Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Verdens synsdag 8. oktober
Verdens synsdag 8. oktober

Verdens synsdag 8. oktober

Verdens synsdag markeres hvert år den andre torsdagen i oktober verden over. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) står bak dagen, og har som mål at vi innen 2020 skal ha fjernet hovedårsakene til synsvansker som kunne vært unngått – "Vision 2020: the Right to Sight".

WHO anslår at 80% av verdens blindhet kunne vært unngått.

Unødvendig blindhet er definert som blindhet som enten kunne vært behandlet eller forebygget gjennom kjente tiltak med lave kostnader.

◊ Les mer om "Vision 2020: the Right to Sight".

Lions' internasjonale synsprogrammer

Lions Clubs International har siden starten i 1917 hatt synssaken høyt prioritert, og er en partner i "Vision 2020". Gjennom vår hjelpeorganisasjon Lions Clubs International Foundation (LCIF) finansieres synsprosjekter over hele verden. Lions' prosjekter er tilpasset lokale behov – det kan være å gjennomføre synsundersøkelser, å etablere øyeklinikker og mobile klinikker, innsamling av briller, støtte til opplæring av helsepersonell eller informasjonskampanjer. I noen deler av verden er det egne programmer rettet mot barn med synshemming, Sight for Kids.

◊ Les mer om LCIF og Sight First

◊ Les mer om Sight For Kids

Norske Lions' synsprogrammer

Lions i Norge har to programmer for synshemmede.

Lions Førehundskole og Mobilitetssenter

Skolen er Norges første førerhundskole og ligger på St.Hanshaugen i Oslo. Her utdannes 12 førerhunder i året. Synshemmede får ikke bare en hund som kan gi dem et mer aktivt liv, de får også opplæring og oppfølging der de bor. Skolen har i tillegg et valpeprogram der frivillige familier bidrar med passe på valpen og sosialiserer den gjennom sitt første leveår.

◊ Les mer om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter

Lions Norges øyehelseprosjekter i Malawi og Zambia

Dette programmet gjennomføres i samarbeid med lokale helsemyndighetene og støttes økonomisk av Norad. Gjennom Lions Aid Norway sørger vi for at befolkningen får bedre tilgang til øyehelsetjenester. Programmet består av fire hovedkomponenter:

  • Øyehelsetjenester: Undersøkelser og behandling.
  • Infrastruktur: Vi bygger øyeklinikker og skaffer instrumenter og utstyr.
  • Opplæring. Vi utdanner øyeleger, spesialsykepleiere og helsearbeidere i landsbyene.
  • Informasjon. Vi gjennomfører kampanjer for å bevisstgjøre befolkningen hvordan man kan få hjelp.

Se film fra øyehelseprosjektet i Zambia:

◊ Følg Lions Aid Norway Zambia på facebook

◊ Les mer om Lions Norges øyehelseprosjekter