Martin setter søkelys på mobbing med støtte fra Lions i Drøbak | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Martin setter søkelys på mobbing med støtte fra Lions i Drøbak

President i Lions Club Drøbak, Rita Fredheim. sammen med Martin Loen Faldt og Eivind Smith. 

Martin setter søkelys på mobbing med støtte fra Lions i Drøbak

Martin Loen Faldt (25) er en ung mann med en vond fortid, som har klart kunststykket å snu det til noe positivt! Etter en vond oppvekst med mye mobbing og trakassering i skolen, reiser han nå rundt på skoler og forteller foreldre og lærere om farene ved mobbing, og hvordan man kan avdekke mobbing. Dette gjør han med økonomisk støtte fra Lions Club Drøbak.

Det hele begynte for omtrent tre år siden da han traff foredragsholder Eivind Smith. Eivind bobler over av engasjement og livsglede og tok raskt Martin under sine vinger. Han hadde holdt sitt første foredrag om mobbing, og Eivind hjalp villig til med å utvikle dette videre. Det begynte med ett A4-ark med tekst og utviklet seg til å bli et fullverdig foredrag med mer struktur takket være Eivinds gode hjelp. De søkte Lions Club Drøbak om støtte til utstyr i 2016, og Martin fikk da ny PC og printer. Han fikk også tilsagn om at klubben skulle betale for de første fem foredragene han holdt.

Martin har holdt foredraget sitt hos Lions Club Drøbak to ganger, og har vært på fire skoler så langt. Han har allerede et par oppdrag booket for 2019. Foredraget har fått navnet «Alle fortjener å føle seg trygge på skolen» og Martins mål og ønske er å være med og endre systemet slik at det blir mindre mobbing i skolen. Mobbingen er ofte skjult og vanskelig å se, men han vil åpne øynene til lærere og foresatte ved å fortelle om sine opplevelser. Martin sier at dersom én blir hjulpet etter at han har holdt et foredrag så er all jobben verdt det. Han forteller om det han har opplevd i oppveksten og om hvordan man må tørre å bry seg om andre og vise nestekjærlighet. Man må lære seg til å se etter signalene på at noen blir mobbet. 

Klubben har satt Martin I kontakt med mobbeombudet i Frogn, så vi håper på et samarbeid mellom de to. Han har fått veldig gode tilbakemeldinger og referanser fra skolene han har vært på besøk hos så langt. En rektor han har holdt foredrag for ønsket veldig at han skal lage foredrag for elevene også, så han har en del å jobbe med fremover. Foredraget er veldig sterkt så foreløpig er det best egnet for voksne.  

Dersom noen ønsker at Martin skal holde foredraget sitt hos dem, så kan Lions Club Drøbak formidle kontakt med ham. Vi kan sende over en beskrivelse av foredraget og anbefalinger han har fått tidligere.

LC  Drøbak tilhører sone5 D104J.