Distriktsstyre og - råd | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Distriktsstyre og - råd

Kontaktinformasjon til medlemmer av distriktsledelsen / distriktsrådet (distriktsstyre, soneledere, fagsjefer) Lions-året 2018-2019 vises nå på topp sammen med årshjulet. Under vises siste daterte innkallinger og referater til rådsmøter, sortert i synkende datoorden. Distriktets handlingsplaner er samlet i eget menypunkt. Revidert Lov og arbeidsordning D104J finner du under menypunktet DistriktsmøteDe fleste øvrige offentlige dokumenter ligger ellers under menypunktet Offentlig medlemsinfo. Du kan søke på Sonenytt/Fagnytt. Se eget menypunkt. Gamle dokumenter er lagt i arkiv i dropbox.

 

Kontaktinfo Distriktsstyret / - råd D104J 2018-2019

Sist oppdatert 25. september 2018

Årshjul Distrikt 104 J 2018-2019

Vedlagt følger årshjulet D104J 2018-2019. Sist oppdatert 27. august 2018. Alle soner (sone1. sone2, sone3, sone4, sone5, sone6, sone7) orienteres. 

2019-06-03 Invitasjon siste Distriktsrådsmøte D104 J 15.06.2019 i Moss

Invitasjonen følger vedlagt. Tid: Lørdag 15, juni kl.18.00 Sted; Frivillihetens hus, Byfogd Sandbergsgt, 5 i Moss. Påmeldingsfrist til DG Per Erik Sørensen innen 10. juni pga. bespisning.

2019-05-19 Referat DRM4 D104J 150519 i Moss

Tid: Onsdag 15. mai kl. 19.00. Sted: Byfogd Sandbergs gate 5. Vedlagt følger referat fra distriktssekretær (DS) Helle Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.

2019-05-10 Agenda distriktsrådsmøte onsdag 15. mai kl. 19.00 i Moss

Tid: Onsdag 15. mai kl. 19.00. Sted: Byfogd Sandbergs gate 5. Det er inngang innerst i første etasje og opp til møterom i 2 etasje.Eventuelt forfall meddeles til Per Erik på mail:  karru@online.no.

2019-02-14 Referat DRM3 D104J 130219 i Rolvsøy

Tid: Onsdag 13. februar 2019 kl. 19.00. Sted Trollklubben Barnegage, Rolvsøy. Vedlagt følger referat fra gårsdagens møte fra distriktssekretær: Helle Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.

2018-11-07 Referat DRM2 D104J 071118 i Moss

Tid: Onsdag 7. november kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter Moss, Adresse Skoggt. 24. Vedlagt følger referat fra kveldens møte fra distriktssekretær: Helle Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.

2018-10-29 Innkalling DRM2 D104J 071118 i Moss

Tid: Onsdag 7. november kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter Moss, Adresse Skoggt. 24. Vedlagt følger agenda fra distriktssekretær: Helle Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.Melding om forfall bes sendt DG - epost: karru@online.no

2018-09-15 Referat DRM1 D104J 150918 i Drøbak

Her følger referat fra 1. rådsmøte lionsåret 2018-2019 den 15. september 2018 fra referent DS Helle Soos.

2018-09-03 Innkalling til distriktsrådsmøte lørdag 15. september 2018 på Oscarsborg i Drøbak

Møtestedet for vårt første rådsmøte blir Kroa på Oscarsborg kl. 10.00. Fergen går fra Sundbrygga kl 09.45. Det er parkering i nærheten. Det skal ikke løses billett av den enkelte.Vi serverer kaffe og kringle. Frafall meldes til Per Erik på karru@online.no. Vel møtt...

2018-08-26 Husk første rådsmøte 15. september i Drøbak

Vi skal ha vårt første rådsmøte den 15 september og DG Per Erik Sørensen ber dere holde av dagen. Det blir i Drøbak. Agenda og sted kommer nærmere datoen. Hilsen DS Helle Fauerskov Soos.

2018-06-29 Referat distriktsrådsmøte 4 D104J 280618 i Moss

Her følger referat fra rådsmøtet den 28.6-2018 fra referent GLT Jan Erik Lien. DG Svein J Lie takker for øvrig for et godt år med mange gode beslutninger.  Året har gått fort, men vi har nådd våre mål på mange områder.  Nedgangen i medlemstallet er ikke avskrekkende og langt bedre enn h...

2018-06-22 Innkalling/agenda distriktsrådsmøte 4 D104J 280618 i Moss

Tid: Torsdag 28. juni kl. 19.00. Sted: Byfogd Sandbergs gate 15 i første etasje og første inngang. Eventuelt forfall meddeles Svein på sjlie@hotmail.com innen mandag 25. juni.

2018-02-20 Referat distriktsrådsmøte 3 D104J 140218 i Moss

Tid: Onsdag 14. februar kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter i Moss. Vedlagt følger referat fra referent/soneleder sone 7 John Ivar Rygge, LC Nittedal.

2017-12-13 Referat distriktsrådsmøte D104J 291117 i Moss

Tid: Onsdag 29. november kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter i Moss. Vedlagt følger referat GLT/referent Jan-Erik Lien, LC Moss Øst.

2017-11-10 Innkalling/agenda distriktsrådsmøte D104J 291117 i Moss

Opprinnelig dato 22.11 er endret! Ny tid: Onsdag 29. november kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter Moss, Adresse Skoggt. 24. Vedlagt følger agenda fra distriktssekretær: Marielle F. Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.

2017-09-19 Referat distriktsrådsmøte D104J 130917 i Moss

Tid: Onsdag 13. september kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter Moss, Adresse Skoggt. 24. Referent/distriktssekretær: Marielle F. Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri

2017-08-30 Innkalling til distriktsrådsmøte D104J 130917 i Moss

Tid: Onsdag 13. september kl. 19.00. Sted Skoggt. Bo og Servicesenter Moss, Adresse Skoggt. 24. Møterom 1. Eventuelt forfall meddeles Svein på sjlie@hotmail.com. 

2017-07-01 Reiseregning 2017-2018

Her følger gjeldende reiseregning fra 1. juli 2017, fremdeles med satser fra Lionsåret 2016-2017. Skjemaet vil bli oppdatert ved endring av satser. 

2017-06-07 Referat forberedende distriktrådsmøte D104J 060617 i Moss

Tid: Tirsdag 6. juni kl. 19.00. Sted: Kvernhuset Moss. (underetg Moss Kino). Vedlagt følger referat fra påtroppende distriktselretær(DS) Marielle F. Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.

2017-05-18 Innkalling til forberedende distriktsrådsmøte D104J 060617 i Moss

Tid: Tirsdag 6. juni kl. 19.00. Sted: Kvernhuset Moss. (underetg Moss Kino). Eventuelt forfall meddeles DG Elect  sjlie@hotmail.com.