Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2018
Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2018

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2018

NAV inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2018. Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter eller aktiviteter.

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom skal bidra til å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom. Søknadsfristen er 12. desember 2017.

Prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Alle organisasjoner og stiftelser som er registrert i Frivillighetsregisteret kan nå søke om tilskudd til prosjekter og aktiviteter som er rettet mot fattigdom og sosial ekskludering.

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Les  mer i utlysningen.

Driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Frivillige organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering til å søke om tilskudd til drift for 2018.

Målet med ordningen er å gi økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering og er representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Les  mer i utlysningen.