Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Tema: Katastrofe

Flere hundre familier sør på Haiti får nå god hjelp

Etter orkanen Matthew reagerte Lions Norges katastrofefond raskt med økonomisk støtte. Og våre samarbeidspartnere kom raskt igang med hjelpearbeidet.

Flere hundre familier sør på Haiti får nå god hjelp

Etter orkanen Matthew reagerte Lions Norges katastrofefond raskt med økonomisk støtte. Og våre samarbeidspartnere kom raskt igang med hjelpearbeidet.

Flere hundre familier sør på Haiti får nå god hjelp

Etter orkanen Matthew reagerte Lions Norges katastrofefond raskt med økonomisk støtte. Og våre samarbeidspartnere kom raskt igang med hjelpearbeidet.

 
Supplement IR-brev D104J: En veldig hyggelig gladmelding fra Haiti er at "våre hus" som vi bygde etter jordsjelvkatastrofen i 2010, sto støtt gjennom orkanen. Det er en god tilbakemelding, ettersom Lions Norge og Lions Haiti sto ganske alene om å prioritere solide hus fremfor midlertidige boliger som mange av de andre hjelpeorganisasjonene valgte dengang. 

Lions kreftsenter i Minsk er gjenåpnet

Et voksende antall familier rammet av kreft får nå et etterlengtet tilbud om terapi i Minsk, Hviterussland. Familiesenteret er finansiert med midler fra Lions i hele Norden.

Lions Norge øker Haiti-støtte til 50.000 USD

Rapporter fra Haiti viser at orkanen Matthew har gjort svært stor skade på Haiti. Lions Norge vedtok 12.10.2016 å gi en tilleggsbevilgning 30.000 USD fra katastrofefondet til å hjelpe de rammede.

Lions kreftsenter i Minsk er gjenåpnet

Et voksende antall familier rammet av kreft får nå et etterlengtet tilbud om terapi i Minsk, Hviterussland. Familiesenteret er finansiert med midler fra Lions i hele Norden.

Lions Norge gir 20.000 dollar til orkanrammede på Haiti

Orkanen Matthew har gjort stor skade på Haiti. Lions Norge har i dag vedtatt å bevilge 20.000 USD fra katastrofefondet til å hjelpe de rammede.