– Ingen skal holdes utenfor i Nesåsen barnehage i Lørenskog | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
– Ingen skal holdes utenfor i Nesåsen barnehage i Lørenskog

Gode venner: Lykke Nesset-Holsve (f.v), Julie Gjertsen Westad, Emma Raths, Tove Kristine Nordli Kristiansen, Nora Gjems Sundby, Rannveig Olava Hegna, Kevin Barbarewicz og Sander Larsen Ellefsen. Foto: Cecilie Engh

– Ingen skal holdes utenfor i Nesåsen barnehage i Lørenskog

Nesåsen barnehage i Lørenskog har aktivt brukt «Mitt Valg». Det har ført til trygge barn som lærer hvordan de skal forholde seg til andre og som sier fra når noe ikke er greit.
 
Artikkelen relaterer seg til lesere av Romerike Blad, herunder Lions-medlemmer i sone6 og sone7 i D104J.

I Lørenskog har Nesåsen barnehage brukt det pedagogiske verktøyet «Mitt Valg» siden 2011. Dette har lært barna å kommunisere bedre med lekekamerater og de voksne i barnehagen. «Mitt Valg» er utviklet av Lions, som er en frivillig organisasjon med klubber over hele landet.

Ifølge Sølvi Nordlund, medlem i Lions Lørenskog/Fjellhamar, sone 7 D104J, er det viktig å lære barn og unge gode holdninger for å unngå mobbing i skolen.

– Vi pleier å si at mobbing er toppen av isfjellet. Vi må jobbe med det som ligger i grunnen, slik at barn og unge vet at mobbing er uakseptabelt, sier Nordlund. Derfor samarbeider Lions klubber over hele landet med barnehager og skoler, nettopp for å bygge selvfølelsen og mestringsfølelsen hos barna.

– Det er viktig at barna føler seg trygge i hverdagen og at de tør å si ifra når noe ikke er greit, fortsetter Nordlund.

Programmet fungerer

Leder i Nesåsen barnehage, Kristin Myhren Ødegård, har brukt det pedagogiske opplegget til Lions siden 2011.

– Det har fungert veldig bra. Vi begynte å bruke det aktivt i 2011 og nå brukes flere elementer fra håndboka til «Mitt Valg», sier hun. Opplegget har gitt en innføring for både de ansatte i barnehagen og brukes i veiledning med foresatte.

– Det viktigste arbeidet vi gjør her er å lære og veilede barna til hvordan å samhandle med andre og styrke deres sosiale og emosjonelle utvikling. Vi ansatte skal være støttespillere og fange opp signaler fra barna når de leker sammen. Hvis noen holdes utenfor, er det vi voksnes oppgave å veilede barna i samspillet og inn i leken, sier Ødegård.

Begreper som mobbing og utestenging kan være vanskelige å forstå for barn i 5-6 årsalderen, men barna i Nesåsen barnehage har lært mye.

– Å være en god venn betyr at alle leker sammen og er snille med hverandre, sier Emma Raths (6).

– Vi har lært at ingen skal holdes utenfor, legger Rannveig Olava Hegna (6) til.

Lært å si i fra

– Det vi ser tydligst er måten barna sier stopp på. Noen ganger kan det være vanskelig å få med seg at noen sier nei. Derfor har vi lært barna å strekke ut armen og vise et tydelig stopptegn, sier Ødegård. Hun forteller at barna får lov å vise at de er lei seg eller sinte.

– Barna må få bekreftelse på følelsene sine. Hvis de for eksempel blir sinte, er det handlingen vi må korrigere. Det er lov å være sint, men ikke lov å slå, sier Ødegård.

– Gjennom sosial og emosjonell kompetanse kan vi forebygge problematferd hos barna, slik at vi får et godt miljø i klassene. Forskning viser at barn og unge lærer mer og bedre når de har et godt miljø rundt seg, avslutter Nordlund.
  

Fakta

  • Lørdag arrangerer Lions Tulipanaksjonen over hele landet. Pengene går blant annet til «Mitt Valg» – et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse.
  • Programmet skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Dette skal forebygge problematferd og mobbing.
  • «Mitt valg» skaper godt og trygt klassemiljø og lærer barn og unge å bygge selvfølelse.
  • Utdanningsprogrammet brukes av barnehager, grunnskoler og videregående skoler.
  • Programmet er utviklet av Lions, som er en frivillig organisasjon. Lions har klubber i hele landet og jobber for lokalmiljøet. På Romerike er det 25 klubber med 700 medlemmer.

 

Les mer i Romerike Blad