Gjennom programmet First Lego League møter barn og unge vitenskap, markedsføring og samarbeid på en annerledes måte, og bidrar til at skolen er et morsomt og spennende sted å være. 

Hva er FIRST LEGO League (FLL)?

FIRST LEGO League og FIRST LEGO League Jr. er programmer som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 6-16 år. 

FIRST LEGOLeague Jr. er fra 6-9 år og FIRST LEGOLeague er for 10-16 år.

Gjennom åtte spennende uker får barna/ungdommene oppleve praktisk tilnærming til realfag og teknologi. De får utforske utfordringer fra det virkelige liv og finne innovative løsninger som ingen voksne vet svaret på.

 • De får designe og programmere en LEGO-robot til å løse utfordringer
 • De får markedsføre laget og løsningen sin
 • De får vise frem arbeidet de har lagt ned på en turnering der de også møter andre lag som har arbeidet med samme tema
 • FLL er et fantastisk verktøy for å få barn og unge til å tenke at skole og utdanning ikke må være kjedelig, men derimot spennende og givende.

Hvorfor FLL? 
Barn og unge som faller ut av skolen gjør det av forskjellige grunner.  For noen er skolen kjedelig fordi det er bare teori, andre kjeder seg fordi de ikke forstår poenget med å gå på skole, og for atter andre er ikke undervisningen utfordrende nok. 

FLL er et konsept der de unge får se at vitenskap og teknologi, markedsføring og læring kan være gøy og ikke bare teoretisk. De får oppgaver å bryne seg på innen flere fagfelt og nivåer. De får oppleve at til og med noe så kjedelig som programmering kan være morsomt. Noen er ikke så teknisk interessert, men har talent for salg og markedsføring - eller andre ting. De aller fleste vil kunne utvikle seg der de trives best gjennom FLL.

I tillegg vil dette også motivere elever til å ta teknisk utdanning og bidra til en bærekraftig fremtid for landet gjennom etablering og drift av fremtidens teknologibedrifter.

FLL vil kunne brukes i undervisningen innen alt fra naturfag via matematikk til mer humanistiske fag. Ønsker man å bruke det i språkundervisning. kan  for eksempel eksempel dokumenterer på et annet språk eller at undervisningsmidlene er på det språket de skal lære.  Kun fantasien setter grenser for hvordan FLL kan brukes i skolens undervisning.

FLLs fire komponenter:

 

 • Robotkampen: Lagene kjemper i robotkamper for å oppnå flest mulig poeng. Dette er IKKE roboter som sloss, men to lag på hver sin bane tett ved siden av hverandre som kjemper om å oppnå flest mulig poeng på en gitt tid.  Enkelte oppgaver er samarbeidsoppgaver der lagene kan få ekstra poeng for å utføre oppgaver som krever samarbeid lagene mellom.
 • Teknologi: Lagene bygger Lego roboten og programmerer den til å løse oppgavene på robotbanen i challenge-settet fra årets oppdrag. I tillegg til tekniske løsninger og programmeringsferdigheter vurderes strategi i henhold til hvilke oppgaver de velger å løse, i hvilken rekkefølge og hvor mange de løser i samme konfigurasjon av roboten.
 • Prosjekt: I arbeids-perioden mellom februar og november skal lagene selv definere et problem. De skal forske på problemstillingen og presentere en innovativ (ny eller forbedret) løsning.        
 • Markedsføring: I markedsføringen skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om laget og prosjektet deres.


Kjerneverdier i FLL
Kjerneverdiene er gjennomgående for hele FLL og lagene skal ha disse med seg i hele perioden, samt presentere hvordan de har implementert disse under turneringen.

 • Vi er et lag. 
 • Vi arbeider sammen for å finne løsninger med hjelp fra våre veiledere og mentorer. 
 • Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene - vi lærer sammen.
 • Vi er gode konkurrenter.
 • Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn det å vinne.
 • Vi deler erfaringene våre med andre. 
 • Vi viser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt vi gjør. 
 • Vi har det gøy!
 • Stiftelsene FIRST og FIRST Scandinavia
 • Stiftelsen FIRST er en ideell stiftelse som holder til i USA og som har som formål å fremme barn og unges interesse for utdanning. Stiftelsen FIRST «eier» FLL konseptet.

Stiftelsen FIRST Scandinavia er en norsk ideell stiftelse med formål å fremme interesse for utdanning hos barn og unge i Skandinavia. De drifter/ivaretar FLL og FLL Jr. konseptet i Skandinavia men har ellers ikke noe med FIRST i USA å gjøre. FIRST Scandinavia har hovedkvarter i Bodø og har 14 ansatte.

Hvem kan delta i FLL?

