Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

LCIF

Forsiden > Vårt arbeid > Internasjonalt arbeid > LCIF > Bestill Melvin Jones Fellowship
Bestill Melvin Jones Fellowship

Bestill Melvin Jones Fellowship

Hvert år formidler Lions Clubs International Foundation (LCIF) flere millioner US-dollar til humanitære hjelpetiltak verden over. 75 prosent av hjelpefondet finansieres av hedersutmerkelsen "Melvin Jones Fellowship Award".

Melvin Jones Fellowship (MJF) er et program som gir klubbene mulighet til å anerkjenne en persons innsats og samtidig bidra med 1.000 USD til Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Hvem kan få tildelt en "Melvin Jones"?

Melvin Jones Fellowship er den høyeste hedersbevisning Lions kan vise en person. La det med en gang være nevnt at det er fullt mulig å «kjøpe» seg et slikt «medlemskap». Vi her i Norge har imidlertid slått fast at Melvin Jones Fellowship er en hedersbevisning.

Hedersutmerkelsen innebærer en innbetaling tilsvarende i USD 1000 i norske kroner til LCIF.

Den som blir hedret med Melvin Jones Fellowship mottar en plakett og en spesiell nål som bevis på «medlemskapet». Det er kun personer, levende eller døde, som kan hedres på denne måten. Firmaer, rederier, institusjoner, osv. kan således ikke bli en Melvin Jones Fellow.

Bestill MJF

Du kan bestille MJF på to måter. Enten via donasjonssiden der du betaler med kredittkort, eller gjennom å sende et søknadsskjema (PDF) og betaler med bankoverføring til en norsk LCIF-konto. 

Lenke til LCI - Make a donation ( engelsk/ svensk)

Lenke til MJF-søknadsskjema (PDF)  Engelsk /  Svensk 

Hjelp til utfylling av søknadskjema (PDF)

I det øverste feltet skriver du navn og kontaktinfo til den personen som fyller ut skjemaet (deg selv)

Purpose of donation/øremerking av formål. Huk av for ønsket formål for innbetalingen

Contribution details. Informasjon om donasjonen.

Donor name: Fyll i navn på giver. Som oftest er det en Lionsklubb som er giver. Fyll da inn navn på klubben og distriktet, samt klubbnummeret som du finner i medlemsregisteret eller i matrikkelen.

Amount of contribution: Fyll i beløpet (1000 US dollar). 

Gift type: Angi betalingsmåte. Vi anbefaler å betale med kredittkort eller via nettbank. 

Hvis du velger å betale inn på konto via nettbank, huk av for "Wire/bank transfer". Så innbetaler du i norske kroner tilsvarende USD 1.000 til USA-kontorets Norgeskonto for innbetalinger av kontingenter og Melvin Jones: 6006.07.41002. Innbetalingen merkes med "MJF fra LC xxxx".

Exchange rates; LCI definerer dollarkurs månedsvis og oversikten finner du her på ressurssenteret. Klikk på Exhange rates, og velg måned for innbetaling.   https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/finance-resources.

Hvis du betaler inn på konto, må du sende med en bekreftelse av innbetalingen med søknaden. Husk derfor å ta en utskrift av innbetalingen og legg den ved søknaden.

Recipient of Recognition: Huk av MJF for om det er første gang vedkommende hedres. PMJF velger du hvis vedkommende er hedret tidligere. Om den som skal hedres er død, huk av for "Memorial Plaque".

Shipping Information. Oppgi hvem som skal motta selve forsendelsen.

Når skjemaet er ferdig utfylt, sender du skjema + bekreftelse på betaling til e-postadressen som står nederst på skjemaet. 

Om Progressiv Melvin Jones Fellowships

Progressiv Melvin Jones Fellowship (PMJF)-programmet er en måte å øke støtten til LCIF. Det er 54 nivåer, et for hver donasjon av USD 1 000 utover det første bidraget. For hvert bidrag på USD 1.000 finnes en unik nål.

Etter å ha bidratt med USD 100.000 blir giverne Humanitære partnere.

For å bestille nåler eller gjøre en PMJF-donasjon, ta kontakt med vår kontaktperson ved hovedkvarterer Frida Wahlgren:  frida.wahlgren@lionsclubs.org. (Du kan skrive på norsk!). Har du mistet nålen kan du bestille ny hos Frida. Prisene avhenger av type nål.

MJF-fakta

  • MJF ble etablert i 1973 og det progressive programmet startet 1986 som et svar på Lions' ønske om å øke sitt engasjement for LCIF.
  • Donasjoner gjennom MJF står for 75 % av stiftelsens årlige inntekter.
  • Det finnes 54 nivåer i det progressive programmet.
  • Det meste av de innsamlede midler til både den første SightFirst-kampanjen og SightFirst II kom gjennom MJF-donasjoner.
  • I november 2018 fantes totalt over 414 000 MJF'ere
  • Alle MJF'ere innviteres til en årlig lunsj (må kjøpe billett på forhånd) som holdes under Lions International Convention.
  • Navn på alle Melvin Jones Fellows vises på en datamaskin i LCIF-rommet på det internasjonale hovedkontoret i Oak Brook, USA.