Bamsen Fredrik Frisk gleder barn på Ahus - Lionsklubbene i Lørenskog | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Bamsen Fredrik Frisk gleder barn på Ahus - Lionsklubbene i Lørenskog

Bamsen Fredrik Frisk som benyttes på anestesiavdelingen på Ahus når barn skal opereres. Alle barn som får narkose får en slik bamse til odel og eie, og det er faktisk også noen voksne som får!

Bamsen Fredrik Frisk gleder barn på Ahus - Lionsklubbene i Lørenskog

Tirsdag 9. oktober 2018 var representanter fra alle 4 lionsklubbene i Lørenskog, sone6 D104J invitert til anestesiavdelingen på Ahus for offisiell overrekkelse av bamsen Fredrik Frisk. 

Fra LC Lørenskog Vest møtte Åge Sæther og Bjørn Martin Olsen, fra LC Lørenskog Kjetil Giske, Jan Hvoslef og Torstein Valla (fotograf for anledningen) og fra LC Lørenskog/Fjellhamar møtte undertegnede. I tillegg var det mange blide og hyggelige anestesisykepleiere til stede.

2018-10-18_Lørenskog

Fra venstre Hanne « Bamsens fadder», Åge «Bamsens far» og Åsa «Bamsens Mor»

2018-10-18_Lørenskog-2

Lions ble ønsket velkommen og fikk stor takk for støtten til en svært savnet og kjærkommen bamse, Fredrik Frisk.

Behovet for bamser er ca. 4-500 pr. år.

Anestesisykepleier Åsa Sørli, som de kalte «bamsenes mor», fortalte litt om innføring av bamsene.

Hun hadde jobbet på et sykehus i Århus i Danmark hvor de hadde bamser som ble kalt Rasmus Rask. Ideen tok hun med tilbake til Norge og Ahus, men her måtte de ha et norsk navn til bamsene og det ble Fredrik Frisk.

Ideen slo an på anestesiavdelingen, og i begynnelsen betalte de bamsene selv. Etter hvert fikk de også litt støtte fra barneavdelingen, men så sa budsjettet stopp!

Da tok anestesisykepleier Hanne Tærum, kalt «bamsenes fadder», tak og søkte Lions klubbene i Lørenskog om støtte, og resultatet ble kr.35 000,- til ca. 500 bamser!

Åge Sæther, LC Lørenskog Vest, som for anledningen ble kalt «bamsenes far», fortalte litt om Lions-klubbene i Lørenskog.  (Han var for øvrig primus motor i «bamse-arbeidet». Undertegnedes kommentar).

En av de tingene vi i Lions jobber for er å hjelpe og støtte barn og ungdom, så han mente det var ikke vanskelig å ta tak i dette. Han så også muligheten av å få plass til Lions-logoen på bamsens trøye, noe han håpet fikk mottaker av bamser til å undersøke litt mer om Lions – og etter hvert kanskje ønske å bli medlem.

Etter overrekkelsen fikk vi servert kaffe og deilig marsipankake.

Hilsen Liv-Turid Hvoslef