Nytt Melvin Jones medlem - Lions Club Rolvsøy | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Nytt Melvin Jones medlem - Lions Club Rolvsøy

John Willy Øyfoss og Leif Gjerdsbakk som overrakte hedersbeviset

Nytt Melvin Jones medlem - Lions Club Rolvsøy

På vårt junimøte ble John Willy Øyfoss hedret med Melvin Jones for sitt utrettelige arbeid for LC Rolvsøy, sone2 d104J. John er JA person som nesten aldri sier nei til et oppdrag eller et tillitsverv. 

John har vært president i klubben 4 ganger og vært veldig aktiv i Julelotteriet, aktiviteter, sosiale sammenkomster og ellers i forefallende klubbarbeid. Et verdig Melvin Jones medlem. Gratulerer John.