Søk på Lions-informasjon fra vårt distrikt – Se menypunkt Sonenytt / Fagnytt på Distrikt 104J | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Søk på Lions-informasjon fra vårt distrikt – Se menypunkt Sonenytt / Fagnytt på Distrikt 104J

Søk her på Lions-informasjon fra soner, distrikt, fagnytt mv.

Søk på Lions-informasjon fra vårt distrikt – Se menypunkt Sonenytt / Fagnytt på Distrikt 104J

Legg inn søkebegrep i toppmenyen og klikk på søkesymbolet: 

2016-11-25_Søk

Søk på sone1sone2sone3sone4sone5sone6sone7 (uten mellomrom) eller D104J. Visning av dokumenter skjer i synkende datoorden dvs. med de siste innlagte nyheter/dokumenter på topp. Under Les mer viser vi deg søk på fagnytt og andre distriktsdokumenter. ITC eller PRC kommer gjerne på klubbesøk for å lære vanlige medlemmer om Lions hjemmesider. Se  Intern medlemsinfo om Lions hjemmesider og viktigheten av god PR (krever innlioging). Les mer om relaterte fagområder ved å søke på  IT-brev - PR-brev - GL-brev (Opplæring).

Søk på sone: Nyhetsartikler fra klubbene, sonereferater mv. publiseres på distriktet av Web red. Disse er siden 1.7.2014 merket med aktuell sone (sone1sone2 osv.) i overskrift eller ingress. Søker du eksempelvis på sone5, hentes alle artikler eller dokumenter som er merket sone5. Sonereferater og dokumenter fra tidligere år m.v. ligger i hovedsak under menypunktet «Offentlig medlemsinfo». Er du logget inn vises også dokumenter under menypunktet "Intern medlemsinfo"

Søk på distrikt: Distriktsrelaterte nyhetsartikler og dokumenter som publiseres av web red. merkes alltid med D104J i overskrift eller ingress.

Søk på fagnytt: Informasjonsbrev relatert til fagområdene er merket med søkebegrepene: 
 
GL-brev (Lederopplæring)

GM-brev (Medlemsutvikling)

IR-brev (Internasjonalt arbeid)

NA-brev (Forebyggende arbeid - Tulipanaksjon - Mitt Valg - Fredsplakat)

PR-brev (Presse/media - informasjon på hjemmesider som kan deles på facebook)

IT-brev (Medlemsregister - hjemmesider (teknisk) - Distriktets lukkede facebookside

Finn handlingsplaner – DG, fagsjefer og soneledere har laget handlingsplaner. Se menypunkt «Handlingsplaner».

Finn distriktskalender -  blant annet med møtedatoer i distrikt og soner - Se menypunkt «Distriktsstyre og – råd».

Finn Lov og arbeidsordning - Se menypunktet "«Distriktsstyre og – råd» eller søk på arbeidsordning.

Finn info om Lions-100-års jubileum 2017 -  All info fra distrikts-koordinator er samlet i eget menypunkt.

Finn hjemmesiden til klubber og distrikter via den nye gule bunnmenyen på lions.no (Klikk alternativt på Finn klubb eller Våre distrikter).