Lions ungdomspris på 10.000 kroner delt ut til Brønnerud 4H - Lions Club Ås | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Lions ungdomspris på 10.000 kroner delt ut til Brønnerud 4H - Lions Club Ås

Brønnerud 4H tildeles Lions Club Ås sin ungdomspris for 2018. Tore Husum sto for utdelingen til nestleder Andrea Frøystad, sekretær Hanne Müller-Tyl, og klubbrådgiver Anita H. Olsen. Foto: Bonsak Hammeraas

Lions ungdomspris på 10.000 kroner delt ut til Brønnerud 4H - Lions Club Ås

ÅS: Ungdomsprisen 2018 tildeles Brønnerud 4H for det arbeidet organisasjonen på frivillig basis utfører for barn og unge.

I sin begrunnelse for tildelingen sier Tore Husum i Lions Club Ås videre at 4H-organisasjonen styres av medlemmene og utvikler aktive og samfunnsengasjerte barn og ungdom ved at ungdommer leder andre barn og unge.

4H jobber for å utvikle en positiv arena hvor alle blir sosialt akseptert og inkludert.
4H arbeider for å fremme sunne verdier hvor natur, kultur, samfunn og helse er viktige elementer.
4H jobber for å løfte hvert medlem til å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og en god Helse (4H).

Ungdomspris

Lions Club Ås, sone5 D104J har etablert en Ungdomspris som et ledd i arbeidet for å fremme gode holdninger og innsatsvilje hos ungdom i Ås. Prisen gis til en ungdom/eller gruppe ungdommer i alderen 16-20 år, som gjennom frivillig innsats i Ås kommune har gjort/gjør noe som er eksemplarisk bra for andre mennesker. Prisen består av en pengegave på kr 10.000 og et diplom.

218-03-08_Ås_2

Gratulasjon til prisvinnerne Brønnerud 4H hører med. Foto: Bonsak Hammeraas

- Prisen ønsker vi å bruke til en type aktivitet til de eldste medlemmene i klubben - seniorene som er mellom 14 og 18 år gamle, sier de tre 4H’erne som mottok prisen på vegne av klubben. Det var nestleder Andrea Frøystad (16), sekretær Hanne Müller-Tyl (17) og klubbrådgiver Anita H. Olsen.
 

Les mer i Ås avis