Distriktsmøte D104E og D104J | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Distriktsmøte D104E og D104J

Skriv fra påtroppende DG fra 1. juli 2019 og protokoll fra det konstituerende distriktsmøte for Distrikt 104 E, samt andre DM-papirer finner du her på topp. 

Tidligere dokumenter relatert til Distrikt 104 J finne dere i datoorden, med de siste dokumenter øverst. Her finner du blant annet  referat og møtepapirer til Distriktsmøte 2019  lørdag 6. april 2019 i Fredrikstad, samt eldre dokumenter.

Gjesteskriv i Distriktsnytt D104J fra påtroppende DG i Distrikt 104 E 2019-2020

Vedlagt følger gjesteskrivet til påtroppende DG i D104E Trygve Elmenhorst fra 1, juli 2019.

Protokoll DM Distrikt 104 E 25.05.2019 på Gardermoen

Vedlagt følger protokollen fra det konstituerende distriktsmøte for D104E.

Distriktstillitsvalgte Distrikt 104 E 2019-2020

Sist oppdaterte excelfil etter DM 25.05.2019 med klikkbare lenker til e-postadresser til alle distriktstillitsvalgte i D104E.

2019-05-20 Saksliste konstituerende Distriktsmøte for Distrikt 104 E

Vedlagt følger oppdatert saksliste fra påtroppende DG Trygve Elmehorst til møtet mellom kl. 12.00 og 13.00 lørdag 25. mai på  Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim, samme sted som Riksmøte. Det vil bli et avbrudd i Riksmøte-forhandlingene mens dette møtet p...

Forslag til Lov- og arbeidsordning Distrikt 104 E

Sist oppdaterte 25.03.2019. Vedlegg til saksliste til Distriktsmøte D104E lørdag 25. mai på Gardermoen

Handlingsplan Distrikt 104 E 2019-2020

Sist oppdaterte 20.05.2019. Vedlegg til sakslisten til Distriktsmøte D104E lørdag 25. mai på Gardermoen. Det er påtroppende DG Trygve Elmenhorst, LC Drøbak som har laget planen.

Rammebudsjett Distrikt 104 E 2019-2020

Sist oppdaterte 25.03.2019. Vedlegg til sakslisten til Distriktsmøte D104E lørdag 25. mai på Gardermoen

Tillitsvalgte Distrikt 104 E 2019-2020

Sist oppdaterte bildefil 25.03.2019. Vedlegg til sakslisten til Distriktsmøte D104E lørdag 25. mai på Gardermoen

2019-05-20 Forslag til IR-prosjekt D104E, bakgrunn

IR-brev med bakgrunn for prosjektet fra Distriktsrådet i D104J v/IRC og IPDG Svein J. Lie, LC Moss

2019-04-19 Referat fra Distriktsmøte D104J 060419 i Fredrikstad

Vedlagt følger referat/protokoll fra det siste distriktmøtet i Distrikt 104 J, som fra lionåret 2019-2020 slås sammen med Distrikt 104 H (Oslo/Bærum). Innkalling til Distriktsmøte i det nye Distrikt 104 E den 25. mai på Qualty Airport Hotel Gardermoen, finner dere under datert 2019-03-28.Protokol...

2019-04-06 Distrikt 104 J - Til tjeneste i 35 år

Presentasjon på det siste Distriktsmøte i D104J 6. april 2019 i Fredrikstad:Et forsøk på historisk tilbakeblikk på Distrikt 104 J  fra 1984 til 2019 fra Lions-veteranen Otto Brødholt, LC Hobøl. Otto var blant annet distriktsguvernør i 1984/85 og guvernørrådsleder 1991/92. 

2019-03-28 Innkalling til konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 E 25.05.2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen

Vedlagt følger innkalling fra påtroppende DG Trygve Elmehorst til møtet mellom kl. 12.00 og 13.00 lørdag 25. mai på  Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim, samme sted som Riksmøte. Det vil bli et avbrudd i Riksmøte-forhandlingene mens dette møtet pågår.&nbs...

2019-03-28 Påmeldingsskjema DM Distrikt 104 E

I forbindelse med gjennomføringen av Riksmøtet på Qualty Hotel Gardermoen, vil det bli gjennomført konstituerende Distriktsmøte for det nye distrikt 104 E, tidligere 104 H og 104 J fra kl. 12.00 til 13.00 på lørdag 25. mai 2019.  Fyll ut vedlagte skjema og send det snarest mulig til: Tr...

