Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Lions Tulipanpris

Om Lions Tulipanpris

Om Lions Tulipanpris

Lions Tulipanpris er en anerkjennelse for et spesielt engasjement for barn og unge. Den deles ut i forbindelse med Lions Riksmøte i mai hvert år. Prisen består av 50.000 kroner og et prissymbol.

Mottakere av Lions Tulipanpris de siste årene er

Hassem Hilani Ghasemi (2016)

Bjørn Kollmannskog (2015)

Liebe Riber-Mohn (2014)

Gro Talsethagen (2013)

Frode Tafjord / Camilla Tafjord Stiftelse (2012)

Kjetil Villa (2011)

Eddie Eidsvåg/Pøbelprosjektet (2010).

Statutter for Lions Tulipanpris

1. Lions Tulipanpris er en pris som skal samle og vise medlemmer og omverden hva Lions arbeider med for og blant ungdom.

2. Organisasjonens medlemmer og klubber har forslagsrett til kandidater.

3. Kandidatene må oppfylle ”kravene” som ligger i tankegangen bak der er mitt valg.

  • å hjelpe dem til å ta ansvar
  • å fatte beslutninger
  • å kommunisere og arbeide sammen
  • å bli kjent med seg selv og øke egen selvtillit
  • å stå sammen mot vold
  • å sette seg mål
  • å ta vare på hverandre

4. Det oppnevnes hvert år en jury av Guvernørrådet i samsvar med retningslinjene, som godkjennes av Guvernørrådet.

Forslag sendes på e-post innen 1. mars til leder for forebyggende arbeid mot rusmisbruk (MD NAC).