svært liten brett på 5 blad, forøvrig pen

Krisitin Lavransdatter, Husfrue  1. utg.      (2)497s          Undset, Sigrid            1921   Aschehoug, Kristiania           Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor. Ryggen svakt bleket og ryggen med noen få små svake pletter på bakdekkel, for øvrig bare svært lite avfarget enkelte steder. Materien m bruksspor bak på smusstittelbladet, for øvrig ren. Eiernavn

Forællingen om Viga-Ljot og Vigdis og Sankt Hallvards liv, død og jertegn  1.utg.         (6)228s(1)    Undset, Sigrid            1925   Aschehoug, Oslo            Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Bindet svakt avfarget på utsatte steder. Fordekkel med noen få meget svake pletter. Materien ren

Olav Audunssøn i Hestviken,  I og II i ett bind  1. utg.      362+276s      Undset, Sigrid            1925   Aschehoug, Oslo        Originalt rødt helsjirtingbind m gulldekor. Bindet bare svakt avfarget i hjørner og kapiteler. Materien ren, men en skade (hull) midt på bladet side 93/94. foromslaget medbunnet

Elleve aar  1. utg.       358s   Undset, Sigrid            1934   Aschehoug, Oslo        Originalt blått helsjirtingbind m gulldekor. Bindet bare svakt avfarget i kapiteler, nederst på fordekkel og dekkelhjørner. Materien ren

Røysingfolket, Sjugur Rambern og bøndene   ny utgave   Ded.: signert hilsen  218s(1)          Uppdal, Kristofer      1923   Aschehoug, Kristiania            Originalt omslag. Store rifter i falsene, ryggen svakt plettet og deklene noe frynset i kantene. Materien med svake bruksspor bare på de første bladene.

Dølen,  faksimileutgave  bind 1-4               Vinje, A. O.      1970-73         Noregs boklag, Oslo   Originale hellerretsbind  m brun skrift og smussomslag. Bind 3 m pappkassett.  Omslaget m noen små rifter øverst på de tre andre. Materien pen

Lyset og skyggen,  roman 2. oppl. Ded.: Signert personlig hilsen            216s   Vinsnes, Johan Frederik       1925   Gyldendal, Oslo          Originalt brunt helsjirtingbind m gulldekor.  Bindet bare ubetydelig avfarget, men m litt innbøyde hjørner. Materien ren. exLibris.

Utan hovding, drama i fire akter  !. Utg.  Debut     121s   Vislie, Vetle     1889   Litlere, Bergen           Samtidig halvskinnbind m enkel gulldekor. Bindet noe avfarget på utsatte steder og slitt i et hjørne. Materien m noen svake små brune pletter forrest og bakerst samt noen bruksspor på de første bladene, brett på flyveblad og friblad

Malm  1 utg.  Ded.: Sigert hilsen      234s   Vislie, Vetle     1906   Cammermeyer, Kristiania    Originalt grønt halvsjirtingbind m enkel dekor. Bindet noe avfarget i kapitelene og litt stuket i to hjørner. Materien m noen bruksspor, skjevlest

Digte 1. utg.    (2)308s          Welhaven, Johan S    1839   Dahl, Christiania        Samtidig mørk grønt helsjirtingbind m rik dekor i gull og pregning fra Poppe. Bindet slitt i kapitelene og dekkelhjørnene og rifter øverst og nederst i ytre falser rester av bibliotekslapp øverst på ryggen. Materien sprukket i fremre fals og delvis revnet i bakre. fuktskjold fra nedre del av bakre fals. Bruksspor i fremre og bakre del. Bibliotekstempel

Ewald og de norske Digtere. Fire literairhistoriske Fremstillinger          289s   Welhaven, Johan S    1863   Malling, Christiania   Samtidig lilla halvskinnbind m 4 bind og gulldekor. Ryggen nokså falmet og avskrapet på utsatte steder, litt slitt i hjørnene. Materien ren, men litt brun langs ytterkantene

"Jan van Huysums blomsterstykke. En Buket fra Henr. Wergeland til

Fredrika Bremer.  1. utg."                 Wergeland, Henrik    1840   Guldberg& Dzwonkowski, Kristiania           Samtidig grått sjirtingryggbind uten tittel. Sjirtingen bare lite avfargetet og deklene bare lite påvirket. Materien stedvis med noen svake gulbrune skjolder. Lite eiernavn på tittelbladet

Skabelsen, Mennesket og Messias. Utgitt med innledning og oplysninger av Herman Jæger  (24)592s (27)          Wergeland, Henrik    1921            Steenske, Kristiania  Samtidig solid brunt halvskinnbind m 5 bind og enkel dekor. Knapt noen avfarging. Materien ren med foromslaget medbunnet, dette har imidlertid en større brett