Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Ny rutine for økonomisk støtte til våre prosjekter
Ny rutine for økonomisk støtte til våre prosjekter

Photo by  Ross Findon on  Unsplash

Ny rutine for økonomisk støtte til våre prosjekter

Hver høst har klubbene mottatt en felles "huskeliste" med betalingsinformasjon og prosjekter som riksmøtet ber klubbene om støtte til. Nå får klubben sin egen huskeliste.

Den viktigste endringen er at vi ikke lenger vil sende ut en felles huskeliste med fakturalignende blanketter. All informasjon blir nå samlet i en huskeliste som lages for den enkelte klubb. Denne blir automatisk opprettet og sendt fra regnskaps-portalen Styreweb til klubbkassereren.

Klubbens huskeliste blir sendt når den er klar. 

Huskelisten er delt i tre avsnitt:

  1. Første del viser prosjekter der riksmøtet har gjort vedtak som forplikter klubbene til å delta. Klubbenes støtte er avgjørende for at prosjektene kan gjennomføres etter planene.
  2. Annet avsnitt viser de prosjektene der riksmøtet ønsker at klubbene deltar etter økonomisk evne.
  3. I tredje avsnitt vises prosjekter som klubbene kan støtte ved direkte innbetalinger.

Alle prosjektene er beskrevet med et eget "info-ark" som du kan laste ned og eventuelt skrive ut. Les dem her:  http://lions.no/Medlemssenter/Klubbhaandbok/Klubbstyre/Kasserer/Innbetaling-til-prosjekter-2019-2020

Klubbens KID-nummer

En annen ny ting er at vi nå vil bruke KID-nummer på aktivitetskontoene.

Når du skal betale, velg konto for de prosjektene dere vil støtte, og bruk KID-nummeret.

For å gjøre det tydelig – det er valg av konto som styrer hva dere støtter. Bruk av KID-nummeret forteller hvem som støtter prosjektet. For kontoer der KID ikke er angitt, skriv klubbens navn i tekstfeltet i nettbanken.

Om dere ønsker mer informasjon, bistår Otto Brødholt på Lionskontoret gjerne. Skriv til ham på e-post Regnskap@lions.no

Han er også behjelpelig om klubbens kasserer ikke har mottatt klubbens huskeliste.