Stadig flere støtter Lions-prosjektet «De glemte barna» i Libanon | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Stadig flere støtter Lions-prosjektet «De glemte barna» i Libanon

Stadig flere støtter Lions-prosjektet «De glemte barna» i Libanon

Distriktsansvarlig for internasjonalt arbeid, IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen D104J. har lagt ut IR-brev vedlagt presentasjoner om hvordan prosjektet utvikler seg. Til nå er det totalt kommet inn 1.35 mill. kroner til flyktningbarnat, herav 0,9 mill. kroner fra klubbene i Norge.

Presentasjoner er vedlagt IR-brev under menypunktet " Offentlig medlemsinfo" på Distrikt J,  Disse viser at Lions Norge bygger sentre med permanente trebygninger istedenfor å anvende telt. Det er en enorm forbedring for flykningene, men det koster naturligvis litt mere. Bygningene er konstruert med fleksible elementer som senere kan flyttes og benyttes f.eks. som skoler. 

2016-10-31_Libanon

Tore Ivar har oppdatert en oversikt over innbetalingene fra klubbene etter at Lions startet denne informasjonskampanjen for ca. 2 måneder siden. Per i dag ser det slik ut: 

Private bidrag fra 46 personer kr. 56.700

Bidrag fra distriktene:
A1 27.500 / fra 4 klubber
B2 121.300 / fra 17 klubber
C3 51.860 / fra 5 klubber
D4 151.600 / fra 11 klubber
E6 174.690/ fra 23 klubber
H 165.500 / fra 11 klubber J 133.900 / fra 15 klubber 

Dette er total ca. 900 000 kr som er nok til å bygge et senter eller drifte det for ett år. Meget bra.
Totalt fra det tidspunkt Lions Norge startet prosjektet er det kommet inn ca. 1,35 mill. kr.

Han vet at flere klubber i D104J nå diskuterer hvor mye de skal bevilge til prosjektet. Dersom flere klubber ønsker å støtte, er kontonummeret 9001.23.04284. Om dere ønsker å vite mere kontakt ( tore.ivar@svare.biz)
Tor Ivar takker for innsatsen så langt og ber oss hjelpe flest mulige der de er.

Les også tidligere dokument:  2016-10-28_IR_brev om_internasjonale_prosjekter_organisasjon_og_kontaktpersoner_på_Lions_Norge.pdf