Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Lions fikk 470 000 kroner fra Extrastiftelsen
Lions fikk 470 000 kroner fra Extrastiftelsen

Lions fikk 470 000 kroner fra Extrastiftelsen

Under Extra-tildelingen 24. november i Oslo offentliggjorde Extrastiftelsen sin støtte til to av Lions Norges søknader for 2016.

Fysioterapi + klovneri=motivasjon²

Dette prosjektet foregår i Bergen og er et tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapauter og klover. Bak søknaden står stiftelsen Barnas Fysioterapisenter og stiftelsen Helseklovner. Prosjektets mål er å fremme aktivitet hos barn med funksjonsnedsettelse.

Barn med omfattende funksjonsnedsettelse har behov for livslang oppfølging fra ulike yrkesgruppper. Barna har ofte liten egenaktivitet og trenger hjelp til å skap bevegelse og motorisek sanseopplevelser, noe som kan oppleves som utfordrende for både behandler og barnet selv. Prosjektet håper at fysioteraputene sammen med klovner kan gi barna bedre motivasjon til å yte sitt ypperste.

Prosjektet er 2-årig med oppstart i janiuar 2016 og ferdigstillelse desember 2017. Målgruppen er barn 0-14 år med funksjonsnedsettelser og deres omsorgspersoner (foreldre, assistent, lærere, pegagog etc). Treningen vil foregå i grupper, to ganger i uken i seks uker.

Totalt budsjett 362 000 kroner. Tilskudd fra extrastiftelsen: 362 000 kroner.

Aktivitet og livslyst - utandørs aktivitet

Dette er et forebyggende prosjekt i Fjaler i Sogn og fjordane. Bak søknaden står Lions Club Fjalir, Fjaler kommune og prosjektet "Frisk i Fjaler".

Prosjektet har som mål å skape en utendørs hage for eldre i kommunen med familie. Det legges vekt på å aktivisere eldre utendørs og skape et møtested for alle generasjoner.

Prosjektet er to-årig og startet 1. april 2015 og forventes avsluttet 1. oktober 2016. Alder på hovedmålgruppa er 75 +.

Totalt budsjett 235 000. Tilskudd fra Extastiftelsen: 115 000 kroner.

Extrastiftelsen ga i år ut hele 235 millioner kroner fordelt på 544 prosjekter. Se listen over alle som har fått støtte her

Gullegget gikk til Redd Barna for sitt prosjekt "Avdekking av vold og seksuelle overgrep". Les mer om gullegget her

Søk om støtte

Man kan søke om støtte for 2017 fra 1. april. 2016.