2019-03-22 Ny påmeldingsfrist til Distriktsmøte D104J i Fredrikstad lørdag 6. april er mandag 25. mars

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta på denne avslutningen for vårt distrikt, og være med på markeringen av at vi fra 1. juli 2019 konstituerer oss i et felles distrikt med 104H Oslo.Vedlagt følger invitasjon med lenke til påmeldingsskjema for de som ønsker å møte, men som til nå ikke er på...

2019-03-15 Invitasjon og påmelding til Distriktsmøte i Fredrikstad for Distrikt 104 J 2019

Lions Club Fredrikstad i samarbeide med distrikt 104 J har gleden av å invitere til Distriktsmøte lørdag 6. april på Hotel Scandic City. Påmeldingsfrist og betaling av deltageravgift på kr. 450.- er 22. mars 2019. Her følger lenker til påmeldingsskjema og siste versjon av møtepapirer. M...

2019-03-15 Distriktsmøtepapirer D104J samlet 2019

Vedlagt følger møtepapirer versjon 2 til Distriktsmøte i Fredrikstad lørdag 6. april 2019. Endring er ny rapport fra soneleder sone 2 - sidene 18 - 21, samt endring på rekkefølge post 2-24, 2-25 og 2-26. Vær oppmerksom på at at møtepapirene ikke blir utdelt på møtet. De blir tilgjengelige på...

2018-12-16 Varsel om Distriktsmøte D104J lørdag 6. april i Fredrikstad

I henhold til lov og arbeidsordning i distrikt 104 J, varsles det om at Distriktsmøte vil bli avholdt på Hotel Scandic (Hotel City) i Fredrikstad, lørdag den 6. april 2019.

2018-05-14 Referat fra Distriktsmøte D104J 210418 i Moss

Vedlagt følger signert referat fra  Distriktsmøte i D104J lørdag 21. april 2018 i Moss. Alle kan lese møtepapirene 2018-04-16 Distriktsmøtepapirer samlet, under menypunktet "Distriktsmøte" på  Distrikt 104 J. Om du allerede er logget inn og først klikker på over...

2018-04-16 Distriktsmøtepapirer D104J samlet 2018

Vedlagt følger møtepapirer 3. versjon til Distriktsmøte i Moss lørdag 21. april 2018. Vær oppmerksom på at at møtepapirene ikke blir utdelt på møtet. De blir tilgjengelige på nett under møtet, samtidig som de blir vist på storskjerm. Det er kun gjort noen små justeringer sammenlignet med 1....

2018-03-01 Invitasjon til Distriktsmøte Distrikt 104 J 2018 i Moss

Tidspunkt:  Lørdag 21. april 2018. Registrering fra kl. 08.00 - Møtestart kl. 09.00 - Avslutning ca. kl. 17.00. Invitasjonen med lenke til påmeldingsskjema, samt parkeringskart på side 2 følger vedlagt. Påmeldingsfrist 21. mars 2018. Innen denne dato legges også¨distrikts...

2017-12-20 Frist på forslag til Distriktsmøte D104J 2018 er 1. februar

Distriktsmøtet arrangeres 21, april 2018 i Moss Samfunnshus. Vedlagt epost sendt alle medlemmer som epost fra DG Svein J. Lie, minner om at fristen på forslag til tillitsvalgte med flere, samt til endringer i distriktets Lov og arbeidsordning er 1. februar 2018.  

2017-07-01 Lov og arbeidsordning Distrikt 104 J

Vedlagt følger revidert Lov og Arbeidsordning godkjent av Distriktsmøtet D104J 22. april 2017. Det som ble vedtatt internasjonalt 1. juli 2017 vedrørende GST/GMT/GLT er oppdatert. Videre er er endringer i ordet distriktsstyre markert.Eventuelle spørsmål kan rettes til formann i Lovkomiteen Helge...

2017-05-18 Referat fra Distriktsmøte Distrikt 104 J 220417

Vedlagt følger referat fra  Distriktsmøte i D104J lørdag 22. april 2017 i Hobøl. Alle kan lese møtepapirene 2017-03-13 Distriktsmøtepapirer samlet, ved å søke på "Distriktsmøte". Om du er logget inn og først klikker på overskriften så finner du dokumentet ...