Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Over 5 mill i momskompensasjon
Over 5 mill i momskompensasjon

Over 5 mill i momskompensasjon

Lions Norge søker på vegne av sentralleddet, distrikter og klubber og fikk totalt 5.027.388 kroner for regnskapsåret 2013-2014. Det er klubbene som får den desidert største potten.

Kulturdepartementet deler ut totalt 1,22 milliarder i momskompensasjon til 20.000 lag og foreninger for regnskapsåret 2013-2014.

Lions har hatt 23 flere søknader sammenliknet med i fjor. Totalsummen var da 4 833 634 kroner. Avkortingen ligger på det samme nivået som i fjor.

Drysser over landet

Klubbene, distriktene og Lions sentralt har totalt fått en momsrefusjon på kr. 5.027.388. Men det er Lionsklubbene rundt om i landet som får mest utbetalt.

  • Klubbene 4 424 571 kroner
  • Distriktene 110 660 kroner
  • Lions sentralt 492 156 kroner

Totalt var det 319 klubber og 6 distrikter som deltok i ordningen ved å sende inn skjema til Lions sentralt.

Utbetalingen skjer i uke 2 2016.

Søk for regnskapsåret 2014-2015

For å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2014-2015 må du sende inn søknad innen 30.6.2016. Skjema for rapportering blir publisert og sendt til klubbene så raskt dette er klart.

Her finner du instruks for å søke om momskompensasjon