Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Ny daglig leder for Mitt Valg
Ny daglig leder for Mitt Valg

Ny daglig leder for Mitt Valg

Stig Reinholt Jensen er ansatt som ny daglig leder av Stiftelsen Det er mitt valg.

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Programmet drives av Stiftelsen Det er mitt valg som er en del av Lions Norge.

Stig starter 1. januar og det blir et par måneder overlapp med nåværende daglig leder Ivar Tollefsrud som går av med pensjon.

Av utdanning er han førskolelærer med videreutdanning i Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS) samt master i pedagogikk fra Universitetet i Agder.

Stig har arbeidserfaring fra ulike pedagogiske virksomheter. Han har jobbet fem år i barnehage og 15 år i skoleverket. Fra 1996 til 2010 jobbet han ved Holviga skole i Grimstad, med unntak av to år da han var ansatt ved Den norske skolen i London. Han har også jobbet som leder i skolefritidsordning (SFO) og vært undervisningsinspektør (fagleder). De siste fem og et halvt årene har han jobbet som kursinstruktør i MITT VALG. I løpet av disse årene har Stig holdt nærmere 300 kurs for barnehage- og skoleansatte i hele landet.

I løpet av tiden i skoleverket og de siste fem årene som kursholder har han opparbeidet seg en høy kompetanse i formidlingsevne. Han har mye kunnskap om stiftelsen og hvordan denne drives, og har god kontakt med lokale Lionsklubber rundt omkring i landet. Han ser frem til et videre godt samarbeid med alle i Lions, både sentralt og ute i lokalmiljøene.

Stigs masteroppgave knytter seg direkte til MITT VALG, der tematikken omhandler elevers egen vurdering av sin sosiale kompetanse.

Stig er utadvendt som person og har lett for å komme i kontakt med nye mennesker. Han er musikkinteressert, og han synger og spiller både gitar og bass. Han har erfaring fra å spille i band, barneteater, herrekor, trubadurvirksomhet m.m. Blant ulike kreative prosjekter har han skrevet to lydbøker for barn, laget to sanghefter med CD for MITT VALG, samt at han er medforfatter av MITT VALGs foreldrebok "De viktige årene".