Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Berg Lions Club

Forsiden > Oslo > Berg Lions Club
«Å skape skattebetalere av elevene» – det er en god målsetning det!

Berg Lions blir vist rundt på Vestre Aker skole av rektor Pia Klint Vesterås - her i den vakre kantinen.

«Å skape skattebetalere av elevene» – det er en god målsetning det!

Berg Lions har snakket med vår gode samarbeidspartner rektor Pia Klint Tveterås på Vestre Aker skole  http://www.vestre-aker.gs.oslo.no/ 

Vestre Aker skole ligger i Ullevål hageby i Oslo i bygningene til erværdige Store Ullevål gård  http://bokmarkedet.webs.com/store-ullevold-g-rd-1905. Skolen er en spesialskole for elever på 8.-10. trinn som trenger mer støtte og tettere oppfølging enn det normalskolen kan gi. Ett av skolens motto er å «skape skattebetalere av elevene så de klarer seg godt senere i livet». Og det greier skolen! 

Rektor blir blank i øynene når hun forteller om hvilken forskjell det er på elevene når de kommer inn med dårlige erfaringer fra vanlig skole ved oppstart i 8 klasse til de forlater Vestre Aker med gode basisferdigheter og erfaring med praktisk arbeid i tiende klasse.

Hvordan får skolen til den enorme endringen? Ved å fokusere på praktisk opplæring og få teoretisk kunnskap bakt inn via det praktiske arbeidet. Elevene deles inn grupper på seks med to lærere tilstede i klassen hele dagen. Eksempelvis har skolen en kantinegruppe med seks elever som drifter kantinen gjennom hele skoleåret. Gruppa står for innkjøp, tilberedning og servering av lunsj en gang i uken. En viktig del er å lære å sette opp budsjett, holde budsjettet, foreta innkjøp og sørge for høyest mulig økonomisk utbytte samtidig som maten blir best mulig. Skolen lager små kremmere ut av skoletrøtte elever!

Aktiv mediagruppe lager skoleavis, trykker opp flyers for skolen og lærer alt om media! I dagens samfunn er dette noe en må ha innblikk i for å klare seg godt.

Sykkelmekanisk gruppe reparerer sykler og har fokus på kunst og håndverk. Gruppa tar i mot sykler som trenger overhaling og de kan ta imot flere sykler. Alle gode naboer kom med sykler som trenger å fikses opp. Det må betales, men selvfølgelig til en korrekt pris! Støtt skolen med å reparere din halvgode sykkel på VAS.

Snekkergjengen hogger ved og selger den, de reparerer gjerder og lager benker og holder de vakre husene i god skikk.

Miljøgruppa er mye ute i skog og mark. Elever som trenger pause fra en annen gruppe kan flytte til miljøgruppa. «Miljø» har tilgang til båt, kano og driver med fiske og er mye på hytta på Rakkeseter. Lunsj tilberedes oftere på åpen ild enn innendørs.

Skolen følger en 30 timers ukeplan og driver etter Opplæringsloven akkurat som andre skoler i Oslo. Skolen har selvfølgelig elevråd, elever sitter i driftsstyret på skolen, elevene deltar på alle nasjonal prøver og Osloprøver og de fleste har de vanlige eksamenene – så VAS er en ordentlig skole. Teorien kommer inn med praksis og ikke ved stillesitting.

Han som skriver dette husker selv tilbake med gru på 1.-9. klasse – han satt vridd mot venstre hele tiden de første seks årene og så ut av vinduet og kjedet livet av seg og ventet på at neste tog som skulle passere – det eneste som hadde element av spenning i seg en hel skoledag. Men dette var lenge siden og det var ikke i Osloskolen og erfaringen nå er mye bedre med egne barns opplevelser i Oslo - især på ungdomstrinnet på Marienlyst skole. Og dette er ikke Pias kommentar men forfatterens egne tanker. 

Vestre Aker skole har 30 elever på permanent basis, samt 6 elever på 12 ukers opphold. Foreldrene søker om opptak og elevene må ha med en anbefaling fra PP-tjenesten for å få lov til å begynne. De viktigste fagene er norsk, engelsk og matematikk – akkurat som andre skoler – men alle temaer kommer inn ved hjelp av praksis. Konkrete temaer først – og når man finner ut at oppgavene ikke kan løses uten teori kommer teorien på banen.    

