Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Barnas Ridderuke - spre budskapet!
Barnas Ridderuke - spre budskapet!

Barnas Ridderuke - spre budskapet!

Barnas Ridderruke er en fantastisk vinteraktivitetsuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år. Kjenner du noen som kunne tenke seg å delta? Tips dem om Barnas Ridderuke! Påmeldingsfrist 25 november.

Lions Norge inngikk 2. september en sponsoravtale med Barnas Ridderuke. Lions har fra 2014 vært en av hovedsponsorene for Ridderrennet. Lionsklubbene i Norge har de siste årene bidratt med over 600.000 kroner årlig til Ridderrennet.

Barnas Ridderuke (BRU) arrangeres på Beitostølen 17.-23. januar 2016. Da vil Lions logo pryde startnumre, målbue og profilering i gater og på arena. Lions Norge vurderer også å dele ut et eller to stipend. Vi oppfordrer alle til å komme til Beitostølen på fredagen for å heie på barna, da det nemlig er et eget Barnas Ridderrenn.

Om Barnas Ridderuke

Målet med uka er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski.

Arrangementet gjennomføres som et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen arrangørgruppe. Studenter rekrutteres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2 studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en ”hyttelandsby».

Det gjennomføres to daglige ski-økter, hvor barn og studenter fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov. BRU avsluttes med et Barnas Ridderrenn, hvor barna selv kan velge den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km. Selve rennet er også åpent for tidligere års deltagere, og for kandidater som ikke fikk plass på uka. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nærliggende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen.

BRU er lagt tidlig på året, i uke 3, for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg (ny-) ervervet ferdighet på hjemstedet resten av vinteren.

Lenker

  • Søknadsskjema til Barnas Ridderuke, se hjemmesiden til Beitostølen Helsesportsenter: http://www.bhss.no/barnas-ridderuke.aspx
  • Hovedleder Erik Lindh i Barnas Ridderuke kommer gjerne på klubbesøk! Ta kontakt på mobil 900 29 292

Se video fra Ridderruka:

https://www.youtube.com/watch?v=7rbegO3YSCE