Lagene
Lagene som deltar kommer gjerne fra skoler, fritidsklubber, lag/foreninger med ungdomsgrupper eller en vennegjeng som vil gjøre noe morsomt, lærende og meningsfylt sammen. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i FLL. Lagene kan med fordel være sammensatt av jenter og gutter med forskjellige evner og interesser. Deltakerne i FLL erfarer gjerne at de må bygge på hverandres kunnskap for få best mulig resultat. Laget må ha minst én voksen veileder og vi anbefaler en lag-størrelse på 10-12 deltagere. FLL bør kunne passe godt som en aktivitet for svært mange funksjonshemmede.


Mulige roller i et FLL lag: 

 • Teknologer
 • Programmerere
 • Forskere
 • Utredere
 • Entertainere
 • Kunstnere
 • Teoretikere
 • Prosjektledere
 • Selgere
 • Bloggere
 • Fotografer

 

Aldersgrense
Aldersgrensen er 6-9 år for FLL Jr og 10-16 år for FLL.

En deltager kan ikke fylle 17 år i deltageråret. Dvs.: Fyller du 17 år 31 desember kan du ikke delta det året selv om selve konkurransen er tidligere på året. Fyller du derimot 17 år på 1 januar i året etter kan du delta.

Når og hvor er FLL?
Det avholdes regionale finaler/kamper på over 20 steder i Norge fra Kirkenes i nord til Grimstad i syd i begynnelsen av november.  Vinnerne der går videre til en skandinavisk finale i begynnelsen av desember.  Mange steder avholdes junior FLLs regionale kamper/finaler samtidig som FLL konkurransen.

Årets tema slippes normalt i februar, men selve oppdraget slippes midt i september. 

For Lionsklubber
Hvilke økonomiske konsekvenser vil det ha for en klubb at FLL er en riksaktivitet i Lions? Ingen som helst, bortsett fra en mulighet til å bruke dette i sitt virke om de selv ønsker det. Klubbene mottar en søknad fra FLL-laget og kan selv avgjøre om de vil støtte og med hva, eller hvor mye.         

Hvilke konsekvenser har det for en klubb å aktivere seg innen FLL? Det vil variere med eget ønske. Klubben kan velge å promotere FLL overfor skolene uten å gjøre mer enn det, eller de kan velge å dekke alle lagenes kostnader, eller hva som helst mellom de to ytterpunktene.

Distrikt J har drevet med dette i mange år og har måttet føle seg frem til beste løsning for aktivitet og organisasjon. Frem til nå har individuelle Lionsklubber kontaktet skolene. For de som ønsker å delta har klubben kjøpt inn både startsett og årssett og gitt disse i gave til skolen. Dette har vist seg å ikke være en optimal modell. Nå kjøper distriktet inn startsett og leier dem ut til klubbene som igjen LÅNER dem ut til skolene. Når konkurransen er ferdig, skal settene returneres til Lionsklubben. I distrikt J leveres så settene til Inspiria i Sarpsborg der de oppdaterer og reparerer settene slik at de fremstår som nye året etter. 

Distriktets pådrivergruppe drifter dette tilbudet, og klubbene får leie ett sett for en sesong for 1000 kroner. Leieinntektene går til vedlikehold og til innkjøp av flere sett. Slik vil klubbkostnadene holdes nede på et minimalt nivå, og man unngår lang leveringstid fra produsent ettersom Lions allerede har alt på lager. 

Års-settene som inneholder det enkelte års oppgaver må klubbene fortsatt kjøpe inn fordi disse varierer fra år til år, men det greieste er om også disse bare lånes ut for at det ikke skal være noen tvil om hvilke komponenter som skal tilbakeleveres etter bruk. Når distriktet etter en stund har tilstrekkelig antall startsett kan overskuddet fra utleien benyttes til et fond som finansierer reise til skandinavisk finale for distriktsvinneren(e).                 

Kostnad for FLL deltakelse:
Robot-sett: 5.800 kroner engangs, men i distrikt J kan klubbene leie for 1000. Dette er grunnsettet som inneholder selve roboten, software/programmeringsspråk og andre komponenter rundt roboten.  Prisen vil kunne variere med hvor mye utstyr som skal følge med, men vi pleier å regne ca 5.800 kroner for et startsett.
Års-sett: Dette er robotbanen som varierer fra år til år. Prisen på dette er ca 1.700 kroner.  I Challenge-settet inngår årets spille-matte/bane med alle hinder og så videre som trengs for å delta i robotkampen.
Påmeldingsavgift: 2.300 kroner, Denne er på ca 2.300 kroner og dekker 12 T-skjorter til laget og egne lag-sider på hjernekraft.org.
Robotbord: 2.000 engangs og kan sikkert lages gratis på sløyden
Laptop PC: Her duger ikke stasjonær maskin. Dette har de fleste i dag så det bør ikke bli noe kostnad til dette.  
Historikk
Lions Club Norge vedtok nesten enstemmig under riksmøtet i 2017 å gjøre FIRST LEGO League (FLL) til en riksaktivitet.  Aktiviteten hører inn under under GST (Global Service Team). Programleder for FLL i Lions er Ulf Oppegård fra Lions Club Ås/Nordby.

