Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Berg Lions Club

Forsiden > Oslo > Berg Lions Club
Fra Berg Lions lokalmiljø.

Tåsen skole

Fra Berg Lions lokalmiljø.

Den harde kjerne i Berg Lions som drifter  Lions-Bokmarkedet bor i området rundt Bakkehaugen Kirke i Oslo. Det er utrolig hvordan Løvene opp gjennom årene har funnet hverandre. De bor i annethvert hus i de samme gatene. Mange av dem har gått på Tåsen skole eller har sendt barn og barnebarn dit. Ett av medlemmene har familie som har gitt navn til skolen i tidligere tider. Grunnen skolen ligger på ble solgt fra Tåsenfamilen. 
Mer om skolen på:  http://www.tasen.gs.oslo.no/