Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Lov og arbeidsordning Lions Norge

Forsiden > Medlemssenter > Lov og arbeidsordning Lions Norge

Oversikt over lover, regler og arbeidsordninger for Lions Norge.

07.3 Vedtekter Lions førerhundskole

07.5 Reglement Tulipanaksjon

07.7 Retningslinjer Aid in Meeting

08.1 Retningslinjer Lionskrystallen

Oppdatert august 2016.

08.2 Statutter Lions Tulipanpris

08.3 Vedtekter Lions ungdomspris

08.4 Retn.linjer riksmøtesøkere

08.5 Godtgjorelse for tillitsvalgte

08.5.1 Reiseregning for tillitsvalgte

Oppdatert august 2019.

08.6 Representasjon Nordiske riksmoeter

08.7 Statutter klubbenes infopris

08.8 Statutter for Lionsfakkelen

Statuttene for Lionsfakkelen ble godkjent på guvernørrådsmøtet 6.ju...

09.1.1 NSR Arbeidsordning

09.2 Europa Forum Rev. Rules of Procedure

10.1 Regler for Valgkomiteen

10.3 Regler for Conventionreisekomiteen

10.4 Regler for Lotterikomiteen

10.6 Regler for IR-komiteer