Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Berg Lions Club

Forsiden > Oslo > Berg Lions Club
Nu skal alt bli så meget bedre i Berg Lions Club-Bunkeren

Nu skal alt bli så meget bedre i Berg Lions Club-Bunkeren

Gamle Franz Jäger fra Berlin har gått på hodet ut av bunkeren. Det har blitt frigitt megen ledig plass for nye bokhyller anskaffet av Klenodiebokover-sorteringsmester Odd Bryhn som sammen med Gamle Ørn Harald Eikeland og Falkøye Henning Stene veltet gamle Franz Jäger overende og rullet ham ut på gårdsplassen ved hjelp av stokkeprinsippet. Bøkene som vises i hyllene selges enten til fastpris på Lions-Bokmarkedet 7.- 15. november eller på Falkøyes  www.finn.no salgskanal. Liser over fastprisbøker til Lions-Bokmarkedet arbeides det meget hardt med å ferdigstille fra Klenodiebokoversorteringsmesterens´og Gamle Ørns side.