Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > FNs bærekraftsmål vedtas
FNs bærekraftsmål vedtas

FNs bærekraftsmål vedtas

Den 25. september signerer alle FNs 193 medlemsland 17 nye mål for bærekraftig utvikling. Dette skjer på FNs generalforsamling i New York.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med 17 mål og 169 delmål skal bærekraftsmålene fungere som en felles global retning for prioritert innsats de neste 15 årene.

Her er en kort, informativ film om bærekraftsmålene:

Også norske politikere uttaler seg om bærekraftsmålene:

- Dette er en unik mulighet, som vil kreve politisk vilje og politisk handling, hvis bærekraftsmålene skal kunne gi de resultatene vi forventer, sier Trygve Ølfarnes, nestleder av UNDPs nordiske representasjonskontor

Bærekraftsmålene bygger videre på tusenårsmålene, som har gitt gode resultater, men er mer ambisiøse og favner bredere. Bærekraftsmålene skal gi verden en vekst som tar hensyn til sosiale forhold, økonomi og klima og miljø for fremtidige generasjoner.

- Langsiktig arbeid er derfor helt avgjørende for å nå disse målene. Da må vi starte med barna. Barn er bærekraft. De bærer i seg kraften til å forandre fremtiden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF.

FNs nye bærekraftsmål skal gjelde for alle verdens land, inkludert Norge. Det betyr at bærekraftsmålene får betydning for norsk politikk.

- Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk. l, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

Lions Clubs International er den største serviceorganisasjonen i verden og har samarbeidet med FN siden 1946. Bærekraft blir et stadig viktigere kriterie for vårt humanitære arbeid i lokalsamfunn verden over.

Lions Norges bistandsprosjekter har fokus på å etablere et tilgjengelig øyehelsetilbud, å bedre utdanning og bidra til at flere får bedre tilgang på rent vann i Malawi og Zambia. -Vi må begrense prosjektperioden til maks 5 år, sier Ingebrigt Mollan, utenlandssjef i Lions Norge. I tillegg må vi ved oppstart av nye prosjekter, kreve at mottagerlandene følger opp med budsjetter på minimum 75 prosent av det som prosjektet hadde med Lions-støtte.

- Å ha felles globale mål er inspirerende for vårt arbeid, sier generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Dette er en av de mest inkluderende prosessene i verden i dag. Om 4 år skal Norge rapportere på måloppnåelse. Håper vi får den verden vi ønsker oss i 2030!