Distriktsnytt D104J juli 2017 med DG's månedsbrev | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Distriktsnytt D104J juli 2017 med DG's månedsbrev

Distriktsguvernør (DG) 2017-2018, Svein J. Lie, LC Moss 

Distriktsnytt D104J juli 2017 med DG's månedsbrev

Vår nye DG Svein J. Lie vil utvide månedsbrevet slik at det blir noe mer informativt enn om bare han skal skrive hver måned. Han har derfor sammen med PRC og ITC laget en månedlig nyhetsavis for distrikt 104J som heter Distriktsnytt.  Han vil i hvert nr. ha med en gjesteskriver. DG ber i tillegg alle klubber ved sin PRK eller andre og sende inn nyheter, hver gang noe flott skjer, slik at dette kan formidles i Distriktsnytt fremover. 

Les eller skriv ut første utgave som PDF:   Distriktsnytt juli 2017 

Distriktsnytt kan alternativt leses i avisformat ved bruk av leseverktøyet Issuu

Alle månedsbrev arkiveres som tidligere i menypunktet  Månedsbrev og info fra DG

Distriktsnytt for juli inneholder DG's månedsbrev, artikkel fra IRC Tore Ivar Svare om vårt internasjonale hjelpearbeid, kontaktinfo til distriktsledelsen (distriktsrådet) og om de internasjonale forkortelser i Lions.
 
DG håper klubbene vil sende inn nyheter om sine aktiviteter, klubbjubileer, opptak av nye medlemmer, tildeling av Melvin Jones mv.  Send  tekst og bilder med bildetekst til DG  på epost:  sjlie@hotmail.com innen den 15. i måneden, så kommer det med i neste Distriktnytt den 1. neste måned.