Frivilligheten i vekst i Lions Club Drøbak | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Frivilligheten i vekst  i Lions Club Drøbak

På bildet ser vi fra venstre avgått ordfører Thore Vestby, siste halvårs nye medlemmer: Sverre Blixrud, Arvid Vevik Jakobsen, Susan Rae Iaizzo, og Knut Farholm, president Lions Club Drøbak Bjarni S. Einarsson og ordfører Haktor Slåke.

Frivilligheten i vekst i Lions Club Drøbak

Mens medlemstallet i mange foreninger har stagnert eller er redusert, vokser LC Drøbak sone5 D104J for hvert år. I siste halvår i 2015 fikk vi 4 nye medlemmer, og er nå oppe i et medlemstall på 43, noe som er det høyeste i klubbens snart 60-årige historie. På februarmøtet var vi så heldige å få besøk av både avgått og tiltrådt ordfører, Thore Vestby og Haktor Slåke.

Klubben er aktiv, og har mange jern i ilden – både når det gjelder å få inn midler, og å bruke disse på gode formål, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I Frogn henvender vi oss hovedsaklig til eldre, funksjonshemmede og barn/ungdom.

I februar måned er vi i gang med en aksjon der vi ber dem som tipper om å støtte oss med Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Mange kjenner ikke til denne ordningen, der 5% av det man tipper for kan gå til en frivillig organisasjon. Det er penger man ikke ser noe til selv, men for oss og våre gode formål kan det utgjøre et uvurderlig bidrag.  Vi takker før den gode støtten vi allerede har fått og håper flere er villig til å bidra til gode formål.