Under samtalen med rektor Pia Klint Tveterås dukker tanker om Jean-Jacques Rousseaus filosofi opp hos han som tar notater. «Det er i barnet vi finner menneskets sanne vesen, ifølge Rousseau. Barnet er godt, og følgelig skal oppdragelsen ikke kue naturen, men være dens tjener. Barndommen skal heller ikke bare være et middel til voksenlivet, men et mål i seg selv. Barnet må få utvikle sine egne interesser (ut fra dets naturlige nysgjerrighet), dets egen «logikk» og erfare de naturlige grenser i livet. Oppdragerens rolle er rent negativ: Man skal verken rose eller skjenne på barnet, og fremfor alt ikke presse boklig lærdom på det, ettersom dette lærer barnet å leve i andres anseelse.» Etter å ha sett hvor mye vondt standardskolen påfører barn var det en glede å høre om hvordan Vestre Aker skole driver virksomheten sin og faktisk får lov til å drive av Oslo kommune som faktisk driver de andre skolene på en helt annen måte.

VAS har også plass for 12 elever på sitt internat som er åpent mandag-fredag. Noen bor på skolen alle nettene og noen drar hjem noen av nettene. Skolen er åpen til langt på kveld – elevene spiser middag på skolen og det er fritidsaktiviteter som skikjøring om vinteren, svømming på Risenga, formingsaktiviteter og gym fram til 20.30 på kvelden.

Skolen driver sommerleir på Hestholmen i Brevik – seks dager med riktig friluftsliv. Noen somre arrangerer skolen to sommerleirer, med riktig friluftsliv, etter hverandre når mange elever vil delta. Skolen er opptatt av å holde tradisjoner i hevd – Julemiddagen er et høydepunkt, alle elever og ansatte deltar sammen med gang rundt Juletreet. Og 8.-10.- klassingene på VAS synes det er helt naturlig å gå rundt Juletreet!

Vestre Aker skole er en spesialskole, men skolen er en hel og riktig skole! Hele personellet er trygge, pålitelige og forutsigbare rollemodeller for elevene. Hver onsdag har skolen varm lunsj – skolen har Svensk rektor J og alle vi som har bodd noen år i Sverige savner den svenske lunsjtradisjonen med varm mat en gang mellom 12 og 13. Pia tok bort rekesalaten og innførte et sunnere kosthold da hun begynte her for 5 år siden. Pia sier at «hon tycker om att vara här och hon vil stanna til hon pensjonerar seg». «Skolen er en arena å veksa på» som hun sier og hun er «glad varje morgon» hun kommer på jobben.

Vestre Aker skole fungerer også som en kompetanseenhet for Oslo kommune. Pia har ansvar for koordinering av denne. Utadrettet team på 3 skoler: Lønnebakken, Brusetkollen og Vestre Aker samarbeider og gir støtte og veiledning ut til ordinær skole. VAS har også ansvar for undervisning av barn som bor på Oslo krisesenter, samt undervisning av ungdom som er tilknyttet Barnevernets ungdomssenter. Nytt for dette skoleåret er ambulant team der 3 ansatte på kort varsel kan gi støtte og veiledning til Osloskoler som akutt trenger hjelp.

I uka hvor Lions-Bokmarkedet låner gymsalen har elevene på VAS praktisk yrkesorientering og er utplasserte i bedrifter så Berg Lions behøver ikke ha så veldig dårlig samvittighet for bruken av lokalet. Nytt av i år er at vi også får låne den fine Storsalen til auksjonsvirksomheten lørdag 9. november. 

Berg Lions har som alle Lionsklubber over hele verden en sosial målsetning. Vi prøver å gjøre en innsats. Hver eneste krone som kommer inn på Lions-Bokmarkedet går tilbake til noen som trenger pengene mer enn oss selv. Berg Lions kjenner et ideologisk og menneskelig fellesskap med Vestre Aker skole og vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har hatt i mange år og som vi håper vil  fortsette i mange mange år. 

Berg Lions bidrar økonomisk til mange gode lokale formål og vi bidrar ofte også med moderate summer til Vestre Aker skole til gode formål så som innkjøp av kano og lignende. Vi er klare over skolens ønske om å sette opp et drivhus i den fine haven og tenker allerede på muligheten å støtte dette tiltaket.