Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Nå kan du påvirke strategiske valg for LCIs fremtid
Nå kan du påvirke strategiske valg for LCIs fremtid

Nå kan du påvirke strategiske valg for LCIs fremtid

Delta i spørreundersøkelsen som er sendt til alle medlemmer med registrerte mailadresser – ca. 500.000 Lions og Leos – og fortell hva du mener. Svarfrist er 4. februar.

Har du allerede svart på undersøkelsen, kan du se bort fra denne oppfordringen.

Som dere vet fyller vi 100 år i 2017. Vi har satt oss som mål i kampanjen frem mot denne markeringen, at vi skal ha registrert aktiviteter som gjør en positiv forskjell i livene til 100 millioner mennesker i verden. Og vi er godt på vei.

I skrivende stund har vi passert 60 millioner, men bare en drøy tredel av klubbene registrerer sine aktiviteter. Som dere vet måler vi tiltak innenfor fire områder: Syn, helse, miljø og barn/unge. I samme periode – frem til vår store markering ved Convention i Chicago 2017 (håper mange blir med dit på festen!) – skal vi utvikle en ny global strategi. Hovedmålet er satt: Vi skal i 2020 ha et aktivitetsnivå som innebærer at vi forbedrer livsgrunnlaget for 200 millioner mennesker i verden pr år.

Det internasjonale styret har behandlet hovedmålet og rammene for strategien som har fire fokusområder: Utvikle nye og bedre servicetjenester «produkter» - forbedre synlighet/gjenkjennelse – forbedre organisasjonens effektivitet og kvalitet – øke verdien av å være medlem.

I styremøtet i LCI i juni 2016 skal vi beslutte hva som skal være vår(e) internasjonal(e) kjernesak(er). Skal det være ett eller flere av de fire områdene vi måler frem mot hundreårsjubileet, eller skal det være noe annet? Skal det være øyehelse fortsatt? 

En ting er sikkert, dette er viktige valg. Vi må finne en strategi og gjøre valg på flere områder, slik at kommende generasjoner ønsker å slutte seg til verdens største humanitære medlemsorganisasjon. I skrivende stund går det ut en spørreundersøkelse til alle Lionsmedlemmer i verden med registrerte mailadresser – ca. 500.000 Lions og Leos – hvor du kan fortelle hva du mener.

Som leder av prosjektteamet i LCI Forward håper jeg du tar deg tid til dette. Det er viktig. Lykke til!