Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Lions i nyhetene

Forsiden > Engasjer deg > Lions i nyhetene > Julekaravane til glede for dei som har det vanskeleg - Lions Club Fusa
Julekaravane til glede for dei som har det vanskeleg - Lions Club Fusa

I samarbeid med Lions-klubben og sosialetaten i Marijampole fekk femti heimar besøk i år, med overrekking av gåver, mat og pengar. 

Julekaravane til glede for dei som har det vanskeleg - Lions Club Fusa

Lions Fusa er ein av fleire Lions-klubbar i Hordaland som også i år har gled vanskelegstilte familiar i Litauen med julekaravane.

Dette er fjerde året Lions sender ein "julekaravane" til Marijampole i Litauen. I år var det også med medlemmer frå Lions i Rogaland. Reisefølgjet hadde i tillegg med seg ungdomar som har møtt ungdomar i Marijampole. Dette er å sjå på som ei ungdomsutveksling.