Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Forsidenyheter - ikke lenger i bruk

Aid in Meeting

Aid in Meeting

AIM (Aid in Meeting) er et bistands- og kulturutvekslingsprogram for medlemmer av studentklubber og andre unge medlemmer i Lions Norge.

AIM samarbeider med flere aktører og prosjekter i Uganda og Zambia, hvor en årlig studentdelegasjon tilbys en én måneds feltopphold i juni/juli som del av sitt prosjektarbeid.

Årets AiM-delegasjon består av 10 medlemmer fra studentklubbene i Bergen og Trondheim (LCBS og LCTS).

Følg studentene på reise i Uganda og Zambia!