Tidligere har det hovedsakelig vært Lions i distrikt J som har jobbet med FLL, med Karsten Oskar Jacobsen som primus motor.

Karsten har jobbet iherdig for å promotere FLL i Lions nesten siden FLL kom til Norge i år 2000.  Dette fordi han som lærer i ingeniørfag så hvor dårlig elevene var forberedt. For å motivere elevene til å lære mer på et tidligere tidspunkt, samt å vise de skoletrette at skole kan være gøy og ikke bare bøker som skal pugges, forsto han raskt at FLL er et fantastisk verktøy for begge mål.  I 2010 ble FLL stemt inn som distriktsaktivitet i distrikt J etter at Karsten hadde jobbet i rundt 7 år for å få dette til.  I den anledning ble arbeidsgruppen «Lions pådrivergruppe for utdanning/FLL» etablert. 

I 2017 fikk vi med oss distrikt H der Børre Fjeldstad fra Lions Club Bærums Verk er FLL ansvarlig.  I tillegg etablerte vi kontakt med stiftelsen FIRST Scandinavia med tanke om et samarbeid mellom organisasjonene.

Fremtid
Oppgaven som riksansvarlig er å spre entusiasme og kunnskap om FLL i Lions klubber landet rundt.  Planen er at hvert distrikt skal ha en pådrivergruppe der minst en av medlemmene også sitter i en nasjonal pådrivergruppe.  Håpet er å holde kostnader i forbindelse med organisasjon nede på null i den grad dette lar seg gjøre og vi vil derfor søke å unngå møter der gruppens medlemmer må forflytte seg så sant det er mulig. Tanken er å benytte epost, telefon og virtuelle møter over nett mest mulig. Visjonen er å samordne med "Mitt Valg" slik at de to programmene utfyller hverandre.                                   

Organisasjon
Programleder på riksplan utnevner FLL programledere i hvert distrikt, normalt er dette distriktsleder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid (D-NAC).

Distrikts-programleder skal organisere en pådrivergruppe for utdanning/FLL i distriktet, der han/hun skal være medlem men ikke nødvendigvis leder. Distriktsprogramlederen sitter i den nasjonale pådrivergruppen og er bindeledd mot distriktet.

Hva bidrar Lions til gjennom FIRST LEGO League?

 • Vi kan bidra til at færre elever går lei av skolen og faller utenfor.                 
 • Vi kan bidra til at flere elever ser nytten av å ta utdannelse
 • Vi kan bidra til at elever ser nytten av å samarbeide 
 • FLL passer fantastisk bra sammen med «Mitt Valg» programmet og således være enda en fot inne i skoleverket.
 • Lions vil etter hvert ha en offisiell samarbeidsavtale med FIRST Scandinavia slik at Lions logoen vil være på en del materiell som benyttes i forbindelse med FLL noe som for oss vil si markedsføring/eksponering overfor veldig mange folk, både barn, foreldre og besteforeldre.  Noe som igjen vil være positivt for rekruttering, røde fjær, tulipanaksjoner og så videre. Foreløpig har vi en uformell samarbeids-avtale men vi regner med å formalisere dette etter hvert som klubber i alle distrikter blir aktive. 

Visjon: Å bidra til at færre unge faller utenfor i skolen og at flere funksjonshemmede får interesse for teknologi utdanning.


Kontaktliste for klubbene
Foreløpig er det pådrivergruppa i distrikt 104 J som har fordelt distriktene seg i mellom og støtter distriktsguvernørene i startfasen for å komme i gang.       

Distrikt 104 A1: Karsten Jacobsen (i samarbeid med DG)     
Distrikt 104 B2: Einar Kittelsen (i samarbeid med DG)           
Distrikt 104 C3: Odd Natvik (i samarbeid med DG)                  
Distrikt 104 D4: Ulf Oppegård  (i samarbeid med DG)            
Distrikt 104 E6: Stefan Soos  (i samarbeid med DG)  
Distrikt 104 H:  Børre Fjeldstad             
Distrikt 104 J: Odd Natvik

Lions Norge (MD 104): Ulf Oppegård.                         .                                   

Ønsker du mer informasjon om FLL? Se www.hjernekraft.org eller kontakt MD programleder Ulf Oppegård på ulf@oppegard.com eller mobil: 47489920                               

Linker