Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Registeret MyLCI fungerer igjen
Registeret MyLCI fungerer igjen

Image by  Willi Heidelbach from  Pixabay 

Registeret MyLCI fungerer igjen

Nå synkroniserer medlemsregisteret vårt med det internasjonale igjen. 

Overføring av data går fra flere medlemsland til hovedregisteret MYLCI via en link som kalles EMMR.

Rettelsen kom på plass på kvelden 19 august, og testene tyder på at endringer og oppdateringer blir overført.

Verv for 2020-2021

Perioden der EMMR har vært ute av drift sammenfalt med perioden da mange tillitsvalgte for Lionsåret 2020-2021 ble registrert. Disse må derfor overføres nå. Denne overføringen gjøres sentralt. I testingen har vi oppdaget at overføring går bra på noen klubber, men ikke alle. Vi jobber med å finne årsaken til disse avvikene. 

Klubber som ikke har lagt inn styre, bes gjøre dette asap.