Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Vil du bli MD-ITC for Lions Norge?
Vil du bli MD-ITC for Lions Norge?

Photo by  Lucian Alexe on  Unsplash

Vil du bli MD-ITC for Lions Norge?

MD-ITC er forkortelse for nasjonal leder for IT-arbeid. 

MD ITC skal støtte distriktenes ITC med videreutvikling av distriktets hjemmeside.

MD-ITC er med-administrator for Office 365 og StyreWeb

Informere og motivere klubbene til å delta i bruk av hjemmesidene og oppdatere medlemsregisteret.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Ansvar og myndighet:

 • er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet (GR) med Guvernørrådets leder (GRL) som nærmeste overordnede.
 • skal ha et nært samarbeid med distriktenes ledere for IT (ITC) og være en veileder og inspirasjonskilde for disse.
 • skal være behjelpelig overfor sekretariatet i alle saker og med oppgaver innen sitt arbeidsområde.
 • er pålagt å holde seg orientert om det som er nødvendig for å kunne utføre sitt verv.
 • på bakgrunn av MDs handlingsplan og samtaler med GRL utarbeide MDs handlingsplan for informasjonsteknologi for godkjenning på RM
 • holde GRL orientert om alle aktuelle saker som angår informasjonsteknologi.
 • skal gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen for MD 104 og vedtak gjort av RM eller GR.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektarbeid /lederarbeid
 • Har vært distrikts ITC eller kan vise til annen relevant kompetanse innenfor IT
 • God på kommunikasjon skriftlig og muntlig
 • Motivator

Tiltredelse 1. juli 2020. Vervet MD-ITC er treårig med mulighet til forlengelse. 

Som person er du strukturert, ryddig, tydelig og motiverende.

Har du spørsmål til stillingen, vennligst ta kontakt med generalsekretær Hroar Thorsen 90165787 / hroar.thorsen@lions.no

Søknad og Lions CV sendes til Lions Norge på e-post post@lions.no innen 18.11.2019 Merk MD-ITC