Matesker til vanskeligstilte - Lionsklubbene i Sørum sone7 D104J | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J
Matesker til vanskeligstilte - Lionsklubbene i Sørum sone7 D104J

Matesker til vanskeligstilte - Lionsklubbene i Sørum sone7 D104J

I samarbeid med Frivilligsentralen, NAV og andre relevante offentlige etater i Sørum har LC Sørum Vest, LC Sørum, LC Romerike Skanse, Frogner Sanitetsforening og Sørum Sanitetsforening gått sammen om å dele ut matesker til spesielt vanskeligstilte i Sørum før jul. I år har også elever ved Melvold ungdomsskole bidratt.

LC Sørum Vest gjennomførte et prøveprosjekt med 14 esker i 2012. Tilbakemeldingene på dette var så positive at nå er alle 3 lionsclubbene i Sørum og 2 sanitetsforeninger med. Før jul i 2015 pakket og delte vi ut 100 esker. Gjennom samarbeidet med de offentlige etatene i kommunen har vi funnnet fram til rutiner slik at vi når de som trenger det mest.

Det meste av varene er sponset av matvareleverandører og så har foreningene kjøpt til noe fra egen kasse for å få et hensiktsmessig assortement i eskene. Det er diverse kjeks, hermetikk, juice, krydder, assortert godteripose, oster, diverse kjøtt- og fiskeprodukter. Det ble laget to type esker, en standardeske, og en eske hvor svin er byttet ut med kylling og kalkun.

Nytt av året er at elever ved Melvold ungdomsskole har bidratt til innholdet i pakkene. Dette er elever som har "Innsats for andre" som valgfag.Elevene har samlet inn julegaver til barn og ungdom, og de har bakt julekaker som legges i pakkene.