Campaign 100 er en verdensomspennende innsamling med mål om å styrke frivillig arbeid innen områdene katastrofehjelp, diabetes, syn, barnekreft, miljø og ungdomsarbeid. Alle innsamlede midler går direkte til prosjekter rundt om i verden gjennom vårt internasjonale hjelpefond LCIF.

LCIF Day - Vaffeldagen - lørdag 11. juni 

Lørdag 11 juni 2022 er en viktig merkedag for Lions.

Denne dagen steker medlemmene vafler til inntekt for vårt internasjonale arbeid gjennom Campaign 100 og LCIF. Se etter Lions denne lørdagen der du er og kjøp en deilig vaffel eller to med god samvittighet!


Aktiv

Støtt

Støtt Campaign 100 og LCIF

Når du støtter Campaign 100 er du med på å styrke hjelpeprosjekter over hele verden.

Våre globale satsningsområder er diabetes, miljø, barnekreft, sult, katastrofehjelp og ungdomsarbeid.

OBS. Når du bruker Vipps som betaling i denne donasjonsmodulen, går pengene direkte inn til regnskapsprogrammet. Derfor står det "Effektus" . Vi kan forsikre deg om at det er helt i orden, hele beløpet går til formålet.

Du kan også vippse direkte til Campaign 100: #694647.

Takk for din støtte!

Aktiv

Støtt

Ansvarlig for innsamlingen

Pengene utbetales til:

Lions Norge

Orgnr.: 971 437 391

Se film om våre globale satningsområder

 

Hva er LCIF?

Lions Clubs International Foundation (LCIF) er vårt internasjonale hjelpefond som nettopp har rundet 50 år og har kunnet vise til fantastiske resultater.

For en frisk fortsettelse på de neste 50 år, ble innsamlingsaksjonen "Campaign 100: Empowering Service" lansert i 2018. Dette er den mest ambisiøse satsingen i LCIFs historie med mål om å samle inn 300 millioner dollar innen 30. juni 2022. Kampanjen vil gi Lions mulighet til å betjene mer enn 200 millioner mennesker hvert år.

Tanken bak Campaign 100 er også å kunne møte de viktigste behovene i en verden i endring, ved å utvide Lions sitt engasjement i sine lokalsamfunn, med å rette søkelyset på utvalgte fokusområder.

 

 Dette er Lions globale fokusområder:

Syn

LCIF vil styrke innsatsen for de som lider av synstap, enten ved å forebygge unødvendig blindhet, sørge for medisiner mot smittsomme sykdommer, rette opp synsfeil og på andre måter forbedre livskvaliteten for de som er blinde eller synshemmede.

Ungdom

LCIF vil støtte barn og unge gjennom forbedret tilgang til kvalitetsutdanning, viktige helsetjenester, inkluderende sosiale aktiviteter og fritidsmuligheter. Å styrke sosial og emosjonell kompetanse er viktige elementer innen LCIFs fokus på livsmestring.

Katastrofehjelp

LCIF vil fortsatt engasjere seg i katastrofehjelpsarbeid, og styrke beredskapsarbeidet for å kunne reagere raskt når naturkatastrofer oppstår.

Humanitært arbeid

LCIF vil gi økonomisk støtte og tilby programmer som ivaretar særskilte behov til utsatte grupper som eldre, funksjonshemmede, foreldreløse barn og andre som uforholdsmessig blir påvirket av sosiale og økonomiske faktorer.

Diabetes

LCIFs Campaign 100 vil tilrettelegge for at Lions kan bidra i kampen mot den globale epidemien av diabetes. Det er behov for økt kunnskap og bevissthet om sykdommen i de fleste land. Lions sponser diabetesundersøkelser, informerer om sunn livsstil og setter i gang andre helseinitiativer med mål om å forbedre livskvaliteten for de som lever med denne sykdommen.

Sult

LCIF vil arbeide for en verden der ingen sulter med de ressurser og infrastruktur som er viktige for å kunne løse matmangel over hele verden.

Barnekreft

LCIF vil bidra til å styrke medisinske og sosiale tjenester, øke forventet levealder for barn som lever med kreft, og øke livskvaliteten for dem og deres familier.

Miljø

LCIF vil bidra til å beskytte et sunt miljø i vårt globale samfunn, og generere langsiktig, positiv økologisk innvirkning.

 

En donasjon på 1000 kroner gir fantastiske resultater!

Her er noen eksempler:

• Nødhjelp til fire personer i kjølvannet av en naturkatastrofe

• Vaksine mot meslinger til 100 barn

• Diabetesundersøkelser for 18 utsatte personer

• Tilgang til rent vann for 14 personer

• Hjelpekasser til 14 personer med lav inntekt

• Finansierer to kataraktoperasjoner (grå stær)

 

Hvordan håndterer LCIF dine penger?

Siden 1968 har LCIF finansiert frivillig arbeid gjennom personlige økonomiske gaver fra Lions-medlemmer og allmennheten.

Alle innsamlinger fra Lions Norge som er øremerket Campaign 100 og LCIF føres på en norsk konto som LCIF disponerer.

Hundre prosent av donasjonen din til Lions Clubs International Foundation går deretter til et av følgende to globale fond:

• "Empowering Service Fund", som støtter alle LCIF-områdene.

• "Disaster Relief Fund", øremerket katastrofehjelp.