Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Går sammen om brønnprosjekt i Zambia
Går sammen om brønnprosjekt i Zambia

Fra venstre; Lions’ landssjef i Zambia Nicholas Mutale, president i Lions Club Heggedal Jan-Erik Ruud, medlem av Lions Asker Sven O. Hegstad, sekretær Tove Annexstad i Lions Club Asker/Røyrin og Hans-Erik Grimsrud, soneleder for Asker-klubbene.

Går sammen om brønnprosjekt i Zambia

Lionsklubbene i Asker har bevilget 225 000 kroner til brønnprosjektet vårt i Zambia.

Lions Norges øyehelseprosjekt i Zambia har som mål å bekjempe unødvendig blindhet. Det innebærer investeringer i infrastruktur slik som øyeklinikker og mobile klinikker, utdannelse av helsepersonell og folkeopplysning. Prosjektet startet opp i 2011 og har i løpet av fire år gitt en million mennesker i den vestre delen av Zambia tilgang til gratis øyehelsetjenester og tusenvis har allerede fått behandling.

Det er et enormt behov for rent drikkevann i Zambia. Tilgang til rent vann er en forutsetning for å kunne forebygge mot en rekke type sykdommer, også øyesykdommen Trakom, en svært smertefull infeksjon som kan føre til blindhet. Med god hygiene unngår man dette.

Oppgaven med å hente vann blir gjerne pålagt jentene, og mange barn bruker mye tid og krefter på dette ettersom vannkilden ofte ligger flere kilometer fra landsbyen. Når en landsby får en brønn, ser man at flere jenter møter opp på skolen og kvinner får mer tid til inntektsbringende arbeid.

Arbeid og utstyr som trengs for å opprette en brønn koster 50.000 kroner.

– Dette er det største prosjektet  Lions-klubbene i Asker kommune har gjennomført i fellesskap. Det ligger vesentlige effektivitetsgevinster i å samarbeide om slike internasjonale prosjekt, og vi ønsker å stimulere til dette, sier Sven O. Hegstad, medlem Lions Asker og leder for innsamlingsprosjektet.

Pengene ble nylig overrakt Nicholas Mutale, Lions’ landssjef i Zambia. Han organiserer brønnbyggingen lokalt. Disse Lions-klubbene har hver bevilget 25.000 kroner: Asker, Nesbru, Billingstad/Hvalstad, Borgen, Nesøya, Heggedal og Asker/Røyrin. I tillegg har en privatperson gitt 50.000 kroner. Lions Club Blakstad tilhører samme sone, men kunne ikke bidra til dette prosjektet ettersom de har et eget prosjekt i Etiopia.

Brønnene forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Vil du kjøpe en brønn i Zambia?

Alle kan gi rent vann til en landsby gjennom Lions.

Ta kontakt med Ole Ramslo Traasdahl: ole.traa@gmail.com