Jobber for å skape tryggere barn - Lions Club Rakkestad | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Jobber for å skape tryggere barn - Lions Club Rakkestad

BRUKTE PLANDAG TIL KURSING: Peder Harlem i Rakkestad Lions, kursinstruktør Tonje Torsnes, skolesjef Morten Vedahl, kursinstruktør Lene Krohn og Aage Solbrække i Rakkestad Lions sørget for at bygdas barneskolelærere fikk benyttet fredagens plandag til Lions-programmet "Mitt valg!". Foto: Marita Lundsrud Berg

Jobber for å skape tryggere barn - Lions Club Rakkestad

Barneskolelærere i Rakkestad fikk benyttet fredagens plandag til litt kursing i Lions-programmet «Mitt valg!», som står for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.

– Vi er godt fornøyd med å kunne presentere dette for barneskolelærere i dag, og det er virkelig en engasjert gruppe som er på plass i kulturhuset i dag. Det er moro å se på, sier Aage Solbrække i Rakkestad Lions, sone4 D104J.

Trygge barn lærer mest

Sammen med Lions-kollega Peder Harlem fulgte han med på kursinstruktørene i «Mitt valg!», Tonje Torsnes og Lene Krohn, mens de fikk de rundt 60 barneskolelærerne ut av komfortsonen inne i Rakkestad kulturhus.

– Dette er pedagogikk i praksis. Målet er at lærerne skal bli mer bevisste på å lære de unge å ta gode valg, tro mer på seg selv og at de til slutt vil få bedre sosial kompetanse, sier Tonje Torsnes.

Å bygge relasjoner mellom lærere og elever er viktig for å utvikle sosialkompetansen til barna.

– Trygge barn lærer cirka 25 prosent mer enn utrygge barn. Å øke elevenes sosialkompetanse kan være med på å bygge trygge barn istedenfor utrygge, sier instruktør Lene Krohn.

Relasjonsbygging på timeplan

«Mitt valg!» blir blant annet finansiert av Lions sin årlige tulipanaksjon, og i år feirer stiftelsen «Det er mitt valg» 30 år. Programmet skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg, noe som blant annet skal være med på å forebygge problematferd og mobbing. «Mitt valg» skaper et godt og trygt klassemiljø. Og lærer barn og unge å bygge selvfølelse. Utdanningsprogrammet brukes av barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Både Kirkeng - og Bergenhus skole er flittige brukere av programmet. Sistnevnte har til og med funnet en plass på timeplanen til sosialkompetanse og relasjonsbygging.
 

2017-11-14_Rakkestad_2

NYTTIG PÅFYLL: Lærer på Bergenshus skole Anne-Hilde Tande og lærer Jan Inge Akselsen fra Kirkeng skole synes det er viktig at lærere for enda større kunnskap til utvikling av elevenes sosialkompetanse. Foto: MATS DUAN-HANSEN

– Vi har en time hver uke hvor vi tar for oss dette programmet. I disse timene gjør vi øvelser og refleksjoner i ettertid på hva vi har gjort, forteller lærer ved Bergenhus skole, Anne-Hilde Tande Petersen.

Også lærer ved Kirkeng skole, Jan Inge Akselsen har gode erfaring med bruk av «Mitt valg»-programmet i praksis.

– Vi bruker det hele tiden. Jeg fletter ofte teknikkene inn i mine læringsstrategier, og så hender det at vi øver på det i fellesskap, opplyser Akselsen.

Eksempler på øvelser som lærerne ble kurset i, og gjerne bruker i klasserommet kan være tillitsøvelser.

Les mer på r-a.no