Lions Club Ås/Eika pynter til jul | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Lions Club Ås/Eika pynter til jul

Ivrige Lionsdamer i sving med julenek i sentrum

Lions Club Ås/Eika pynter til jul

Lions Club Ås/Eika, sone5 D104J, har flere aktiviteter knyttet opp mot julen.  For 3. året på rad setter vi opp 50 nek med røde sløyfer i Ås sentrum.

For noen år siden arrangerte klubben i nært samarbeid med forretningene i Ås, en motevisning på våren. Det var enighet om at inntektene fra motevisningen skulle gå til trivselstiltak for de som ferdes i Ås sentrum. Ivaretagelse av miljø og trivsel er et av Lions mange satsingsområder, så derfor har klubben også kostet benker i Ås sentrum, og for fire år siden ble det innkjøpt og hengt opp vinterbelysning i enkelte trær i sentrumsområdet. Motevisningen ble lagt på is, men klubben ønsket å fortsette med trivselstiltak i sentrum før jul. Klubben fikk mange gode tilbakemeldinger på pynting av trær med julenek til jul, så lørdag 1. desember 2018 var medlemmene igjen i full sving med å henge opp nek.
 

  • I samarbeid med Frivillighetssentralen, LC Ås og Redd Barna gir klubben støtte til at 52 familier får matkasser og annet tilskudd til julefeiring. I tillegg til å gi økonomisk støtte, er vi behjelpelig med å pakke og kjøre ut matkassene.
  • Klubben bidrar også til at mange barn og unge får julegaver. Dette gjøres i nært samarbeid med kommunens familieteam.