Lions Onsøy 50 år | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Lions Onsøy 50 år

To av MJF-mottakere sammen med klubbens president Olav Larsen og vår nye DG 2018-2019 Per Erik Sørensen, LC Fredrikstad

Lions Onsøy 50 år

25. mars 2018 var det 50 år siden Lions Club Onsøy ble stiftet. Begivenheten ble behørig feiret 2. juni på Røde Kors-huset på Gressvik av klubbens medlemmer sammen med ledsagere og gjester. I anledning jubileet ble tre av klubbens medlemmer tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones. Dette ble tildelt for ekstra stor innsats i klubbarbeidet gjennom mange år. De som fikk hedersbevisningen var Kurt Klevås, Erling Lodgaard og John Ivar Isaksen. 

Før matserveringen startet ankom en forventningsfull gjeng som var lovet penger av klubben denne kvelden. Dette var i hovedsak lokale foreninger, lag og andre som jobber med barn, ungdom og vanskeligstilte. Alle var invitert til å motta en sjekk, uten at de visste noe om hvilket beløp de ville få.

De heldige som delte på de bevilgede 250.000 kronene var:

-Moringen, Gressvik, kr. 10.000

-Gatemagazinet, kr. 10.000

-Gressvik IF, kr. 20.000

-Lervik IF, kr. 20.000

-Hjelp oss og hjelpe Fredrikstad, kr. 20.000

-Barnas Stasjon Fredrikstad, kr. 20.000

-Frelsesarmeen Fredrikstad, kr. 20.000

-Varmestua Fredrikstad, kr. 20.000

-FAU Hurrød skole, kr. 20.000

-Sykehuset Østfold, Barne- og ungdomsavdelinger, kr. 30.000

-Kirkens Bymisjon Fredrikstad, kr. 60.000

I tillegg har klubbens medlemmer bygget en gapahuk på Sprinklet i Onsøy, dette er ment som en gave til alle turgåere i Gressvikmarka.

2018-06-30_Onsøy_2

Bildet viser de heldige med sine sjekker sammen med klubbens president Olav Larsen (til høyre)

LC Onsøy tilhører sone2 D104J.