Lions med verdifullt bidrag i Fladstadparken - Lions Club Rakkestad | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Lions med verdifullt bidrag i Fladstadparken - Lions Club Rakkestad

Ny Sti: Otto Igland, Peder Harlem og Oddvar Ekeberg i LC Rakkestad, var blant dem som laget nye stier i Fladstadparken. Alle foto: Bjørn Johansen

Lions med verdifullt bidrag i Fladstadparken - Lions Club Rakkestad

Fladstadparken har fått nye stier og nye trær takket være en solid dugnadsinnsats, av blant andre 34 spreke Lions medlemmer i LC Rakkestad, sone4 D104J.

Onsdag ble det anlagt nye stier, trær ble beskåret og nye trær ble plantet i Fladstadparken. Det ble lagt ut 80 tonn grus.

– Det ble laget over 600 meter med stier og plantet 24 trær, forteller Olav Grefsli i jubileumskomiteen i Lions Club Rakkestad.
 

Lions bevegelsen ble stiftet i 1917 og dugnaden er en del av aktivitetene i forbindelse med 100-års jubileet.
 

2017-06-15_Rakketad_2

Dugnad: Her er dugnadsgjengen samlet til pause

Dugnadsgjengen besto av 34 lionsmedlemmer, 12 RIF medlemmer og tre fra kommunen.

Flere hadde med egne motorkjøretøyer og tilhengere, noe som var til stor nytte og hjelp.

  

– Vi vil takke RIF-gutta for at de stilte opp for oss. Det var mange spreke karer som tok i et tak, sier Olav Grefsli i LC Rakkestad.

– Dette var et verdifullt bidrag for vår del. Det er et flott bidrag for å bringe parken videre og gjøre Rakkestad sentrum finere og triveligere, sier skogbrukssjef Knut Østby i Rakkestad kommune

 

2017-06-15_Rakketad_3

Planting: Det ble plantet mange nye trær. Her er Lions-gutta Per Terje Melleby (foran), Oddmund Hansen (t.h.) og Nils Schjerpen ferdig med å plante ett av trærne. I bakgrunn står Svein Isebakke.

  Les mer på r-a.no