Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbutvikling

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbutvikling

Håndbok i kreative prosesser

Arbeidsbok for klubbmedlemmer

Klubbfornyelse - et case studie

Syretest inkl resultater

Lions fadderplakat

Lions Klubbmiljøplakat

Hvordan skape en god og livskraftig klubb?

Forslag til klubblover eller vedtekter

Denne reviderte utgaven av forslag til klubblover ble godkjent av g...

Etablere filialklubb

Det er nå anledning for en lionsklubb til å starte en eller flere filialklubber.

Etablere ny klubb

Distriktsguvernøren er ansvarlig for stifting av nye klubber innen sitt distrikt. Distriktsguvern...

Legge ned klubb

Her finner du prosedyre og skjema som skal benyttes nå en klubb skal opphøre/settes i status quo....

Utmerkelser

Informasjon om ulike utmerkelser for president og medlemmer.