Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Ny krisepakke for frivilligheten - søk nå!
Ny krisepakke for frivilligheten - søk nå!

Ny krisepakke for frivilligheten - søk nå!

Nå kan klubbene søke om kompensasjon som følge av COVID-19. Dette må Lionsklubbene selv registrere. Søknadsfristen er satt til 15. september.

Lionsklubbene fikk tidligere i år en invitasjon til å delta i en kartlegging av tap grunnet korona. I den runden meldte Lions Norge inn en sum for alle klubbene og Lions Norge.

Nå har Kulturdepartementet vedtatt en ny ordning for inntektstap for frivillig sektor i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Ordningen dekker tapte inntekter i perioden 12. mars til 31. august. Søknadsfristen er satt til 15. september.

Organisasjonen må ha hatt et tap på minimum 25.000 kroner for å kunne søke om kompensasjon.  Ordningen er for frivillig sektor og med det mener Kulturdepartementet virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Hvor mye kan dere få kompensert?  

Ordningen dekker 70 % av tapte inntekter. 

Hvilke aktiviteter dekkes?

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarkeder, bokmarkeder, kunstutstillinger eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra andre spesifiserte aktiviteter i perioden (f.eks museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Med arrangement forstås tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. 

Med annen spesifisert aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden, for eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler.  

Send inn søknad

Først må du svare på noen spørsmål for å avklare om organisasjonen er kvalifisert til å søke:

https://lottstift.no/krisepakke-2-skjema-kvalifisering/ 

Søknaden sendes inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet elektronisk. Det er en fortløpende maskinell behandling av søknadene. Merk at det er ulike krav til dokumentasjon og lagring av dokumentasjon som avgjøres av hvor stort søknadsbeløpet er. 

Obs, søknadsfristen er 15. september.

Her finner du mer informasjon:

https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/

Registrering i Frivillighetsregisteret 

På det tidspunktet som søknaden sendes inn må klubben være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er fortsatt mulig å gjøre dette.

Registrering skjer ved bruk av samordnet registermelding. Til registrering må styret være oppdatert i enhetsregisteret og gjeldende vedtekter må sendes inn. Organisasjonen kan velge om de skal registrere årsregnskapet i frivillighetsregisteret. Som en del av registreringen må organisasjonen velge inntil 3 aktivitetsområder for virksomheten (ICNPO-kategorier).  

 For mer informasjon om registrering se  https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/.