Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Bidra til gjenoppbygging av Beirut gjennom Lions
Bidra til gjenoppbygging av Beirut gjennom Lions

Lions og Leo i Libanon er i gang med å renovere ødelagte hjem i Beirut. Målet er at 3000 familier kan flytte hjem #back_home.

Bidra til gjenoppbygging av Beirut gjennom Lions

Over 400.000 kroner er per 14. september innbetalt til prosjektet #back_home som vil reparere hjemmene til 3000 familier.

I dagene etter eksplosjonen tirsdag 4. august har frivillige fra hele landet strømmet til Beirut for hjelpe til. Behovet var enormt, både til nødhjelp og til langsiktig gjenoppbygging. Flere land og hjelpeorganisasjoner bevilget raskt penger for å hjelpe innbyggerne.

Libanon er preget av mange års politisk ustabilitet, stadig økende fattigdom og det rapporteres om utstrakt korrupsjon. Derfor oppfordrer mange om å gi gjennom hjelpeorganisasjoner.

Prosjekt #back_home

Etter eksplosjonen ble det anslått at 300.000 mennesker i Libanons hovedstad ble hjemløse.

Lions og Leo i Libanon har satt seg som mål å gjenoppbygge hjemmene til 3000 familier. Prosjektet heter#back_home. Dette ønsker de å få gjort innen den kalde vinteren kommer. Derfor trenger de vår hjelp nå.

Lions i Norge har hatt flere prosjekter i Libanon. Gjennom prosjektet "De glemte barna" har syriske flyktninger i Bekaadalen fått hjelp til skolegang og medisinsk hjelp. Sammen med de andre nordiske Lionslandene har vi renovert en barneskole som sto ferdig høsten 2019. Dette gode samarbeidet gjennom flere år har skapt en gjensidig tillit mellom Lions Norge/Norden og Lions i Libanon.

Støtt våre venner i Libanon

Styret i Lions Norges katastrofeberedskap bevilget 5. august  300.000 kroner til nødhjelpsinnsats. 

Pr. 19.09. var det kommet inn kr. 418.260 fra enkeltpersoner og klubber. 

Guvernørrådsleder i Lions Norge Ole Tamlag oppfordrer Lionsklubber, medlemmer og andre om å støtte opp om hjelpetiltakene. 

- Våre venner i Libanon har kontaktet oss og trenger nå støtte til sitt hjelpearbeid. Å gi penger til dem er nok en av de tryggeste måtene å få hjelpen frem til de som trenger det, forsikrer Tamlag.

Pengene overføres til Lions i Libanon gjennom vårt internasjonale stiftelse Lions Clubs International Foundation (LCIF) som har gode rutiner på oppfølging av katastrofer. LCIF har allerede bevilget et "Designated Grant" på 10.000 USD.

Slik kan du bidra:

Gi din støtte gjennom et bidrag til Lions Norges katastrofeberedskap. Ale innbetalinger i august, september og oktober 2020 vil gå til Libanon.

Vipps: 617792

Bankkonto : 9001 23 04381. Merk innbetalingen "Libanon." 

støtt katastrofe libanon

 

 

Lions og Leo i Libanon er i gang med å renovere ødelagte hjem i Beirut. Målet er at 3000 familier kan flytte hjem /#back_home.