Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Verv som skal velges på Riksmøtet 2020
Verv som skal velges på Riksmøtet 2020

Verv som skal velges på Riksmøtet 2020

Valgkomiteen ber om forslag til følgende verv som skal velges på Lions Norges Riksmøte 2020 på Gardermoen.

Valgkomiteen ber om forslag til følgende verv som skal velges på Lions Norges Riksmøte 2020 på Gardermoen

Frist for forslag på kandidater er 1. februar 2020.

Guvernørrådsleder 2022/2023 (AGRL 2)

Klubber og Distriktsråd kan foreslå kandidater til AGRL 2. Guvernørrådet (GR) kan også foreslå ett av sine medlemmer som kandidat til AGRL 2. AGRL 2 kan ha andre tillitsverv i Lions Norge (MD 104). Kandidater til AGRL 2 må ha vært Distriktsguvernør eller VDG 1 eller VDG 2 når kandidaturet fremmes.

 • AGRL 2 møter i Guvernørråd
 • AGRL 2 er stedfortreder for AGRL 1
 • AGRL 2 skal delta i opplæring av VDG 2 gruppen

Ett medlem av Lovkomiteen (LK)

 • LK består av 3 medlemmer hvorav en skal være jurist
 • LK er kun ansvarlig ovenfor Riksmøtet (RM), men rapporterer mellom RM til GR.
 • Lederen av LK skal være kjent med lovverkene til MD 104 og LCI. Lederen av LK skal ha vært Distriktsguvernør.
 • LK medlemmer har en funksjonstid på 3 år. Ett medlem trer ut hvert år. Medlemmene kan gjenvelges en gang. Komiteen konstituerer seg selv.
 • LK har ansvaret for at Lions lover til enhver tid er oppdatert og i overenstemmelse med det internasjonale lovverket.

Ett medlem av Kontrollkomiteen (KK)

 • MD 104 skal ha en KK som er valgt og underlagt Riksmøte
 • KK er Lions Norges kontrollorgan, og skal føre kontroll med MD 104s styrende organer og den daglige ledelse
 • KK skal ved utvalgskontroll kontrollere organisering og gjennomføring av vedtak fattet i GR og RM, herunder bevilgninger blir gjennomført/ benyttet som forutsatt. På samme måte skal komiteen kontrollere at aktiviteter og tiltak er forankret i vedtak
 • KK er uavhengig av revisor, men skal utøve sin funksjon i samarbeid med RM valgt revisor
 • KK er selvstendig i forhold til alle ledd i organisasjonen inkludert Guvernørråd
 • KK skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Alle har 3 års funksjonstid og ett av de faste medlemmene går ut av KK hvert år. Ett medlem kan maksimalt ha 6 års sammenhengende funksjonstid.
 • Som medlem/varamedlem kan ikke velges personer som er tilsatt i administrasjonen eller har sentrale verv i organisasjonen inneværende år, eller har hatt slik funksjon eller verv de siste 3 år.

Valgkomiteen håper på mange forslag på kandidater slik at delegater fra klubbene på Riksmøtet er med og bestemmer Lions Norges ledelse og fremtid.

Forslag sendes på e-post til valg@lions.no innen 1 februar 2020.

Dersom du trenger mer informasjon eller har spørsmål, kan valgkomiteen kontaktes på telefon: 953 00 316.