Pengegave til beredskapsbåten - Lions Club Fredrikstad | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Pengegave til beredskapsbåten - Lions Club Fredrikstad

Givere/mottager: På bildet fra venstre president Tom Johansen, i midten visepresident Dagfinn Lindberg og til høyre prosjektansvarlig for beredskapsbåten, Rino Grude.

Pengegave til beredskapsbåten - Lions Club Fredrikstad

Lions Club Fredrikstad (sone2 D104J) vedtok på siste klubbmøte å bevilge 100.000 kroner  til anskaffelse av beredskapsbåt for Østfold. På vegne av klubben, møtte president Tom Johansen og visepresident Dagfinn Lindberg.

Initiativtager som er Nabbetorp Båtforening ved Rino Grude, møttes sammen ved Vaterland for å bekrefte bevilgningen. Prosjektet samler inn pengegaver, men det gjenstår noe oppad til innkjøpet av beredskapsbåten som beløper seg til 1 million kroner.  Grude takket oss behørig, og ba oss hilse til samtlige Lions-medlemmer for den storslåtte gaven. Vi i Lions Club Fredrikstad oppfordrer flere til å bidra slik at båtkjøpet blir realisert. Ved eventuelle pengegaver kan nbf.kasserer@gmail.com kontaktes.