Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Tema: Camp Fjalir

About Lions Camp Fjalir 2019

NEW application deadline is May 1th 2019. Find out what the camp is all about and how to apply.

Frivillige søkes til Lions Camp Fjalir

Lions Camp Fjalir er en internasjonal leir for ungdom med fysiske funksjonsutfordringer, og ønsker frivillige medhjelpere. Du må være fra 20 år og oppover, og kunne jobbe minimum frem dager og opp til to uker i perioden 3. til 14. juli 2019. Opphold og reise er gratis.

Frivillige søkes til Camp Fjalir

Camp Fjalir, Lions Norges internasjonale leir for ungdom med fysiske funksjonsutfordringer, ønsker frivillige medhjelpere. Du må være fra 20 år og oppover, og kunne jobbe minimum tre dager og opp til to uker i perioden 5. til 16. juli 2017. Opphold og reise er gratis.

Søker prosjektleder for Camp Fjalir 2016

Camp Fjalir er en internasjonal sommerleir for ungdom med funksjonshemming. Lions Norge søker en frivillig leirleder som vil være med på forberedelsene til campen, og som har det daglige ansvaret i 2 uker, fra 3. til 17. juli 2016.