2017-10-01 Distriktsnytt D104J oktober 2017 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

 

2017-10-01 Distriktsnytt D104J oktober 2017

Vedlagt følger Distriktsnytt nr. 4 (Nyhetsavis Distrikt 104J) for Lions-året 2017-2018 som PDF med DG's månedsbrev. Distriktsledere for lederopplæring Svein Erik Lien og medlemsutvikling (GMT) Maria Stave er månedens gjesteskrivere. Distriktsnytt kan alternativt leses i avisformat ved bruk av leseverktøyet Issuu. Se  Distriktsnytt for oktober under menypunktet Nyheter.